Grågæssene tælles i weekenden 6. - 7. august

I weekenden 6.-7. august gennemføres en landsdækkende tælling af grågås, for at opgøre sommerbestanden af denne. I Danmark optælles en lang række områder...

Boligbirding – Sådan gik dysten i første halvår i Vestjylland

Siden 2019 har det været muligt at deltage i den landsdækkende konkurrence ”Boligbirding” og det er således 4 år i træk konkurrencen er afviklet fra 1....

Sortterneprojektet i det vestjyske satser på succes i 2022 :-)

Sortternene er en sjælden fugl i Danmark, som er gået rigtig meget tilbage fra 700 par i 1950´erne til 400 par i 60´erne, 200 par i 70´erne til ca. 100 par...

Invitation til Jubilæumsfest 29. oktober 2022

Program  Kl. 13.00 Velkomst formand for DOF Vestjylland Lars Holm Hansen Kl. 13.15 DOF i et halvt århundrede med fokus på DOF-VestjyllandMed gamle billeder...

Minikursus i bestemmelse af rovfugle 2022

I begyndelsen af efteråret 2022 tilbydes kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af rovfugle. Kurset strækker sig fra ultimo august til medio september og indbefatter...

Natura 2000 - planlægning 2022-2027

Lokale doffere med godt kendskab til de forskellige Habitat og Fuglebeskyttelsesområder i det vestjyske arbejder i disse dage med at skrive Høringssvar til Natura...

Ørneklubben – et godt tilbud til børn

Vidste du at der i DOF er mulighed for at indmelde sig i en klub for de 6 – 12 årige, som hedder ”Ørneklubben”?   Her kan du se hvordan man bliver...

Hvordan kommer det til at gå storkene i Vestjylland i år?

Vi nærmer nu medio april og storke sæsonen har allerede været i gang et godt stykke tid, idet en del af storkene er kommet retur meget tidligt i år og som det...

Gåseforedrag i Naturpark Nissumfjord torsdag d. 7. april

Torsdag d. 7. april afholder Jesper Madsen og Naturpark Nissumfjord foredrag om gæs for forskellige målgrupper og 'Gåseugen'  (uge 14)  afsluttes lørdag...

Tårnenes dag - 2022 - Indbydelse

Coronaens åg er lettet og derfor er vi tilbage ved normale tider, når det om små 2 måneder igen er tid for ”Tårnenes dag”, som så kan blive afviklet på...
   1 ... 6 ... 12