Boligbirding 2024 forår - Halvvejs

Årets Boligbirding konkurrence ”forår 2024” er allerede halvvejs – 3 måneder gået og foråret er godt i gang, selvom man synes at de sidste måneder har...

Adgangsforbud ved Spurveuglerne i Gludsted

Spurveuglerne i Gludsted Plantage- hjælp os med at passe på demSkilt med adgangsforbud ved Spurveuglerne i Gludsted Plantage. Foto: Allan Kjær Villesen Naturstyrelsen...

Arbejdsdag i Stoubæk Krat

Da Fugleværnsfonden i efteråret 2023 købte sit nye reservat, Stovbæk Krat, fik vi i DOF Vestjylland hurtig dannet en gruppe frivillige, som gerne vil yde en...

Tårnenes dag 2024 - Indbydelse

Så er der en god måned til der igen skal dystes i ”Taarnenes dag”, som bliver den 18. udgave i Danmark. Konkurrencen er som tidligere år en nordisk landskamp...

Så er det tid for ”Punkttælling af de tidlige ynglefugle”

Punkttælling – meget kort fortalt:I DOF har vi siden midt i 70´erne haft et punkttællingsprojektet. I mange år var der kun mulighed for at tælle vinterfugle...

Sortbrun And - ny art for Danmark - fundet i Skjern Enge

Ny art for Danmark, Sortbrun And, Skjern Enge 18/3-2024. Foto: Ole Amstrup. Af Ole Amstrup. Mogens Bak og jeg havde aftalt at gennemføre en NOVANA-optælling...

Nyt på DOF Vestjyllands hjemmeside – Årsrapporter 1978 til 2005

I årene 1978 til 2005 udgav det daværende DOF Ringkøbing Amt hvert år en rapport over årets fugleiagttagelser i Ringkøbing Amt. Disse årsrapporter er nu tilgængelige...

Natura 2000 arealer – høringsrunde - kommunerne

Miljøministeriets udarbejde Natura 2000 planer med målsætninger har været i høring indtil d. 25. maj 2022. Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023...

Kom til Ørnens dag i Skjern enge – se Ørne og mød Ørneklubben!

Arrangementet afholdes: søndag d. 25. februar fra kl. 10.00 – 13.00 ved Pumpestation nord, Langkærvej 11, 6900 Skjern. DOF Vestjyllands Ørneklub og Skjern...

Hvordan giver vi mere plads til den vilde natur i Naturens Rige?

DOF-Vestjylland har fra DN-Ringkøbing-Skjern modtaget nedenstående invitation, til at deltage i et arrangement 6. marts, som foreningen har stablet på benene...
1 ... 14