Generalforsamling 2021 - udsat

DOF-Vestjyllands bestyrelse prøvede noget nyt i sidste uge. Vi afholdt et virtuelt bestyrelsesmøde med alle 9 medlemmer via ”Google Meet”, og mødet som varede...

Vedtægter for DOF Vestjylland

$1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Vestjylland.I daglig tale benyttes det forkortede navn DOF Vestjylland. Stk....

Store oplevelser på Borris Hede

Store oplevelser på Borris Hede Borris hede er en fantastisk lokalitet og giver ofte store oplevelser, når den besøges. Siden jul har mange fået fine observationer...

Bliv punkttæller

Det danske punkttælleprojekt er unikt.  I 2021 vil projektet yderligere blive udvidet/forbedret med en forårstælling, en nattælling og spontantællinger....

Geddal Enge

Beskrivelse af området kan ses hos dof.dk og her hos Naturstyrelsen Her finder du Geddal Enge Observationer fra de seneste 21 dage finder du her i DOFbasen Observationer...

Ture og møder

BEMÆRK - alle nedennævnte arrangementer afholdes inden for de til enhver tid gældende Corona restriktioner. Derfor kan der kommer ændringer til alle nedennævnte...

Boligbirding 2021

Det er snart nytårsaften og derfor er vi tæt på en ny runde Boligbirding – Skal du være med? Boligbirding er en konkurrence, som går ud på at registrere...

DOF Vestjylland får ny hjemmeside

DOF Vestjylland er ved at få lavet en ny hjemmeside. Som flere nok er bekendt, så havde vi visse udfordringerne med den gamle hjemmeside. Vi er derfor i gang med,...

Lokalafdelingen

DOF Vestjylland - er en lokalafdeling af Dansk Ornitologisk Forening. DOF-Vestjylland blev stiftet d. 25. oktober 1972 ved et møde i Herning – dengang som DOF...

Nyheder

1  2