Efterårstur til Sydlangeland den 28.-29. september 2024

Lokalafdelingen planlægger en 2- dages tur til Sydlangeland for DOF - Vestjyllands medlemmer og deres eventuelle ledsagere fra lørdag den 28. september til søndag den 29. september 2024.

I den forbindelse vil vi gerne have en interessetilkendegivelse fra jer – altså ikke en egentlig tilmelding – i første omgang.

Sydlangeland er et af de hotteste steder i Danmark, hvis man vil se det store fugletræk. Om efteråret trækker tusindvis af fugle hen over Langelands sydspids på vej fra nord til overvintringsområderne i det sydlige Europa og Afrika. I slutningen af september ses store mængder af forskellige rovfugle som f.eks glenter, spurvehøg, blå kærhøg, rørhøg, musvåge, og meget store mængder af småfugle som bogfinker, kvækerfinker, engpiber, grønsisken og svaler. Langs vandet trækker masser af mørkbuget knortegås, edderfugl, toppet skallesluger, svømmeænder, hjejler. Fra Flakkebjerg og Dovns Klit kan trækket følges ud over Østersøen.
Udover fugletrækket over og langs Langelands sydspids, skal vi opleve Tåsinge Vejle og Fugleværnfondens flotte fugleområder Tryggelev Nor og Gulstav Mose.


Vi regner med en pris på 1.350 kr pr person. I prisen indgår transport i bus, overnatning i delt dobbeltværelse, forplejning (en 3-retters aftenmenu excl. drikkevarer, morgenmad og frokostsandwich) på Rudkøbing Skudehavn. Der er i begrænset omfang mulighed for enkeltværelse mod en merpris på 150 kr.

Vi vil gerne have en tilkendegivelse fra jer om interesse for denne tur senest 8. december 2023 på mail Marianne Linnemann

På baggrund af interessen vil udvalget arbejde videre med planerne.

Foto er af henholdsvis Dovns klint og Gulstav mose fra DOF-Vestjyllands medlemstur i september 2009.

Med venlig hilsen
Turudvalget v/ Poul, Bo og Marianne