Onsdag d. 18. august 2021
Heldagstur til Lille Vildmose (Senior)

LilleVildmose 20210818 deltagere

Onsdag den 18/8 mødtes 23 forventningsfulde seniorer op ved brandtårnet ved Hegnsvej i Lille Vildmose. Solen skinnede, men blæsten var strid fra NV.  Efter velkomsten og efter at have  styrket os med en kop kaffe, var det tid til at gå op i brandtårnet. Trods ihærdig søgen fandtes blot en enkelt rørhøg, der havde vovet sig op i den stærke blæst.
Men det var dejligt igen at mødes med ligesindede, og humøret fejlede ikke noget. Alt i alt blev det til lidt omkring 40 forskellige fuglearter.
I vandhullerne langs Hegnsvej sås mange viber og lille lappedykkere, men kun få andre vadefugle. Tæt på sås en stribet unge af gråstrubet lappedykker. Desuden sås knopsvaner og tre arter ænder. En del småfugle fløj rundt i grøftekanterne, og der blev bl.a. set en unge af rødrygget tornskade og en gammel stenpikker han. En tur op i Høstemark tårnet gav tårnfalk og rørhøge, og Karsten fandt et par sangsvaner. På vejen herud havde vi to flotte overflyvende traner.
Der var andre ekskursioner og mange biler på vejene, så flere kørte forkert, da vi nu ville besøge rovfugletårnet. Men alle blev samlet og fandt ud til tårnet. En del småfugle blev hørt på vej derud, men ingen store ørne i luften. Kun en enkelt rørhøg blev det til. Vi blev derfor enige om at køre til Lille sø og spise frokost. Keld valgte dog at blive i tårnet, og det gav bonus. Kun tre minutter efter vi andre var gået, kom en elg gående ud fra skoven og over engen.

Elg LilleVildmose 20210818 KP 
På Grønvej så vi igen rørhøge, men det bedste var hele 65 traner, der stod i svinget ved søen. En enkelt af dem dansede endog for os.
Nu begyndte det desværre at småregne, så fornøjelsen ved bordene var ikke så stor som ellers. Men vi var sultne, så maden smagte godt.
Ved Birkesø mange fugle, men i modlys.  Agner fik en del lille lappedykkere i teleskopet. Desuden en del viber og troldænder. Skarver og hættemåger og en enkelt hvidklire blev det også til. Nogen så en fjeldvåge og Melani fandt en ørn langt ude i det fjerne, som dog hurtigt var borte bag træerne, inden vi fik den bestemt. Men mest tydede på kongeørn.
Dagen sluttede af ved Tofte Sø tårnet, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget. På vejen herud opdagede Karsten en rovfugl flyve over. Den blev bestemt til en fiskeørn.
Ved søen var der kun få skarv reder, men lidt skarver og 3 sangsvaner samt lille lappedykker blev set. Til gengæld rigtig mange troldænder. Desværre ingen af de store ørne i luften, men en vildsvin havde forvildet sig helt hen til tårnet, så nogle af deltagerne fik set den, inden den smuttede bort igen.
Kl. 15 var det tid til afslutning. En blæsende men ok dag sluttede for os. Nu begyndte det også igen at regne.
Tak til alle jer hyggelige fuglefolk for en dejlig dag!

Leif Novrup

Tirsdag d. 6. juli 2021
Skestorke og vadefugle i Skjern Enge

Trods et lidt ustadigt vejr mødte 15 personer op til turen i Skjern Enge. Der var meget stille og ganske få fugle. Fra Hestholmtårnet så vi en del unge svaner i Hestholmsøen og fire rørhøge fløj lavt over rørene i Vesterenge. Her stod der flere fiskehejrer og der svømmede lidt gråænder og grågæs. En gåtur langs Lønborgvej gav ikke flere fuglearter.

Vi hoppede i bilerne og kørte til Skaven, hvor vi kunne se det rige fugleliv omkring Høje Sande. Minimum 200 skestorke fouragerede eller stod og sov – et imponerende syn. Efter sigende er der langt over 300 reder på Høje Sande i år, men vi har ikke fået det endelige tal fra DCE endnu. Storspove, strandskade, viber, alm rygler og brushøns – stadig i yngledragt - gik i det lave vand og på sandbankerne. Det vrimlede med måger – flest sølvmåger og hættemåger, men der var også sildemåger og svartbag. Begge arter yngler muligvis på Høje Sande.

Vejrmæssigt var det godt fuglekigge-vejr. Det var lidt blæsende og overskyet, så vi undgik varmeflimmer.

Marianne


Søndag d. 30. maj 2021
Fuglenes dag - Nr. Vosborg

Efter tre års fravær var vi igen tilbage på Nr. Vosborg på ”Fuglenes dag”

Overskyet og stille, men ikke særlig varmt vejr var vilkårene for 18 deltagere, som til gengæld kunne glædes sig over herregårdens forskelligartethed med hensyn til gamle træer, park og fine bygninger. Fuglenes sang kunne nemt høres i hvert fald på den første del af turen, idet der foruden os, omkring klokken 9.00 opstartedes Gymnastikopvisning på plænerne foran Nr. Vosborg, hvorefter musikken her tog noget over ;-)

Gransanger, Tornsanger, Gærdesmutte, Spætmejse, Skovpiber og Huldue, Stilllits m.fl. var nogle af de fuglearter vi hørte fint synge/kalde og overflyvende arter var By- og Landsvale, Mursejler, Fiskehejre, Ravn og sågar en Sølvhejre og i alt blev listen denne morgen på 42 forskellige fuglearter.

Lars HH


Søndag d. 30. maj 2021
Fuglenes dag - Hjerl Hede

Vi har efterhånden mange gange afholdt Fuglenes Dag på Hjerl Hede. Den gamle landsby, og dens nærmeste omgivelser med flere forskellige naturtyper, danner en perfekt ramme til fuglekig og -lyt sidst i maj.

I år deltog godt 30 i morgenvandringen. Det var en meget sammensat gruppe, der var mødt frem. Dels en god håndfuld kursister (lægeurter mv.) fra Hjerl Hede. Dels lokale borgere samt et par familier fra det midtjyske. Blandt de sidste en lille 8-årig pige, som helt klart kandiderer til at blive kommende DOF'er.
Tørt og klart vejr med et let skydække gjorde det optimalt at høre og se de mange fugle. De 2 afsatte timer næsten fløj af sted. Fuglene var på plads (kun få manglede) og sad på deres vante poster. Det vil sige, at landsvalerne var overalt i landsbyen. Bysvalerne byggede reder i porten til den gamle præstegård. Blåmejsen fløj frem og tilbage til sit redehul i et huset med bindingsværk. Rødstjerten sang højt i løvtræerne, hvorfra også gransangeren kunne høres - særligt nede ved savværket og mosebruget.
Misteldroslen var for nogle en ukendt fugl. Den blev først hørt og siden tydeligt set på en mark.Når man følger stien mellem de høje graner, mens fuglekongerne afgiver de høje toner, kommer man ud til udsigten over Flynder Sø. På en majmorgen med solen i øjnene kan man næsten ikke befinde sig et bedre sted. Der opstår en slags indforstået tavshed blandt tur-deltagerne.

Turen sluttede hvor den startede, ved hovedindgangen. En hurtig status viste, at der samlet var set og/eller hørt omkring 40 fuglearter. Så var det tid til at sige tak for i dag, og man kunne køre hjem til formiddagskaffen.

Poul Krag

Tirsdag d. 11. maj 2021
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil Fjord

Pomeransfugletur for seniorer
14 forventningsfulde seniorbirdere mødte op ved Husby Kirke til årets første senior arrangement. Efter velkomsten startede vi jagten på dagens fuglegaver. Første holdt gav dog ikke de forventede ringdrosler men i stedet 5 traner. Palisbjerg Enge gav ikke nogen pomeranser men lærker, bomlærker, gul vipstjert og stillits.
Nordre ende af Vest Stadild Fjord gav en del tornirisker og stenpikker.
Bjerg Thomsens Hytte var kaffestedet og  gav desuden rørspurv, tornsanger, løvsanger, gransanger, grågæs og masser af bramgæs.
Sidste stop var Vollerum Enge og endelig lykkedes det at finde pomeranserne dog ikke i store tal men en halv snes stykker har også ret. Dejligt at se dem.
Tak for en hyggelig formiddag til jer alle!
Peder!

Tirsdag d. 11. maj 2021
Pomeransfuglene i Skjern Enge

Endelig en DOF-tur: Pomeransfugle-tur på Skjern Enge 11. maj 2021
Ca. 20 håbefulde fuglekiggere var mødt op på P-pladsen ved Hestholm-tårnet ved Lønborgvej. Derudover var vi 3 ledere (Marianne Linnemann, Tage Madsen og undertegnede). Efter en kort intro om pomeransfuglen og vores ageren i forhold til COVID-19 kørte vi ud mod markerne nord for projektområdet. Ved Grønæltevej var der allerede gevinst, idet vi fandt min. 80 pomeransfugle ganske tæt på. Nogle hvilede sig, andre fouragerede. Det var en god start. Efter ca. ½ time kørte vi så mod Holter. Her var der om formiddagen set pomeransfugle, men de var ikke til stede om aftenen. Til gengæld var der lidt andre vadefugle i form af 3 store præstekraver, 5 temmincksryler (som var svære at se!), 8 brushøns og 2 småspover. Endvidere var der nogle stenpikkere og et par gule vipstjerter. Tilbage ved Langkærvej var der 3 hjejler, og minsandten om ikke der gemte sig 16 liggende pomeransfugle i en nysået mark. Så alt i alt blev det til små ethundrede pomser!
Af Ole Amstrup.

Pomeranstur 20210517

Der kigges efter pomeranser - foto: Ole Amstrup