Søndag d. 30. maj 2021
Fuglenes dag - Nr. Vosborg

Efter tre års fravær var vi igen tilbage på Nr. Vosborg på ”Fuglenes dag”

Overskyet og stille, men ikke særlig varmt vejr var vilkårene for 18 deltagere, som til gengæld kunne glædes sig over herregårdens forskelligartethed med hensyn til gamle træer, park og fine bygninger. Fuglenes sang kunne nemt høres i hvert fald på den første del af turen, idet der foruden os, omkring klokken 9.00 opstartedes Gymnastikopvisning på plænerne foran Nr. Vosborg, hvorefter musikken her tog noget over ;-)

Gransanger, Tornsanger, Gærdesmutte, Spætmejse, Skovpiber og Huldue, Stilllits m.fl. var nogle af de fuglearter vi hørte fint synge/kalde og overflyvende arter var By- og Landsvale, Mursejler, Fiskehejre, Ravn og sågar en Sølvhejre og i alt blev listen denne morgen på 42 forskellige fuglearter.

Lars HH


Søndag d. 30. maj 2021
Fuglenes dag - Hjerl Hede

Vi har efterhånden mange gange afholdt Fuglenes Dag på Hjerl Hede. Den gamle landsby, og dens nærmeste omgivelser med flere forskellige naturtyper, danner en perfekt ramme til fuglekig og -lyt sidst i maj.

I år deltog godt 30 i morgenvandringen. Det var en meget sammensat gruppe, der var mødt frem. Dels en god håndfuld kursister (lægeurter mv.) fra Hjerl Hede. Dels lokale borgere samt et par familier fra det midtjyske. Blandt de sidste en lille 8-årig pige, som helt klart kandiderer til at blive kommende DOF'er.
Tørt og klart vejr med et let skydække gjorde det optimalt at høre og se de mange fugle. De 2 afsatte timer næsten fløj af sted. Fuglene var på plads (kun få manglede) og sad på deres vante poster. Det vil sige, at landsvalerne var overalt i landsbyen. Bysvalerne byggede reder i porten til den gamle præstegård. Blåmejsen fløj frem og tilbage til sit redehul i et huset med bindingsværk. Rødstjerten sang højt i løvtræerne, hvorfra også gransangeren kunne høres - særligt nede ved savværket og mosebruget.
Misteldroslen var for nogle en ukendt fugl. Den blev først hørt og siden tydeligt set på en mark.Når man følger stien mellem de høje graner, mens fuglekongerne afgiver de høje toner, kommer man ud til udsigten over Flynder Sø. På en majmorgen med solen i øjnene kan man næsten ikke befinde sig et bedre sted. Der opstår en slags indforstået tavshed blandt tur-deltagerne.

Turen sluttede hvor den startede, ved hovedindgangen. En hurtig status viste, at der samlet var set og/eller hørt omkring 40 fuglearter. Så var det tid til at sige tak for i dag, og man kunne køre hjem til formiddagskaffen.

Poul Krag

Tirsdag d. 11. maj 2021
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil Fjord

Pomeransfugletur for seniorer
14 forventningsfulde seniorbirdere mødte op ved Husby Kirke til årets første senior arrangement. Efter velkomsten startede vi jagten på dagens fuglegaver. Første holdt gav dog ikke de forventede ringdrosler men i stedet 5 traner. Palisbjerg Enge gav ikke nogen pomeranser men lærker, bomlærker, gul vipstjert og stillits.
Nordre ende af Vest Stadild Fjord gav en del tornirisker og stenpikker.
Bjerg Thomsens Hytte var kaffestedet og  gav desuden rørspurv, tornsanger, løvsanger, gransanger, grågæs og masser af bramgæs.
Sidste stop var Vollerum Enge og endelig lykkedes det at finde pomeranserne dog ikke i store tal men en halv snes stykker har også ret. Dejligt at se dem.
Tak for en hyggelig formiddag til jer alle!
Peder!

Tirsdag d. 11. maj 2021
Pomeransfuglene i Skjern Enge

Endelig en DOF-tur: Pomeransfugle-tur på Skjern Enge 11. maj 2021
Ca. 20 håbefulde fuglekiggere var mødt op på P-pladsen ved Hestholm-tårnet ved Lønborgvej. Derudover var vi 3 ledere (Marianne Linnemann, Tage Madsen og undertegnede). Efter en kort intro om pomeransfuglen og vores ageren i forhold til COVID-19 kørte vi ud mod markerne nord for projektområdet. Ved Grønæltevej var der allerede gevinst, idet vi fandt min. 80 pomeransfugle ganske tæt på. Nogle hvilede sig, andre fouragerede. Det var en god start. Efter ca. ½ time kørte vi så mod Holter. Her var der om formiddagen set pomeransfugle, men de var ikke til stede om aftenen. Til gengæld var der lidt andre vadefugle i form af 3 store præstekraver, 5 temmincksryler (som var svære at se!), 8 brushøns og 2 småspover. Endvidere var der nogle stenpikkere og et par gule vipstjerter. Tilbage ved Langkærvej var der 3 hjejler, og minsandten om ikke der gemte sig 16 liggende pomeransfugle i en nysået mark. Så alt i alt blev det til små ethundrede pomser!
Af Ole Amstrup.

Pomeranstur 20210517

Der kigges efter pomeranser - foto: Ole Amstrup