Forstyrrelses-undersøgelse af trækfuglene på Tipperne fra 8. august til 1. november 2023

Adgangen til Tipperne bliver væsentlig indskrænket i ovenstående periode, da der skal gennemføres en forstyrrelsesundersøgelse af trækfuglene som følge af de udvidede åbningstider (de nuværende).

Som udgangspunkt er der færdselsforbud på Tipperne, og de nuværende åbningstider er fastsat på baggrund af en dispensation fra 2019, hvor der er krav om, at Naturstyrelsen skal undersøge om åbningstiderne påvirker henholdsvis ynglefuglene og trækfuglene.

Naturstyrelsen entrerer med Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience som vil forestå undersøgelsen.

Forsøgsdesignet, som Naturstyrelsen Blåvands huk er tovholder på starter således allerede i morgen og som det kan ses i ovenstående tabel, på regnes i alt 6 perioder á 7 dage hvor der er helt lukket på Tipperne, hvor den første lukkeperiode således er fra 15. til 21. august.

Naturstyrelsen
Blåvandshuk