2024

Lørdag den 15. juni
Ynglefuglene i Naturbydelen Ringkøbing K

Vejrudsigten så lidt ”truende ud” og Lene og jeg talte kort om: ”der mon kom nogle deltagere til den arrangerede fugletur” med fokus på ynglefuglene i Naturbydelen, da vi stod ud af bilen kl. 7.15. lørdag morgen. Heldigvis ved folk, som kommer i naturen godt, at vejret ikke altid er ligesom man kan læse på vejrmeldingen og da klokken slog 7.35 stod 14 deltagere klar til en rundtur 😊 Med lærkesang som ”baggrunds-musik” fortalte vi lidt om ”Ringkøbing K – tællegruppen”, som blev opstartet på samme tid, som området blev etableret i slutningen af 2015. Gruppen har haft fugletælletur 9 til 10 gange om året siden. Der blev fortalt hvordan vi tæller og hvor mange arter der ses hen over året og andre facts.Turen gik i gang og en af de første fugle var Tornsanger syngende i et læhegn og 3 Fiskehejre fløj over. Vi stødte på et par Stillits og omkring ”Strandkantens huse” fløj et par Engpibere rundt, antagelig ynglende, ikke så almindeligt at se den art midt mellem beboelses ejendomme - meget pædagogisk satte den ene sig på en el-stander, sammen med en Sanglærke, så man bl.a. kunne se størrelsesforskellen.

Vi hørte en del forskellige fuglestemmer selvom det var lidt vindigt og dermed forstyrrende lydmæssigt, men Sangdrossel synger jo igennem og langs læhegnet med de ”nu udgående store træer :-(”, mødte vi Munk, Gærdesanger, Gransanger, Gulbug, Bogfinke, Gulspurv og Naturbydelens karakterart forår/sommer Tornirisk, hvor bl.a. en familie-gruppe fløj rundt og her fik en deltager også øje på en overflyvende Skestork.

Ved skovsøen vrimlede det med små nye skrubtudser, som netop har forladt livet som haletudse og man skulle passe på ikke at træde på dem og dette var også gældende på den anden side af hegnet og da vi kom op på cykel/gangstien med den hvide asfalt, var der også fyldt med de små kravlende padder, skrev 1000+ i notesbogen, men der var i hvert fald vildt mange og på foto herunder er der alene cirka 80!


Lidt i 9.00 begyndte det at regne og fuglestemmerne nedtonedes, vi bestemte at slutte turen af, men på trods af vejrudsigten blev det en ganske fornuftig tur, hvor vi fik vist og fortalt om de spændende fugle og oplevelser man kan få ved at gå i Naturbydelen. Knap 30 forskellige fuglearter blev set eller hørt på turen.

VH
Lars HHMandag den 3. juni
Aftenstemning i forsommeren

20240603 Rrdrum SJ
Rørdrum. Foto: Søren Jepsen

Aftenens hovedperson vat så absolut Rørdrum! Allerede før turens officielle start stod vi 7 deltagere ved hytten og så en helt frit spadserende Rørdrum 20 meter fra os. Den vandrede, med stor tiltro til sine camouflagefarver, ind i sikkerhed i de høje tagrør. Vi glædede os over dette sjældne syn og ærgrede os over, at de 2 sidst ankomne deltagere ikke så dette. Men senere på turen – i kaffepausen - fik alle glæde af et gensyn, da drummen igen var ude på engen, af og til let skjult i en græstue. Det var super. Samtidig hørtes pauken fra en makker inde i tagrørene. Her hørtes også Siv- og Rørsanger, og Rørspurv set. 
På turen langs granhegnet fik vi set en Rødrygget Tornskade han. Masser af dansemyg til glæde for By- og Landsvaler. Gransanger og Løvsanger sang lidt svagt i den smukke, men kølige aften. For enden af hegnet lå en død Odder – dødsårsag kunne vi ikke afgøre. Længere ude stor 3 – 4 Kronhjorte med kæmpestore gevirer. En skestork fløj over, og flere steder kredsede Rørhøge rundt. Ved hytten fløj en Atlingand hun op. En Sølvhejre trak over.

20240603 Slvhejre SJ
Sølvhejre. Foto: Søren Jepsen

Efter kaffepausen, som hele tiden blev forstyrret af Rørdrummen, kørte vi til Stadil Kirke. Herfra gik vi til broen ved Svingel Engsø. Undervejs forstyrrede vi Tårnfalken, der har rede i en kasse på Transformatorstationen. Ved søen var der en del Knopsvaner, Skarv og Toppet lappedykker. Også her sang Siv- og Rørsanger. Under broen yngler flere par Landsvaler. Ved Præstegården hørtes Havesanger.
Vi kørte nu afsted mod aftenens sidste mål: Natravn i Hoverdal Plantage. Nær P-pladsen kunne vi i halvmørke skimte den velkendte Mistelten på birketræet. Misteltenen her er for mange år siden ”plantet” af skovens folk. Dette fandt sted mange steder i Hoverdal og Stråsø med henblik på forsyning til de danske julemarkeder! Det blev vist kun ved tanken! Allerede på hjørnet af Sørupvej og Dr. Nørbys vej hørtes Natravnens (Gedemalker) snurren. Klokken var ca. 22.40. I løbet af de næste 20 minutter stod vi på stedet og hørte 2-3 Natravne snurre – én ret tæt på. At se den sidde er næsten umuligt, men Rie spottede pludselig én, der kom flyvende i fuld fart hen over os. En deltager havde problemer med at høre Natravnens snurren. Men det lykkedes – stor glæde, at man i vor alder stadig kan høre de fleste fuglestemmer!

Således berigede af sommernattens lyde tog vi afsked med hinanden. ”Dagens” fugl må være Rørdrum – efterfulgt af Natravn.
Antal arter set og hørt: 50 arter.

Tak for hyggeligt samvær. Tak til Søren Jepsen for billeder.
Jens Ballegaard

 

Torsdag d. 2. maj
Geddal Enge og Sdr.Lem Vig

På en let overskyet maj-morgen mødtes Poul og jeg med 10 morgenduelige fuglefolk på parkeringspladsen ved Geddal Enge. De fleste var mødt i god tid og havde derfor lejlighed til at studere det ikke ligefrem overvældende fugleliv, og det var vist inden det officielle starttidspunkt, at nogle få heldige så et par overflyvende traner.
Umiddelbart efter starttidpunktet kl. 8 gik vi i bilerne og kørte ud og parkerede på den lille p-plads på sporet/vejen, der leder ud til Bustrup-fugletårnet. Vi var ikke nået mange meter frem, før vi fik øje på en bynkefugl, der havde sat sig fint til skue på en hegnspæl og blev siddende, så vi alle fik den fint i kikkerten. Også en skovpiber satte sig kortvarigt til rette og fløj op igen – dog uden efterfølgende flyveopvisning. Den fløj simpelthen bare bort! Da der de foregående dage var hørt bl.a. græshoppesanger på engen derude, gik vi ekstra ivrigt lyttende, også fordi vinden bar lyden bort fra den eng, hvor fuglen skulle sidde. En enkelt af deltagerne hørte den vist. Vi andre var ikke så heldige. Men sivsangerne underholdt livligt, og dobbeltbekkasinen underholdt kortvarigt i sin ”sangflugt” med den morsomme brummen fra de yderste halefjer.

GeddalEnge 20240502 deltagere
På vej mod fugletårnet i Sdr. Lem Vig. Foto: Ingerid Elmquist

På engen sydøst for vejen var der rødben og viber – og ikke mindst små vibeunger, der løb hid og did i søgen efter føde. Et rigtig fint syn. I det fjerne skogrede fasanen. Rørspurvene smuttede omkring og lod sig fint beskue og høre. Fra tårnet spejdede vi efter den nordiske lappedykker, men uden held. Den må have søgt læ for blæsten inde i sivene. Vi måtte så glæde os over knopsvaner, en skarv, et par gråænder, nogle toppede lappedykkere og en flok troldænder på vandet, der ikke lod sig kue af lidt blæst. Og rørhøgen tog naturligvis et par ture hen over området.

GeddalEnge 20240502 deltagere 1
Deltagere under tårnet i Sdr. Lem Vig. Foto: Ingerid Elmquist

På turen tilbage kom solen frem, og der kom mere liv i sangfuglene i det levende hegn, og der blev set og hørt bl.a. gulspurv, løvsanger, blåmejse og musvit, og mon ikke det var den tidligere sete skovpiber, der med den lunende sol fik mod på tilværelsen og forbarmede sig over os, for nu fik vi den ene opvisning efter den anden af ”den dalende faldskærm” med den smukke sangflugt, og vi var et taknemmeligt og begejstret publikum.

GeddalEnge 20240502 skovpiber
Skovpiber i landing. Foto: Poul Hardy Pedersen

Vi returnerede til Geddal Enge og kaffen/teen. Havørne tager ikke hensyn til kaffepauser, så vi måtte hidkalde dem, der endnu sad ved kaffekoppen på parkeringspladsen, da en gammel havørn viste sig på himlen ud over vandet. Kort efter fik vi øje på en fin atlingand (han), som lå og svømmede lidt frem og tilbage i vandkanten og så ud til rigtigt at hygge sig. Mens vi observerede fra udkigspunktet ud for parkeringspladsen landede 9 spover, som de fleste af os vist antog for storspover, men som Hardy, efter at have fotograferet dem og nærstuderet sine fotos, kunne omdøbe til småspover, hvilket demonstreres af nedenstående foto.

GeddalEnge 20240502 smaaspove
Småspover. Foto: Poul Hardy Pedersen

Herefter gik vi op til udsigtspunktet på skrænten, hvorfra vi observerede nogen tid, mens vi samtidig lyttede til småfuglene i buskettet bag os. Da vi mente at have set, hvad der var at se derfra, gik de fleste af os afslutningsvis hen til observationstårnet nordøst for parkeringspladsen.
På strækningen fra udsigtspunktet på skrænten over til tårnet blev derudover de tidligere nævnte arter endvidere (nævnt i vilkårlig rækkefølge) set og/eller hørt landsvale, vipstjert, gransanger, bogfinke, gærdesmutte, tornsanger, munk, gærdesanger, solsort, ringdue, ryle, klyde,  strandskade, gravand, pibeand, krikand, hvinand, stor præstekrave, fiskehejre, rørdrum, grågås, gråkrage og sølvmåge.

Det blev så vidt ses til i alt 47 arter – takket være deltagernes meget aktive medvirken. Tak til jer alle for en god formiddag med hyggeligt samvær.

Guider: Poul Krag og Ingerid Elmquist
Referent: Ingerid

Torsdag d. 25. april
Tur til Værnengene

Kl. 17.30 var 15 forventningsfulde fugleinteresserede mødt op ved Sydladen. Vi startede med at gå en lille tur ind ad den nordlige sti ved Bjålum Klit. En trane sås flyve mod øst og tæt ved stien stod også en trane. Den fløj ind i Bjålum Klit. Der var lidt sangere, bl.a. en gærdesanger som sås i en busk på tæt hold. Der var også en sortstrubet bynkefugl, men den sås kun af få inden den forsvandt. På en fugtig græsmark var der mange hjejler. En hurtig tælling gav ca. 5.000 fugle!
3 kvarter senere var vi tilbage ved Sydladen, og derefter kørte vi op til Storelo. Her var der 2 fine store kobbersnepper, en mindre flok brushaner og 2 havørne gik ned i rørskoven. Ret hurtigt blev der spottet ikke bare én, men 2 mosehornugler, der fløj lidt omkring. Ved Nordladen og tværvejen nord for var der fine ske- og spidsænder. En klyde lå på rede tæt ved Tipper-grænsen og der var igen fine kobbersnepper.
Derefter trillede vi langsomt i kortege mod Værnsande-tårnet. To af de sidste biler var dygtige, da de spottede en alm. gul vipstjert. Ellers var der langs vejen nogle fine brushaner i alle mulige farver. Fra Værnsande-tårnet var der rigtig mange fugle at kigge på. Mod øst var der 1 rugende + 34 fouragerende traner. Oppe på Tipperne kunne vi se yderligere 15 traner og 1 havørn. Ellers blev der ret hurtigt spottet endnu en mosehornugle. I Værnsande fouragerede hele 65 skestorke. Desuden var der en del hvidklirer og mindst 5 sortklirer. Ved 20-tiden blev det ret hurtigt koldt i tårnet og flere havde lyst til at stoppe. Turlederen begyndte også at fryse, så ved 20.30-tiden trillede vi alle hjem ad.
Tusind tak for deltagelsen. Det varmede at møde så mange glade deltagere.

Ole Amstrup

Lørdag d. 18. april
Hindø – Svingel Engsø – Vest Stadil Fjord

En smuk, men kølig morgen. Nogle af de 12 deltagerne talte om nattefrost. På trods af dette sang fuglene flittigt allerede ved mødestedet ved Hee Kirke: Tornirisk, Stillits, Tyrkerdue og spurve. Vi fandt ned til Hindødæmningen, hvor vi gik de ca. 3 km frem og tilbage. Rødspurve overalt og Sivsangerne må netop være ankommet fra Afrika. De sang flittigt, både siddende og i sangflugt. Skægmejser drillede, kun enkelte blev set i glimt. Rørdrummen paukede fint. Ved vores vendepunkt på øen så vi en drossel komme flyvende hen i mod os. Allerede i flugten kunne den bestemmes til Ringdrossel. Den satte sig samarbejdsvilligt i en busk, så alle fik set den godt. En flot han. På køreturen tilbage til Hee så de 2 forreste bilen en Gul Vipstjert!

Tid til kaffestop ved Stadil Fjord. Et hyggeligt sted med borde og bænke og toilet! Solen skinnede nu og der var fint læ her.

Stadil Kirke lå flot i forårssolen. På kirkegården så og hørte vi Gransanger, Gærdesanger, Tornirisk og Jernspurv. Højt oppe kredsede en Rørhøg. Skarver fløj frem og tilbage fra Stadil Fjord og til ynglepladsen ved Engsøen. Vi gik en lille tur til søen i håb om at Blåhals ville vise sig, men ak nej! Troldænder, Toppet Lappedykker og Sølvhejre blev set her. Tårnfalken, som bor i kassen på transformatorstationen, var ikke glad for vores tilstedeværelse, den fløj over og satte sig i træerne ved præstegården.

Der var god tid til at køre ud til Vest Stadil Fjord – (dér ender mange af mine ture.) Stadig chance for Blåhals, men heller ikke her! På turen langs granhegnet så og hørte vi Gransanger, Bogfinke, Gærdesanger, Gulspurv og for enden og så Løvsanger. Rørdrum hørtes næsten konstant. En Sølvhejre fløj tæt forbi os, og højt over os fløj en stor flok Hjejler rundt. Vi sluttede ved Jens Bjerg-Thomsens hytte, hvor Rørhøgene viste sig på ret tæt hold. Ved hytten sad der en Stenpikker.

Det blev til ca 55 arter. Dagen fugl var Ringdrossel.

Tak til alle deltagerne for hyggeligt samvær og godt humør. Tak til Flemming Hansen for fotos af Gransanger, Ringdrossel og Tornirisk.

Jens Ballegaard


Lørdag d. 23. marts
Hoverdal Plantage – Tim Mølle – Svingel Engsø – Vest Stadil Fjord

Lidt regn fra morgenen, ellers sol og klart vejr, men med en noget bidende vind fra vest. Dette forhindrede dog ikke Hedelærken i at synge over hovedet på os på Gejlvej, hvor vi før havde haft held af denne fine fugl. Forinden fik vi Sangdrosler, Spætmejse, Ravn og Stor Flagspætte på listen. Ude på hedearealet ved Gejlvej fik vi øje på Stor Tornskade, dog på nogen afstand. Også Sortstrubet Bynkefugl blev set kortvarigt her. Videre ud langs Sørupvej, hvor vi gjorde et lille stop ved Misteltenen, der blev ”plantet” i en birk for mange år siden. En af damerne i gruppen talte om at stille sig under den, det blev ved drømmene!

Nu kaffepause ved lejrpladsen. Her var læ og sol, dejligt. Et godt sted for at høre Grønspætte, men den var tavs i dag. Til gengæld lyden af Trane flere gange. En gåtur ad Astrupvej (sti!) ned til Ejstrup Bæk, der snoede sig idyllisk og ren mellem pilebuskene. Her hørte vi en tydelig Misteldrossel. Nu var det blevet tid for Musvågerne at stige op - vi så 4 Musvåger kredse over os – i selskab med en Spurvehøg.

Længere mod vest gjorde vi et lille stop for at prøve Grønspætte – der lykkedes, selv om den var langt borte. Her kom en Spurvehøg med bytte strygende forbi. Næste stop var ved det nedlagte (?) dambrug ved Tim Mølle. Der fandt de dygtige deltagere en Svaleklire, der først fløj lidt rundt og derefter blev fundet igen og set i teleskop. Den blev dagens fugl med Hedelærke på 2. pladsen. Vi kørte nu ad Østerbyvej i håb om at se Traner gå på marken. Det er ellers et ”plejer-sted”, men ikke i dag, så Kirsten har den til gode! Ved Svingel Engsø var det noget blæsende, så ret kort gåtur her. Vi så Hvinand, Troldand, Knarand, Rørspurv og Grågæs. Slutgåtur langs granhegnet ved Jens Bjerg Thomsens Hytte. Her var læ for den skarpe vestenvind. I hegnet fandt vi 2 Gransangere, Fuglekonge, Gulspurv og Gærdesmutte. Over marken 3 forbiflyvende brushøns og længere borte en stor flok Bramgæs, og som larmende kom lidt nærmere. På vores lille gåtur her hørte vi konstant Rørdrummen pauke.

I alt ca. 44 arter set/hørt.

Tak for hyggeligt selskab af de 9 deltagere – og på gensyn.

Jens Ballegaard

Tirsdag d. 12. marts
Hald Sø og Troldeslugten

HaldS 20240312 1
Velkomst ved Niels Bugges Kro. Foto: Ingerid Elmquist

16 seniorer mødte op kl. 09 ved Niels Bugges Kro til lyden af sangen fra gærdesmutten og bogfinken. Både gengangerne og de nye - som var Gert og Vita fra Sønder Omme og Stig fra Overlund - blev budt velkommen til en grå dag med kun lidt vind efter flere dage med stærk vind.
Efter velkomsten gik vi op i Troldeslugten, hvor vandstæren sad midt i søen og kniksede. Vi kom tæt på den og nød at se den dykke og komme op med vårfluelarver, som den slog i stykker for at få larven ud. Spætmejserne, der løb med hovedet nedad var meget lydaktive. Det kneb mere med de andre småfugle. Dog hørtes snart den korttåede træløber. Senere blev det til flere træløbere, også den almindelige, så alle fik dem set fint. Flere af dem løb på langs under en tyk gren. Sjovt at se på.  Nogle fuglekonger blev også observeret tæt på.

HaldS 20240312 2
På vej ad broen mod Hald. Foto: Ingerid Elmquist

På søen lå en del troldænder og toppede lappedykkere. Et par ravne kom flyvende hen over os og over skoven en flok sangsvaner. Vi gik videre ud til den nyrestaurerede borg. På vejen derud så vi igen en del træløbere, men også bjergvipstjerten. Fra borgen kunne den fine skarv koloni rigtig studeres oppefra.

HaldS 20240312 3
Der lyttes efter spætter mellem de gamle træer. Foto: Ingerid Elmquist

Tilbage ved bilerne nød vi kaffen, inden vi kørte til Dollerup Mølle for at nyde den flotte natur.
I bækken sad igen en vandstær, som alle fik set godt, og på vej op ad bakken til svenskerhusene sås flotte halemejser. Ved foderbrættet mange mejser og spætmejser.
Vi sluttede af nede ved søen, hvor Leif takkede deltagerne for at være mødt op og for som sædvanlig at være i godt humør og ivrige efter at finde fuglene. Det blev til i alt ca. 30 forskellige fuglearter.

Tak til Ingerid Elmquist for fotos fra turen.

Leif Novrup

Søndag den 25. februar
Ørnens dag, Skjern enge

Søndag den 25. februar holdt Skjernå Tællegruppen og Ørneklubben Ørnens Dag i Skjern Enge med udgangspunkt fra Pumpestation Nord. Vejrudsigten havde ikke været alt for god, men det blev en rigtig fin dag med tørvejr, kig til solen i flere omgange og svag vind.

15 doffere og Ørneklubfolk havde lovet at være med til at hjælpe med at finde havørnene enten ved at køre rundt i Skjern Enge og melde tilbage til Erik Mørk eller stå på Pumpestationens tag og hjælpe folk med at finde havørnene i kikkert og teleskop.Da vi ankom til parkeringspladsen før kl 9.30, stod der allerede et ægtepar, som ventede på at komme til at se tre havørne, som sad på sydsiden af Falbæk Marker i et teleskop. Høje af denne gode start på dagen begyndte vi traditionen tro med kaffe, rundstykker, basser og en hyggelig snak for derefter at gøre klar med DOF-materialer og teleskoper.
Ørneklubben havde slået sig ned foran Pumpestationen under en pavillon med opstillede teleskoper i børnehøjde, ørnebingo, ørne quiz mm.Der kom folk i en lind strøm. 50 – 60 voksne og 4 børn fik det, de kom efter – i alt blev det til 9 havørne, 4 gamle fugle og 5 ungfugle. De fleste af dem blev set fra Pumpestationens tag, men der blev også meldt havørn i Bork, over Hestholm og Øster Enge set fra Lønborg Banke og Pumpestation Sydøst. Ude hvor den gamle laksetrappe tidligere lå, blev der også meldt havørn.
Udover havørnene var de store oplevelser fra Pumpestationen 2 brune blå kærhøg, 1500 bramgæs som fylde luften lige over vores hoveder, 11 sølvhejre og en masse dyk- og svømmmeænder primært i
Vester Enge og vandområderne nord og øst for Lønborggård.
TV MidtVest kiggede forbi omkring kl 12.
Dagen sluttede flot med en flyvende havørn over den vestlige del af Hestholm Sø, der jog al fjerkræ på vingerne.

Dagens fugleliste primært set fra Pumpestationens tag (ført af Allan K.V og Ole A) ser sådan ud:
Skarv 8, sølvhejre 29 (11 obs fra PN og 18 fra Lønborg Banke), fiskehejre 3, skestork 6, knopsvane 10, sangsvane 60, blisgås 13, grågås 100, bramgås 1500, pibeand 700, knarand 3gråand 10, spidsand 8,
skeand 3, taffeland 5, troldand 105, hvinand 1, lille skallesluger 2, stor skallesluger, havørn 4 AD og 4 IMM, blå kærhøg 2, musvåge 4, tårnfalk 4, vibe 100, sanglærke

Ørneklub: Stig , Anne-Sofie, Søren og Karl

Doffere: Erik, Børge, Ole A, Karl-Erik, Laurids, Eigil T, Flemming T, Allan, Tage, Lene og Marianne

Referat Marianne

 
Torsdag den 11. januar
Seniortur til Thorsminde

Ikke et eneste teleskop var fremme - mon ikke det er første gang i seniorturenes historie?
Jo for vejret tilsmilede ikke de 12 fremmødte ornitologer. Tågen hang som en tung dyne over vestkysten, og havde ikke til sinde at slippe sit tag overhovedet. Men der skal mere til at få vestjyske ornitologer til at slå op i banen.

Thorsminde m m 20240111 1
Thorsminde i tåge. Foto: Ingerid Elmquist

Det var så tåget, så fugle der lå ud over 70-100 m forsvandt ud i det grå. Det gav selvfølgelig sine begrænsninger i forhold til arter. Alt hvad der hidrørte under havfugle forblev derude! Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge og enkelte Svartbage dukkede af og til frem af disen. Sortgrå ryle og Skærpiber viste sig heller ikke på vores halsbrækkende vandring ud af den store isbelagte mole. Overtrækkende grågæs og kortnæbbede gæs kunne kun bestemmes ud fra deres ”snakken” over vores hoveder.
Men de ringe observationsforhold forhindrede ikke en entusiastisk stemning. Sande ornitter kan sagtens glædes over at obse på en ivrig flok af skovspurve, enkelte gråspurve og lyden fra en musvit. Ja helt opstemte blev vi over en meget frygtløs rødhals, der var meget interesseret i hvad vi var for nogle. Den vimsede rundt om os, så tæt, så vi næsten kunne røre ved den.
Den hårde frost havde lukket Nissum fjord med is, men ved slusen og kanalen var der frit vand, hvor en masse Store Skalleslugere, mindre flokke af Hvinænder og et par Skarver huserede. Ved isranden ud mod fjorden var der også lidt gråænder der bedst kunne identificeres på størrelse og lyd.

Thorsminde m m 20240111 3
Thorsminde i tåge. Foto: Ingerid Elmquist

På diget ud for havnen gjorde vi nogle yderligere forsøg på at få lukket nogle vadere ind i vores kikkerter. Pludselig gav det pote, Bjørn spottede en Sandløber og efterfølgende viste der sig et par stykker ved de store moleanlæg sammen med en strandskade. En Skærpiber viste sig også her kortvarigt.

Thorsminde m m 20240111 2
De seje deltagere i koldt og tåget vejr. Foto: Ingerid Elmquist

Vi havde brugt megen tid med at gå rundt på lokaliteten, og da tågen ikke lettede blev turen op af Bøvling Klit droppet. Lige da de fleste havde nået at takke af, viste de sortgrå ryler sig temmelig forsinket. For nu dukkede en enkelt op i disen nede i kystsikringen. Turlederens glædesudbrud fik ikke mindre en fjorten andre eksemplarer på vingerne, men de tog så kurs mod den næste kystsikring. De sidste tilbageværende ornitter fulgte efter, og der kunne vi så iagttage dem mellem sten og hav – men stadig indhyllet i tåge.

Kristian Tikjøb Olsen