Herunder vil du finde links til forskellige arkiver fra DOF-Vestjylland - efterhånden som disse bliver oprettet.

Ringkøbing Amts Fugleliv - en rapportserie udgivet af det daværende DOF Ringkøbing amt i årene 1986 - 2012
Årsrapporter fra DOF Ringkøbing amt 1978 til 2005 - udgivet af det daværene DOF Ringkøbing Amt.
Ornithologiske undersøgelser i Vestjylland - fem rapporter udgivet af Esben Donnerborg og Tage Holdgaard Andersen i årene 1971 - 1975.
Bibliografi
 - oversigt over ornitologisk litteratur fra årene 1906 til 2015 - (Ringkøbing amt 1906-2007, DOF Vestjyllands område 2007-september 2015)
Presseklip
50 års jubilæum - 1972-2022 - DOF Vestjylland - oversigt over aktiviteter i forbindelse med lokalafdelingens jubilæum.