Sortterne succes ved Husby sø :-)

DOF-Vestjyllands Sortterne projekt, hvor hovedessensen er at udlægge rede flåder og overvåge den fåtallige vestjyske bestand gav også ”pote i år :-), hvor projektets kræfter bruges ved Vest Stadil fjord og Husby sø.


Sidste år var der ynglepar begge steder, men her i 2023 var der ikke meget aktivitet ved Vest Stadil fjord, hvor de første 2 fugle blev iagttaget 7.5. og 3 fugle blev set 2.6. nær de udlagte flåder. Ved Husby sø blev de første 3 Sortterner set 13.5. over de udlagte flåder og 25.5 var der 3 – 5 her. Største forekomst var 17.6. hvor der pludselig var 10 fugle i rede flåde-området, så noget kunne tyde på at Vest Stadil fjordfuglene, måske var rykket videre til Husby sø og antagelig ville yngle der i stedet.


Vurderingen var, at der først i juni var 2 – 3 ynglepar ved Husby sø og der blev ynglesucces ved søen. DOF-Vestjylland har investeret i en drone for at kunne konstatere netop dette på de i udlagte rede flåder.


I 2022 havde vi et bevis med et æg på en af flåderne, men i 2023 blev det endnu bedre, da vores dronefører Ole Amstrup

 

for første gang 30.6. fik taget dronefoto af 2 rugende par Sortterner, som ses her til venstre forneden og højre midt.


8.7. blev set én udfløjet juvenil fugl og stadig minimum 6 ynglefugle ved kolonien og bl.a. sås voksne gå ned og fodre, hvilket viser at i hvert fald 2 par er startet senere med at ruge i forhold til det par, som allerede havde fået minimum én unge ud at flyve.

Og 14. juli fik Ole så dette fine foto i kassen: EN SORTTERNE UNGE, siddende på en redeflåde – Fantastisk ? og det er jo på reden til højre på øverste foto, som er basis for succesen.Superfint at kunne dokumentere succes og en god følelse, at gruppens arbejde lykkes, hvilket animere til at det forsættes, da hver en unge der bliver udruget og kommer på vingerne er med til at vi fortsat har de sjældne Sortterne ynglende i Vestjylland. I år var det ligesom at Sortternerne fandt direkte hen til rede flåderne og når de så nu 2 år i træk har haft ynglesucces der, så er det jo rigtig godt! .. og med 10 fugle medio juni holdes niveauet stadig med 4 – 5 ynglepar i Vestjylland.


Sortternen yngler kun på 2 lokaliteter yderligere i Danmark, nemlig i Vejlerne og i grænselandet syd for Tønder.


Der er udarbejdet årsrapporter for arbejdet med ”Sortternerne i Vestjylland” siden starten i 2018 og de kan læses her på hjemmesiden.


Sortterne-gruppen i Vestjylland

Ole Amstrup
Lars Møgeltoft Poulsen
Lars HH