Natura 2000 arealer – høringsrunde - kommunerne

Miljøministeriets udarbejde Natura 2000 planer med målsætninger har været i høring indtil d. 25. maj 2022. Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023...

Hvordan giver vi mere plads til den vilde natur i Naturens Rige?

DOF-Vestjylland har fra DN-Ringkøbing-Skjern modtaget nedenstående invitation, til at deltage i et arrangement 6. marts, som foreningen har stablet på benene...

Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

I efteråret arrangerede Folkeuniversitet i Holstebro 2 foredrag om ”Status for biodiversitet i Holstebro området” på Holstebro bibliotek. De 2 foredrag var...

Efterårstur til Sydlangeland

Lokalafdelingen arrangerer en 2- dages tur til Sydlangeland for DOF - Vestjyllands medlemmer og deres eventuelle ledsagere fra lørdag den 28. september til søndag...

Mølleplacering i Skjern enge er problematisk for den sjældne Pomeransfugl

Kort før jul lå der en ”lukket” indbydelse på Facebook til et informationsmøde om et forslag til opsætning af vindmøller midt i Skjern enge, nord for selve...

Vær med i noget stort – vær med i Boligbirding

Du behøver faktisk næsten ikke andet end at kigge ud ad vinduet for at være med. Men det bliver nok sjovere med en kikkert, og hvis du fodrer. Måske er du den,...

Vestkyst-tælling af Sortgrå Ryle, Skærpiber, Sandløber og Stenvender - Vil du være med?

I DOF Nordvestjylland har de i to år talt fugle på høfder og kystsikringen fra Vigsø til færgelejet på Agger Tange. I år tælles der igen lørdag 13. januar....

Stoubæk Krat bliver fuglereservat

Stoubæk Krat - mosen. Foto: Ole OlesenEndelig får Fugleværnsfonden et stort reservat i DOF Vestjyllands område. I dag d. 15. november 2023 overtager Fugleværnsfonden...

Årets Ornitologiske Oplevelser 2023

Lokalafdelingen inviterer til en af årets gode traditioner ”Årets Ornitologiske Oplevelser”, som afholdes tirsdag den 5. december kl. 19 - 22 i Aulum Fritidscenter,...

Ørneklubben - Et år med aktiviteter i Vestjylland :-)

I efterårsferien helt nøjagtig 22. oktober var det 1 år siden, at ”Ørneklubben” for de 6 – 12-årige afholdt deres allerførste arrangement i det vestjyske;...
1 ... 11