BEMÆRK - Alle arrangementer afholdes inden for de gældende coronarestriktioner.

2021

 Søndag den 17. oktober kl. 13.00 -17.00
Ænder og gæs i Skjern Enge
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann, tlf. 2014 5010, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Tage Madsen
Arrangør: DOF-Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern
Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Lørdag den 23. oktober kl. 08.00- ca. 12.00
Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord
Mødested:  P pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 22821175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Vi kigger først lidt ved havet. Der kunne jo komme en Søkonge. Ellers går det rundt i Vest Stadil Fjordområdet, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder, rovfugle, måske Bjerglærker og Lapværlinger..

Onsdag d. 17. november, kl. 09.00 - ca. 13.00
Thorsminde og NIssum fjord
Mødested: Husby kirke
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601 / 9744 8301, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi kører nordpå til Felsted Odde, Fjandø og Thorsminde for at se, havd en novemberdag kan byde på. Efter at have set på fuglene i havnen og på molen kører vi nordpå ad tangen til Krogshedetårnet og ser undervejs på fuglelivet langs Bøvling klit. Vadefugle, gæs og ænder. Måske en vandrefalk.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Mandag d. 6. december, kl. 10.00 - 13.00
Julemøde hos Leif
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Mødeleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601 / 9744 8301, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tilmelding: Senest søndag d. 5. december kl. 20.00 på ovennævnte email eller telefon
Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser fotos fra året. Herefter kører vi en tur til Geddal Enge eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner, grågæs m.m.

2022

Torsdag d. 20. januar, kl. 09.00 - ca. 12.00
Fugle i Vestjylland
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke - nordsiden
Turleder: Agner Svenstrup, tlf. 4131 7700, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Indledningsvis ved turlederen fortælle sidste nyt om naturtilstanden i og omkring Nissum Fjord. Vi kigger efter måger, sandløbere, sortgrå ryler, skærpibere m.m. omkring Thorsminde Havn. På Bøvling Klit kan der være rovfugle, gæs og ænder m.m. Vi vil også se hvad Krogshedetårnet har at byde på om vinteren. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Tirsdag d. 8. februar, kl. 09.00 - ca. 12.00
Vandstær m.m. i Holstebro
Mødested: P-pladsen overfor TV/Midtvest
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi håber på at få vandstæren at se, foruden spætter, mejser og diverse andre småfugle. Vi ser nærmere på Stryget, Vegen å, Anlægget m.m. Husk kaffe/te og madpakke.

Torsdag d. 3. marts, kl. 08.30 - 13.00
Hald Sø ved Viborg
Mødested: Haderup Kirke kl. 08.30, alternativ Niels Bugges Kro v/Hald Sø kl. 09.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601 / 9744 8301, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi vil se efter vandstær og isfugl samt spætmejser, træløber og parktræløber (korttået træløber) ved Niels Bugges Kro. Vi vil også lede efter spætter - måske er vi heldige at høre sortspætte. Desuden vil vi gå en tur ved Dollerup Mølle.
Husk kaffe/te. Turen foregår i privatbiler med samkørsel fra Haderup Kirke.

Torsdag d. 21. april, kl. 08.00 - ca. 12.00
Hindø og Svingel Engsø
Mødested: P-pladsen ved Hee Kirke
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi starter med at gå en tur over den nye bro til Hindø. Her er der skægmejser, rørhøg og måske de første sangere. Kaffen indtages ved Stadil Kirke. Herefter gåtur hen til Svingel Engsø. Her kan ses og høres blåhals. Endvidere andefugle i søen.

Torsdag d. 5. maj, kl. 09.00 - ca. 13.00
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil Fjord
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer. Vi kan jo se mange spændende ting på sådan en forårstur.
Husk kaffe/te og en god madpakke

Torsdag d. 16. juni, kl. 21.00 - ca. 23.00
Natravne langs Gl. Skive Landevej
Mødested: Sevel Kirke
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi vil se lidt efter rødrygget tornskade m.m. i området ved Stubberkloster og senere opsøge natravnen langs Gl. Skive Landevej

Torsdag d. 25. august, kl. 09.00 - 14.00
Jordbro Engsø og Kølsen Engsø
Mødested: Sevel Kirke - samkørsel herfra
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601/9744 8301, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi vil denne dag besøge vor nabolokalafdeling Nordvestjylland. Det er tiden for trækkende fiskeørne. Desuden gode chancer for havørn og rørhøge. Desuden ses på ænder, vadere og svaler. Langs stien ved Kølsen Enge småfugle med bl.a. skægmejser.
Husk kaffe/te og madpakke

Onsdag d. 14. september, kl. 07.00 - 12.00
Havfugleobs og Harboøre Tange
Mødested: Høfde 42 vest for Cheminova. De knap så morgenfriske kan støde til senere - ring hvis I ikke kan finde os.
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi starter med at kigge havfugle fra solopgang og 1-2½ timer frem afhængig af vejr og fugletræk. Herefter tager vi en tur rundt på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange svaner, gæs, andefugle og vadefugle. Der burde være nogle rovfugle, måske vandrefalk og havørn. Hvis der er tid slutter vi at med lidt måger m.m. i Thyborøn Havn.
Husk kaffe/te.

Tirsdag d. 25. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca. 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi kigger først lidt ved havet. Der kunne jo komme en søkonge. Ellers går det rundt i Vest Stadil Fjord området, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder, rovfugle og måske bjerglærker og lapværlinger.

Onsdag d. 16. november kl. 10.00 - 14.00
Skjern Enge
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm sø på Lønborgvej mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601/9744 8301, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
På dette tidspunkt er der masser af fugle i området. Rastende rovfugle, bl.a. havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle og gulnæbbede svaner. Måske bjerglærker. Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter.

Mandag d. 5. december kl. 10.00 - 13.00
Julemøde
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup. Tilmelding senest søndag d. 4. december kl. 20.00 på nedenstående mail eller telefon.
Mødeleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601/9744 8301, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Som foregående år finder mødet sted hos Leif, hvor vi begynder med at drikke kaffe. Vi snakker om fugleoplevelser og året der går på held. Herefter kører vi en tur til Geddal Enge eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner, grågæs m.m.
Husk selv at medbringe kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Husk tilmelding - se ovenfor.