BEMÆRK - alle arrangementer afholdes inden for de til enhver tid gældende Corona restriktioner. Derfor kan der kommer ændringer til alle nedennævnte arrangementer. Følg med her på siden og på Facebook.

2021

 Torsdag d. 15. april, kl. 08.00 - ca. 12.00 Aflyst pga. corona
Hindø og Svingel Engsø
Mødested: P-pladsen ved Hee Kirke
Turleder: Jens Ballegaard, tfl. 2282 1175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi starter med at gå en tur over den nye bro til Hindø. Måske er her skægmejser. Vi skal gå ca. 3 km. på Hindø. Herefter kigger vi på sangere m.v. ved Svingel Engsø.
Kaffe ved Stadil Kirke med udsigt over Stadil fjord

Hind Broen 20200902 MgeSp CSJ

Torsdag d. 22. april, kl. 17.30 - 20.30 Aflyst pga. Corona
Fuglene på Værnengene og Tipperne
Mødested: Nordladen på Værnengene, Tippervej, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Ole Amstrup, tlf. 2046 8336, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Forhåbentlig er de våde enge fyldt med vadefugle, heriblandt brushaner og stor kobbersneppe. Vi tager et kig i og omkring Nordladen, hvorefter vi kører til fugletårnet ved Værnsande. Her skulle helst være både skestorke og klirer og i krattet kan der nemt gemme sig en ringdrossel. Til sidst kører vi op på Tipperne for at se endnu flere engfugle, mens vi nyder en kop kaffe/te. Under hele turen vil der være gode chancer for vandrefald og dværgfalk.

Lørdag d. 24. april, kl. 08.30 - 12.30
Forårsfugletur ved Nissum Fjord

Mødested: Nørre Fjand havn, overfor Fjandø
Turleder: Agner Svenstrup, tlf. 4131 7700, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Netop denne tid er højdepunktet for fuglelivet ved fjorden. Gæssene er netop ikke trukket og de mange arter af vadefugle raster på engene på deres videre tur til fjeldhederne i Nordskandinavien. Ternerne er ankommet og også mange småfugle kan observeres:
Fra Fjandø køres op på Thorsmindetangen for at kigge efter vadere (stor kobbersneppe) og videre til Krogshedeengene, som altid er god for overraskelser.
Kaffe med tilbehør nydes et hyggeligt sted

Tirsdag d. 4. maj, kl. 09.00 - ca. 13.00
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil fjord
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer for arten. Vi kan jo se mange andre spændende ting på sådan en forårstur.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Pomeransfugl SkjernEnge 20170514 2 CSJ

Lørdag d. 8. maj, kl. 05.00 - 13.00
Tårnenes Dag
En både landsdækkende og nordisk konkurrence. Fra hvilket tårn ses der flest arter indenfor tidsrammen?
Nærmere og tid og sted kommer senere på www.dofvestjylland.dk

Søndag d. 9. maj
Medlemstur
Turen går i år til den nordlige del af Midtjylland.
Nærmere om tid, tilmelding og opsamlingssteder kommer senere på www.dofvestjylland.dk

Tirsdag d. 11. maj, kl. 18.00 - 20.00
Pomeransfuglene i Skjern Enge
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turledere: Marianne LInnemann, tlf. 2014 5010, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Ole Amstrup og Tage Madsen
Arrangør: DOF Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern
Pomeransfuglene raster i ganske få dage på markerne i Skjern Enge på vej fra deres vinterkvaterer i Nordafrika til de skandinaviske ynglepladser. Vi kører ud i egne biler og leder efter dem. Der kan også være flokke af hjejler. Rørhøge jager over markerne og der er mange andre arter at kigge efter.
HUSK varmt tøj

Tirsdag d. 22. juni kl. 20.00
Natravne i Nørlund Plantage
Mødested: Harrild Naturcenter, Fasterholtvej 36, 7330 Brande
Turleder: Bo Daugaard, tlf. 2311 5341
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland
Før mørket sænker sig vil vi gå en 'kulturtur' langs engvandningskanalerne og kigge på den restaurerede akvædukt.
Efter kaffe/te kører vi nordpå til Nørlund Plantage og går ind på natravnens matrikelnummer. Lad os håbe på en stille og lun aften.

Onsdag d. 18. august, kl. 08.00 - 17.00
Heldagstur til Lille Vildmose
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00. Alternativ mødested: Brandtårnet ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601 / 9744 8301, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørn. På Hegnsvej kigges de vandfyldte gravebaner efter for vadefugle, ænder, gæs og måske en fouragerende rørhøg. Her er der altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske ses traner og elge.
Turen foregår i privatbiler med samkørsel fra Sevel Kirke. Husk en god madpakke og kaffe/te.

Kongern OvstrupHede 20120502 OCO

Tirsdag d. 28. september, kl. 07.30 - 12.00
Bækbygård strand og Vest Stadil fjord
Mødested: P-pladsen ved Bækbygaard strand ca. 10 km. nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi kigger først lidt ved havet. Chance for suler og kjover. Ellers går det rundt i Vest Stadil fjord området, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder og rovfugle.

Lørdag d. 2. oktober - lørdag d. 9. oktober
Tag med DOF Vestjylland til Fanø i 2021
Turleder: John Toft Kristensen - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- send en pb for mere info tilmelding osv  
Tilmelding efter først til mølle-princippet
Arrangør: DOF-Vestjylland
Vi har i år lejet et sommerhus på Fanø i uge 40, dvs. fra d. 2. oktober til d. 9. oktober.
Fanø er et formidabelt sted at observere det store fugletræk og trækket på det sydlige Fanø
topper i starten af oktober. På en morgen kan tælles op til 100.000 småfugle, heraf flere
hundrede ringdrosler. Arter som storpiber, rødstrubet piber, laplandsværling og hvidbrynet løvsanger er rimeligt sikre.
Du kan nu booke dig ind på de overnatninger, du måtte ønske og prisen er kun 150,- pr. nat.
Vi vil gerne være dig behjælpelig med at formidle evt. samkørsel eller anden transport. Dette gælder også, såfremt du vælger at benytte offentlige transportmidler til din rejse. For ikke at skulle have for mange biler over med færgen, kan der også arrangeres afhentning i Nordby. Vi vil koordinere madlavningen, som er på fælles basis. Dvs. vi skiftes til at købe ind til hovedmåltiderne og hjælper hinanden med at tilberede maden. Det har været en stor succes de sidste år, og specielt frokosterne kan fremhæves for at være ganske fremragende.
Der er ikke lagt et fast program for turen. Deltagerne kan i princippet vælge at gå egne veje, men vi vil dag for dag lave koordinerede aftaler for de deltagere, som ønsker det, så ingen behøver at være overladt til sig selv. Vi er i huset hele ugen, og vi vil naturligvis hjælpe med planlægning og gode råd.

Fan Luftfoto

Tirsdag d. 12. oktober, kl. 07.00 - 12.00
Havfugleobs og Harboøre Tange
Mødested: Høfde 42 vest for Cheminova
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi starter med at kigge havfugle fra solopgang og 1 - 1½ time frem afhængig af vejr og fugletræk. Herefter tager vi en tur rundt på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange svaner, gæs, andefugle og vadefugle. Der burde også være nogle rovfugle, måske vandrefalk og havørn. Hvis der er tid slutter vi af med lidt måger m.m. i Thyborøn Havn.
Husk kaffe / te. De knap så morgenfriske kan støde til senere - ring hvis I ikke kan finde os.

Onsdag d. 17. november, kl. 09.00 - ca. 13.00
Thorsminde og NIssum fjord
Mødested: Husby kirke
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601 / 9744 8301, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Vi kører nordpå til Felsted Odde, Fjandø og Thorsminde for at se, havd en novemberdag kan byde på. Efter at have set på fuglene i havnen og på molen kører vi nordpå ad tangen til Krogshedetårnet og ser undervejs på fuglelivet langs Bøvling klit. Vadefugle, gæs og ænder. Måske en vandrefalk.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Mandag d. 6. december, kl. 10.00 - 13.00
Julemøde hos Leif
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Mødeleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601 / 9744 8301, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tilmelding: Senest søndag d. 5. december kl. 20.00 på ovennævnte email eller telefon
Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser fotos fra året. Herefter kører vi en tur til Geddal Enge eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner, grågæs m.m.