2022

Mandag d. 5. december kl. 10.00 - 13.00
Julemøde
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup. Tilmelding senest søndag d. 4. december kl. 20.00 på nedenstående mail eller telefon.
Mødeleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601/9744 8301, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland
Som foregående år finder mødet sted hos Leif, hvor vi begynder med at drikke kaffe. Vi snakker om fugleoplevelser og året der går på held. Herefter kører vi en tur til Geddal Enge eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner, grågæs m.m.
Husk selv at medbringe kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Husk tilmelding - se ovenfor.

Mandag d. 5. december kl. 19.00 - 22.00
Årets ornitologiske oplevelser
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum
Arrangør: DOF Vestjylland
DOF Vestjylland er som de tidligere år vært ved en bid brød og lidt at drikke. Af hensyn til køkkenet og for at sikre, at der er smørrebrød til alle, vil vi meget gerne modtage en tilmelding. 
Tilmelding til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 2. december. På forhånd tak.

Oerneklubben logo

Lørdag d. 10. december, kl. 11.00 – 13.00
Fuglsang Sø, Herning. Kend din måge
Mødested: Det Blå Rum (v. Fuglsang Sø), Brændgårdvej 103, 7400 Herning. Kør ind ad grusvejen fra Brændgårdvej, hvor der er skiltet til Det Blå Rum.
Turleder: Anne-Sophie Bech og Stig Kristensen
Arrangør: Ørneklubben, DOF Vestjylland
I december er det tid til at se på måger, så chancen for at se mindst fire af de mest kendte mågearter er stor. Så tag med Ørneklubben Vestjylland på tur og lær at kend din måge.
Tilmelding: Turen er gratis, men tilmelding sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så vi ved hvor mange der kommer.

 

2023

Lørdag d. 14. januar, kl. 09.00
Vinterfugle i Vestjylland
Mødested: MENY, Badevej 1, Søndervig, 6950 Ringkøbing
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf. 2751 4909, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Vi vil igen søge efter vinterfugle på de kendte lokaliteter med DOF-Vestjylland.
Vi mødes ved MENY i Søndervig, og hvis der er en sjælden hav-dykand i farvandet, opsøger vi den. Ellers vil vi igen besøge Bagges Dæmning og Hvide Sande Havn.
Det er en tur med vinter-småfugle og sikkert ænder i fjord og havn.

SortgrRyle ThybornHavn 20220914 CarlSJohnsen
Sortgrå ryle. Foto: Carl S. Johnsen

Onsdag d. 18. jaunar, kl. 09.00 - 12.00
Thorminde, Bøvling Fjord, Krogshede
Mødested:
P-pladsen ved Strandingsmuseet, Vesterhavsgade 1E, Thorsminde
Turleder: Kristian Tikjøb Olsen, tlf. 2445 0155, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland og DN Lemvig
I havnen vil vi se efter sortgrå ryle, skærpiber, måger og hvad der befinder sig ude over havet. Derefter kører vi nordpå ad tangen og ser på overvintrende ænder, gæs og rovfugle. Vi slutter ved Krogshede. Turen foregår i privatbiler. Husk kaffe/te.

Tirsdag d. 24. januar, kl. 19.00
Generalforsamling
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Dagsorden i følge vedtægterne, der kan ses på lokalafdelingens hjemmeside.
1.                   Valg af dirigent.                  
2.                   Beretning om lokalafdelingens virke
3.                   Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4.                   Fremlæggelse af budget til godkendelse
5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.                   Valg af revisor
7.                   Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
8.                   Forslag fra medlemmerne
9.                   Eventuelt
Eventuelle forslag fra medlemmer skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest 3 uger forud for mødets afholdelse. Senest 14 dage før generalforsamlingen publiceres endelig dagsorden på hjemmesiden.

Vandstr Nybro 20180203 CarstenGLaursen
Vandstær. Foto: Carsten G. Laursen

Tirsdag d. 7. februar kl. 07.30 - 12.00
Bølling Sø og Lystrup Å
Mødested: Bøllingsø 2, 7442 Engesvang (P-pladsen til venstre lige før jernbanen og Bøllingsø 2)
Turleder: Hans Knakkergaard, tlf. 2941 6156, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen  DOF Vestjylland.
Fra p-pladsen går vi ca. 500 meter hen til obsposten ved Bølling Sø. Her ser vi på sangsvaner, pibesvaner og måske havørn, blå kærhøg og sortspætte m.m. Husk rigtig varmt tøj til denne del af turen.
Klokken ca. 10 kører vi til Lystrup Å, Lystrupmindevej 18, 8654 Bryrup. Her ved Lystrupminde Naturskole ser vi på vandstær og bjergvipstjert, og i madpakkehuset kan den medbragte kaffe/te og mad indtages, mens turlederen fortæller om vandstæren ved Naturskolen. Turen slutter ved Naturskolen, men der er ikke langt til Store Hjøllund Plantage, hvor nøddekrigen holder til, så har man tid og lyst, kunne man måske være heldig at få den at se eller høre.
Vigtigt: Turen aflyses, hvis Bølling Sø er tilfrosset, så check lige hjemmesiden dagen før.

Tirsdag d. 14. marts, kl. 09.00 - 13.00
Hald Sø ved Viborg
Mødested: Haderup Kirke kl. 08.30. Alternativ: Niels Bugges Kro, Hald Sø kl. 09.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 el. 2331 5601, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vi vil se efter vandstær og isfugl samt spætmejser og træløber/korttået træløber ved Niels Bugges Kro. Vi vil også lede efter spætter - måske er vi heldige at høre sortspætte. Vi vil besøge det nyrestaurerede tårn ved Hald sø, og hvis tiden tillader det gå en tur ved Dollerup Mølle.
Turen foregår i privatbiler (samkørsel fra Haderup kirke). Husk kaffe/te.

  

Hedelrke OvstrupHede 2021 CGLHedelærke. Foto: Carsten G. Laursen

Lørdag d. 18. marts, kl. 07.30 - 12.00
Forårsbebudere i Vestjylland
Mødested: Store Hoverdal på Sørupvej i Hoverdal Plantage.
Turleder: Jens Ballegaard. Tlf  22821175, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Vi starter lidt tidligt sådan en forårsmorgen! Først Hoverdal Plantage, hvor spætterne trommer og Hedelærken kvidrer. Vi bruger en del tid i skoven, hvis vejret er til det. Ved Tim Mølle er der chance for Isfugl. Pause ved Tim Enge, hvor Rørhøg måske er ankommet. Der er naturligvis indlagt kaffepause.

Torsdag d. 20. april, kl. 07.00 - ca. 12.00
Stadil Fjord og Svingel Engsø
Mødested: Hee Kirke, I.C. Christensens Vej 15, 6950 Ringkøbing.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Gåtur over den nye bro til Hindø og forskellige obs-steder ved Svingel Engsø. Vi vil lede efter de første sangere, blåhals, skægmejser, rørdrum mm. Kaffepause på et passende sted.

Blhals 20170514 CSJ
Blåhals. Foto: Carl S. Johnsen

Onsdag d. 10. maj, kl. 08.00 - ca. 13.00
Nordsalling - Grynderup sø
Mødested: Sevel kirke, Klostervej 1, 7830 Vinderup. Alternativ: Sydtårnene ved Grynderup sø (p-pladsen med indkørsel fra Bystedmøllevej, Roslev) kl. 09.00
Turledere: Poul Krag, tlf. 2236 0236, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Ingerid Elmquist, tlf. 5121 7375, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør:  Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vi ser, hvilke ænder og gæs der ligger på søen, lytter og ser efter sangfugle. Måske ser vi skestork, temmincksryle og lille og stor præstekrave og hører blåhalsen. Efter nogen tid ved søens sydende kører vi til fugleskjulet ved søens nordende. Hvis tiden og lysten er til det, kan vi tage trækfærgen og gå en tur rundt om søens nordende.
Husk kaffe/te og madpakke.

Tirsdag d. 6. juni, kl. 20.00 - ca. 23.00
Aftenstemning i forsommeren
Mødested: Jens Bjerg-Thomsens Jagthytte på Skelmosevej ca. 4 km vest for Stadil.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vi lytter til rørskovens sangere, ser rørhøgens jagt og hører måske et lille pip fra en blåhals. Aftenkaffen indtages ved Hytten. Herefter lyt ved Svingel Engsø (Tim Enge).
Vi lander i Hoverdal Plantage ved 22.30 - tiden. Herefter skulle natravnen gerne give lyd. Hvis det er én af de stille aftener, kan der være myg og gnavpander.

Onsdag d. 23. august, kl. 09.00 - 13.00
Geddal Enge og Sønderlem Vig
Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge (overfor Geddalvej 58, 7830 Vinderup)
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 el. 2331 5601, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vadefugletrækket er i fuld gang, så vi vil først og fremmest nyde dem. Desuden ses på ænder, gæs, rovfugle og svaler. Måske en rovterne og en skestork.
Efter kaffen køres til Sønderlem Vig, da det er tiden for trækkende fiskeørne.
Husk kaffe/the.

Lørdag d. 9. september, kl. 07.00 - ca. 12.00
Efterårstræk ved havet og fugle ved Vest Stadil Fjord.
Mødested:  P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder:   Jens Ballegaard. Tlf 22821175 e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Ved sydlige vindretninger er der gode chancer for suler, kjover og vadefugletræk. Hvis der er held med trækket, vil vi bruge et par timer ved havet. Herefter ophold og lidt kratlusk ved Vest Stadil Fjord, hvor der kan være Fiskeørn og Rovterne. Det kan være lidt koldt ved havet, så husk praktisk påklædning samt kaffe.

Torsdag d. 14. september, kl. 08.00 - 13.00
Veserne og Harboøre Tange
Mødested: P-pladsen ved nordenden af Ferring Sø.
Turleder: Kristian Tikjøb Olsen, tlf. 2445 0155, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
For tusind år siden sejlede vikingerne igennem Veserne på vej ud i Vesterhavet. Vi vil i dag køre på samme rute. Turen byder på ænder, gæs, vadefugle og rovfugle, og vi skal slås med bestemmelser i eklipse- og efterårsdragter. Måske er vi heldige med en odinshane på Harboøre Tange. Husk kaffe/te.

Søndag d. 24. september, kl. 13.00 - 16.00
Trækfuglene i Skjern Enge

Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern.
Turleder: Laurids Andreassen, tlf. 42260316, Børge Vistisen tlf. 30821719
Arrangør: DOF-Vestjylland
Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefuO

Onsdag d. 25. oktober, kl. 09.00 - 13.00
Skjern Enge
Mødested: Det store fugletårn ved Hestholm Sø på Skjernåvej/Lønborgvej kl. 9.
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 el. 2331 5601, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
På dette tidspunkt er der masser af fugle i området. Rastende rovfugle, bl.a. havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle og gulnæbbede svaner. Måske bjerglærker.
Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter. Husk kaffe/the.

Onsdag d. 15. november kl. 09.00 - 13.00
Fjandø, Felsted Kog, Græm Strand og Marens Maw
Mødested: Parkeringspladsen overfor Fjandø, nordenden af Nr. Fjandvej.
Turleder: Kristian Tikjøb Olsen, tlf. 2445 0155, email  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Ved lokaliteterne Fjandø og Felsted Kog ser vi på rastende andefugle, gæs og svaner. Herefter tager vi til Græm Strand for at tage en god travetur ind over parabelklitten gennem Gryden til Marens Maw og retur ad stranden, en vandretur i et fantastisk landskab på ca. 6 km. Er benene ikke til dette, kan man springe fra denne del af turen og evt. se på fugle i Kytterup enge eller tage op langs Thorsminde tangen på egen hånd.
Husk kaffe/te

Mandag d. 4. december, kl. 1
Julemøde
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup.
Turleder: Leif Novrup, (97448301/23315601), E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Som de foregående år finder mødet sted hos Leif, hvor vi begynder med at drikke kaffe. Vi snakker om fugleoplevelser, og året der går på held.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs mm.
Husk selv at medbringe kaffe/the. Foreningen er vært ved et rundstykke.
Tilmelding senest søndag d. 3/12 kl. 20 på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 2331 5601.