2023

 Tirsdag d. 24. januar, kl. 19.00
Generalforsamling
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Dagsorden i følge vedtægterne, der kan ses på lokalafdelingens hjemmeside.
1.                   Valg af dirigent.                  
2.                   Beretning om lokalafdelingens virke
3.                   Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4.                   Fremlæggelse af budget til godkendelse
5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.                   Valg af revisor
7.                   Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
8.                   Forslag fra medlemmerne
9.                   Eventuelt
Eventuelle forslag fra medlemmer skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest 3 uger forud for mødets afholdelse. Senest 14 dage før generalforsamlingen publiceres endelig dagsorden på hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen foredrag og smørrebrød.
”50 år med fuglene i Vestjylland”
Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen vil fortælle og vise anden del af fugleforedraget fra Nørre Vosborg i anledning af DOF Vestjyllands 50 års jubilæum.
Tilmelding til smørrebrød er nødvendig. Tilmelding til Marianne Linnemann Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 22. januar 2023

 

Vandstr Nybro 20180203 CarstenGLaursen
Vandstær. Foto: Carsten G. Laursen

Tirsdag d. 7. februar kl. 07.30 - 12.00
Bølling Sø og Lystrup Å
Mødested: Bøllingsø 2, 7442 Engesvang (P-pladsen til venstre lige før jernbanen og Bøllingsø 2)
Turleder: Hans Knakkergaard, tlf. 2941 6156, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen  DOF Vestjylland.
Fra p-pladsen går vi ca. 500 meter hen til obsposten ved Bølling Sø. Her ser vi på sangsvaner, pibesvaner og måske havørn, blå kærhøg og sortspætte m.m. Husk rigtig varmt tøj til denne del af turen.
Klokken ca. 10 kører vi til Lystrup Å, Lystrupmindevej 18, 8654 Bryrup. Her ved Lystrupminde Naturskole ser vi på vandstær og bjergvipstjert, og i madpakkehuset kan den medbragte kaffe/te og mad indtages, mens turlederen fortæller om vandstæren ved Naturskolen. Turen slutter ved Naturskolen, men der er ikke langt til Store Hjøllund Plantage, hvor nøddekrigen holder til, så har man tid og lyst, kunne man måske være heldig at få den at se eller høre.
Vigtigt: Turen aflyses, hvis Bølling Sø er tilfrosset, så check lige hjemmesiden dagen før.

Søndag d. 26. februar kl. 10.00 - 13.00
Ørnens Dag i Skjern Enge
Mødested: Pumpestation Nord, Langkærrvej, 6900 Skjern.
Kontaktperson: Erik Mørk Nielsen tlf. 2624 5879 email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Marianne Linnemann tlf. 20145010 email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Stig Kristensen (Ørneklubben) email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., m.fl.
Arrangør: DOF-Vestjylland
DOF Vestjyllands Ørneklub og Skjern Enges ornitologer inviterer til det landsdækkende arrangement Ørnens Dag. Ørneklubben laver aktiviteter med børnene, mens andre spejder efter havørnen svævende over Hestholmsøen, siddende i Vesterenge eller flyvende højt over Skjern Enge på vej fra Borris Hede til Tipperne. Vi står på Pumpestation Nord og kigger efter havørne og andre rovfugle. Vi kan være heldige at se en vandrefalk og årets første rørhøg. Flokke af bramgås, grågås, kortnæbbet gås og sangsvaner kan ses og høres i engene.

Trane Hallundbk 20221119 CSJTraner med landingsstellet ude. Foto: Carl S. Johnsen

Lørdag d. 4. marts kl. 08.00 - 10.00
Tranerne på Lønborg Hede
Mødested: Naturstyrelsens p-plads ved Bjerregårdsvej
Turleder: Jens Hasager: tlf: 20728378; mail; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF-Vestjylland og Lønborg Hedelaug
Tranen er en sky og forsigtig fugl, som trods sin højde på 120 cm formår at leve skjult. Vi kan være heldige, at både se trompeterende og dansende traner på denne morgentur. Fra p-pladsen ved Bjerregårdsvej går vi en tur ud over heden. Husk kikkert.

Tirsdag d. 14. marts, kl. 09.00 - 13.00
Hald Sø ved Viborg
Mødested: Haderup Kirke kl. 08.30. Alternativ: Niels Bugges Kro, Hald Sø kl. 09.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 el. 2331 5601, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vi vil se efter vandstær og isfugl samt spætmejser og træløber/korttået træløber ved Niels Bugges Kro. Vi vil også lede efter spætter - måske er vi heldige at høre sortspætte. Vi vil besøge det nyrestaurerede tårn ved Hald sø, og hvis tiden tillader det gå en tur ved Dollerup Mølle.
Turen foregår i privatbiler (samkørsel fra Haderup kirke). Husk kaffe/te.

  

Hedelrke OvstrupHede 2021 CGLHedelærke. Foto: Carsten G. Laursen

Lørdag d. 18. marts, kl. 07.30 - 12.00
Forårsbebudere i Vestjylland
Mødested: Store Hoverdal på Sørupvej i Hoverdal Plantage.
Turleder: Jens Ballegaard. Tlf  22821175, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Vi starter lidt tidligt sådan en forårsmorgen! Først Hoverdal Plantage, hvor spætterne trommer og Hedelærken kvidrer. Vi bruger en del tid i skoven, hvis vejret er til det. Ved Tim Mølle er der chance for Isfugl. Pause ved Tim Enge, hvor Rørhøg måske er ankommet. Der er naturligvis indlagt kaffepause.

Lørdag d. 15.april kl. 07.00 – 11.00.
Thorsmindetangens trækfugle.
Mødested: Nørre Fjandvej havn overfor Fjandø.
Turleder: Agner Svenstrup, Tlf. 4131 7700. Email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Midt i april er et godt tidspunkt for fugletrækket nordpå. Vi kan forvente at se de sædvanlige store flokke af gæs, ænder, hjejler m.v. og de første trækkende vadefugle langs klitten.
I Thorsminde går vi en tur bag havnen og i Thorsminde vil jeg forsøge at få en aftale om et besøg i den røde barak - Naturparkens gåseformidlingscenter under etablering - om status på disse spændende planer m.v. Herfra kører vi nordpå med ophold hvor det er interessant og slutter måske her på Bøvling Klit, måske kan vi nå Krogshedeengene.
På et passende sted drikker vi en medbragt kop kaffe/te m.v.

Skgmejse Vejlerne 20170922 03 CSJ
Skægmejse. Foto: Carl S. Johnsen

Torsdag d. 20. april, kl. 07.00 - ca. 12.00
Stadil Fjord og Svingel Engsø
Mødested: Hee Kirke, I.C. Christensens Vej 15, 6950 Ringkøbing.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Gåtur over den nye bro til Hindø og forskellige obs-steder ved Svingel Engsø. Vi vil lede efter de første sangere, blåhals, skægmejser, rørdrum mm. Kaffepause på et passende sted.

Torsdag d. 27. april kl. 17.30 – 20.30
Fuglene på Værnengene (Tipperhalvøen)
Mødested: Sydladen på Værnengene, Tippervej, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Ole Amstrup;tlf: 2046 8336; mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Forhåbentlig er de våde enge fyldt med vadefugle, heriblandt brushaner og stor kobbersneppe. Vi mødes ved Sydladen, hvorfra går vi en lille tur ind mod Bjålum Klit. Vi tager et kik oppe fra og omkring Nordladen, hvorefter vi kører til det nye fugletårn ved Værnsande. Her skulle helst være både skestorke og klirer, og i krattet kunne der nemt gemme sig en ringdrossel. Her drikker vi den medbragte kaffe / te og kage. Under hele turen vil der også være gode chancer for vandrefalk og dværgfalk. HUSK varmt tøj og kaffe/te

Krondyr OvstrupHede 20190617
Krondyr, Ovstrup Hede. Foto: Ole Olesen

Lørdag d. 29. april kl. 07.00 – ca. 12.00
Ovstrup Hede
Mødested: P-pladsen ved Bindstowvej 22, 7400 Herning
Turleder: Ole Olesen, tlf. 2260 3685; email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Vi starter med at gå en tur i tårnet og se om der er traner, storspove og krondyr på heden. Vi hører om Aage V. Jensens Naturfond, de mange krondyr og deraf følgende nabokonflikter. Vi vil derefter besøge forskellige områder af lokaliteten. Hedelærken synger og måske er vendehalsen kommet og undersøger redemulighederne.
Husk kaffe/te og fornuftigt fodtøj efter vejret.

Lørdag d. 29. april kl. 09.00 - 11.00 (Bemærk fejl dato i Fugle og Natur, hvor den står til 22. april)
Spættetur til Tirsbjerg Plantage
Mødested: Tirsbjerg p-plads, indkørsel fra Påbølvej (efter Hejmdalvej)
Turleder: Erik Mørk, Tage Madsen, Marianne Linnemann, tlf. 2014 5010, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Tirsbjerg Plantage er en 24 ha særdeles varieret atypisk hedeplantage beliggende på den østvendte Varde Bakkeøskråning. De rummer flere bevoksninger med ældre bøg og ædelgran. Lokalafdelingen har sammen med Naturstyrelsen hængt mere end 20 fuglekasser op til bl.a broget fluesnapper og vendehals. Plantagen huser både sortspætte, grønspætte og stor flagspætte. På turen rundt i plantagen kigger vi efter spættetræer og deres beboere.

 

Blhals 20170514 CSJ
Blåhals. Foto: Carl S. Johnsen

Onsdag d. 3. maj, kl. 08.00 - ca. 13.00
Nordsalling - Grynderup sø
Mødested: Sevel kirke, Klostervej 1, 7830 Vinderup. Alternativ: Sydtårnene ved Grynderup sø (p-pladsen med indkørsel fra Bystedmøllevej, Roslev) kl. 09.00
Turledere: Poul Krag, tlf. 2236 0236, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Ingerid Elmquist, tlf. 5121 7375, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør:  Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vi ser, hvilke ænder og gæs der ligger på søen, lytter og ser efter sangfugle. Måske ser vi skestork, temmincksryle og lille og stor præstekrave og hører blåhalsen. Efter nogen tid ved søens sydende kører vi til fugleskjulet ved søens nordende. Hvis tiden og lysten er til det, kan vi tage trækfærgen og gå en tur rundt om søens nordende.
Husk kaffe/te og madpakke.

Onsdag den 10. maj kl. 18.00 - 20.00
Pomeransfuglene i Skjern Enge
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Lønborg og Skjern.
Turleder: Marianne Linnemann, Tage Madsen; tlf: 20145010, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF-Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern 
Pomeransfuglene raster i ganske få dage på markerne i Skjern Enge på vej fra deres vinterkvarter i Nordafrika til de skandinaviske ynglepladser. Vi kører ud i egne biler og leder efter dem. Der kan også være flokke af hjejler, rørhøge, der jager hen over markerne, og andre arter at kigge på. HUSK varmt tøj

Tirsdag d. 6. juni, kl. 20.00 - ca. 23.00
Aftenstemning i forsommeren
Mødested: Jens Bjerg-Thomsens Jagthytte på Skelmosevej ca. 4 km vest for Stadil.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vi lytter til rørskovens sangere, ser rørhøgens jagt og hører måske et lille pip fra en blåhals. Aftenkaffen indtages ved Hytten. Herefter lyt ved Svingel Engsø (Tim Enge).
Vi lander i Hoverdal Plantage ved 22.30 - tiden. Herefter skulle natravnen gerne give lyd. Hvis det er én af de stille aftener, kan der være myg og gnavpander.

Onsdag d. 23. august, kl. 09.00 - 13.00
Geddal Enge og Sønderlem Vig
Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge (overfor Geddalvej 58, 7830 Vinderup)
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 el. 2331 5601, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Vadefugletrækket er i fuld gang, så vi vil først og fremmest nyde dem. Desuden ses på ænder, gæs, rovfugle og svaler. Måske en rovterne og en skestork.
Efter kaffen køres til Sønderlem Vig, da det er tiden for trækkende fiskeørne.
Husk kaffe/the.

Sule HanstholmHavn 20230103 CSJ
Sule. Foto: Carl S. Johnsen

Lørdag d. 9. september, kl. 07.00 - ca. 12.00
Efterårstræk ved havet og fugle ved Vest Stadil Fjord.
Mødested:  P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder:   Jens Ballegaard. Tlf 22821175 e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arrangør: DOF Vestjylland
Ved sydlige vindretninger er der gode chancer for suler, kjover og vadefugletræk. Hvis der er held med trækket, vil vi bruge et par timer ved havet. Herefter ophold og lidt kratlusk ved Vest Stadil Fjord, hvor der kan være Fiskeørn og Rovterne. Det kan være lidt koldt ved havet, så husk praktisk påklædning samt kaffe.

Torsdag d. 14. september, kl. 08.00 - 13.00
Veserne og Harboøre Tange
Mødested: P-pladsen ved nordenden af Ferring Sø.
Turleder: Kristian Tikjøb Olsen, tlf. 2445 0155, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
For tusind år siden sejlede vikingerne igennem Veserne på vej ud i Vesterhavet. Vi vil i dag køre på samme rute. Turen byder på ænder, gæs, vadefugle og rovfugle, og vi skal slås med bestemmelser i eklipse- og efterårsdragter. Måske er vi heldige med en odinshane på Harboøre Tange. Husk kaffe/te.

Søndag d. 24. september, kl. 13.00 - 16.00
Trækfuglene i Skjern Enge

Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern.
Turleder: Laurids Andreassen, tlf. 42260316, Børge Vistisen tlf. 30821719
Arrangør: DOF-Vestjylland
Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefugle

Onsdag d. 25. oktober, kl. 09.00 - 13.00
Skjern Enge
Mødested: Det store fugletårn ved Hestholm Sø på Skjernåvej/Lønborgvej kl. 9.
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 el. 2331 5601, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
På dette tidspunkt er der masser af fugle i området. Rastende rovfugle, bl.a. havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle og gulnæbbede svaner. Måske bjerglærker.
Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter. Husk kaffe/the.

Onsdag d. 15. november kl. 09.00 - 13.00
Fjandø, Felsted Kog, Græm Strand og Marens Maw
Mødested: Parkeringspladsen overfor Fjandø, nordenden af Nr. Fjandvej.
Turleder: Kristian Tikjøb Olsen, tlf. 2445 0155, email  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Ved lokaliteterne Fjandø og Felsted Kog ser vi på rastende andefugle, gæs og svaner. Herefter tager vi til Græm Strand for at tage en god travetur ind over parabelklitten gennem Gryden til Marens Maw og retur ad stranden, en vandretur i et fantastisk landskab på ca. 6 km. Er benene ikke til dette, kan man springe fra denne del af turen og evt. se på fugle i Kytterup enge eller tage op langs Thorsminde tangen på egen hånd.
Husk kaffe/te

Mandag d. 4. december, kl. 1
Julemøde
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup.
Turleder: Leif Novrup, (97448301/23315601), E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland.
Som de foregående år finder mødet sted hos Leif, hvor vi begynder med at drikke kaffe. Vi snakker om fugleoplevelser, og året der går på held.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs mm.
Husk selv at medbringe kaffe/the. Foreningen er vært ved et rundstykke.
Tilmelding senest søndag d. 3/12 kl. 20 på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 2331 5601.