En rapportserie udgivet af det daværende DOF Ringkøbing Amt i årene 1986 til 2012.
Rapporterne er listet herunder og kan ses ved at trykke på pågældende rapport. Bemærk at nogle rapporter er scannet i flere dele pga. begrænsninger i maks. filstørrelse.

Nr. 1. Ynglefuglefegistreringer på Venø 1985. Niels Ulrich Pedersen 1986
Nr. 2. Fugle ved Søby Sø og de omkringliggende brunkulsgrave 1960-1985. Egon Østergaard 1986
Nr. 3. Status for ynglebestande af måger og terner i Ringkøbing amt. Jens Overgaard Christensen 1986
Nr. 4. Del 1. Fugle på Borristerrænet før og nu. Jens Hedegaard Christensen 1988
Nr. 4. Del 2. Fugle på Borristerrænet før og nu. Jens Hedegaard Christensen 1988
Nr. 5. Natfugle i Ringkøbing amt 1986-87. Egon Østergaard 1988
Nr. 6. Del 1. Fuglelokaliteter i Ikast kommune. Bo Daugaard 1988
Nr. 6. Del 2. Fuglelokaliteter i Ikast kommune. Bo Daugaard 1988
Nr. 6. Del 3. Fuglelokaliteter i Ikast kommune. Bo Daugaard 1988
Nr. 7. Del 1. Hørbylunde i terninger og tekst. Ebba Alstrup og Bo Daugaard 1991
Nr. 7. Del 2. Hørbylunde i terninger og tekst. Ebba Alstrup og Bo Daugaard 1991
Nr. 8. Søby Sø området. Fugleobservationer 1991. Jan Østerby Olesen 1992
Nr. 9. Del 1. Fugle & Natur - En guide til Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard 1992
Nr. 9. Del 2. Fugle & Natur - En guide til Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard 1992
Nr. 9. Del 3, Fugle & Natur - En guide til Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard 1992
Nr. 10. Del 1. Fuglelivet i Gødstrup Sø. Udvikling og status. Carsten G. Laursen 1993
Nr. 10. Del 2. Fuglelivet i Gødstrup Sø. Udvikling og status. Carsten G. Laursen 1993
Nr. 11. Del 1. I Natravnens rige - Fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. Niels P. Brøgger & Bo Daugaard 1994
Nr. 11. Del 2. I Natravnens rige - Fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. Niels P. Brøgger & Bo Daugaard 1994
Nr. 11. Del 3. I Natravnens rige - Fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. Niels P. Brøgger & Bo Daugaard 1994
Nr. 12. Del 1. Geddal Strandenge - Statusrapport over fuglelivet 1992-1995. Henning Rose Sørensen og Leif Novrup 1996
Nr. 12. Del 2. Geddal Strandenge - Statusrapport over fuglelivet 1992-1995. Henning Rose Sørensen og Leif Novrup 1996
Nr. 13. Stoubæk Krat. Ikke publiceret
Nr. 14. Del 1. Sjældne ynglefugle - 25 år i Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard 1997
Nr. 14. Del 2. Sjældne ynglefugle - 25 år i Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard 1997
Nr. 14. Del 3. Sjældne ynglefugle - 25 år i Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard 1997
Nr. 15. Pomeransfuglen (Charadrius morinellus) i Vestjylland. Egon Østergaard 2000.
Nr. 16. Skjern Enge - rapport over fuglelivet 2001-2002. Egon Østergaard (red.) 2003
Nr. 17. Geddal Enge & Sønderlem Vig - rapport over fuglelivet 1996-2003, med særligt henblik på årene 1996-1998. Henning Rose Sørensen & Leif Novrup 2004. 
Nr. 18. Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord 1983-2010. Jens Overgaard Christensen og Egon Østergaard 2012.