2021

Mandag d. 6. december 2021
Julemøde hos Leif (Senior)
Julemde Senior 20211206

Hele 12 seniorer troppede op hos Leif til julemødet. Snakken gik straks i gang og en god stemning omkring rundstykkerne og kaffen gav varmen til alle. Udenfor lå sneen og der var minus 3 grader.  Ida havde bagt brunkager, og Niels havde en flot flaske med sundheds eleksir med, så den gode stemning blev endnu bedre. Alle fik lov til at komme til orde og fortælle om deres bedste fugleoplevelse. Ud gennem vinduet så vi mange fugle ved foderbrættet. Bl.a. dompap og stillits.
Hardy viste så foto fra det snart forgangne år, og flotte fotos fra en tur i Afrika for nogle år siden, og  Keld viste sin flotte video af  kohejren, der spiste en markmus.  Derefter gik vi i bilerne og kørte mod Geddal Enge.

Geddal Enge var næsten helt belagt med is. Her sås en lille flok Bramgæs og 8-10 Bramgæs, der lå spredt ud over området for sig selv. Mindst én af dem havde det ikke godt. Det så ud til, at den sad fast i isen. Ingerid og Niels forsøgte at gå ud til den nærmeste, hvilket bare resulterede i, at den fjernede sig. Måske var de bare forkomne, men ville være et let bytte for en havørn.
Desuden sås pibeænder, og en del grå- og krikænder, samt en hel hvid musvåge.   Desuden sås en pæn flok storspover gå på stranden og høres kunne de også. Det lød skønt. Vi sluttede af ved Rettrup kær hvor Poul straks opdagede en flot han af Lille Skallesluger samt flere stor Skallesluger.

Det var slut på årets seniorture, og vi i planlægningsgruppen siger de mange seniorer tak for altid at møde op med frisk humør og positivt sind. Tak for i år og på gensyn til næste år.

Leif Novrup

Onsdag d. 17. november 2021
Thorsminde og Nissum Fjord (Senior)

Gammel Islom - Overraskelsen på seniorturen.

DOF Vestjyllands seniortur til Nissum Fjord blev én af de bedre. Og det endog i den mørke november måned. Efter 4 dage med gråvejr kom endelig dagen, hvor en koldfront skulle igennem fra vest. Tidligt på morgenen regnede det en del, og deltagerne i seniorturen kørte i regnvejr til Husby Kirke, hvor vi alle 12 deltagere mødtes.

Nu var regnen holdt op og småfugle pippede i træerne. Leif bød velkommen til de 11 interesserede deltagere, og hver bil fik en walkie-talkie udleveret. Der var ikke set mange fugle på turens strækning i den forgange uge, så Leif lovede ikke for meget, men opfordrede deltagerne til at være opmærksomme på marker og enge mm.
Første stop var Fugleskjulet ved Felsted Havn. Umiddelbart var der ikke meget at komme efter. Der lå en del gråænder i retning af Fjandø og Verner fandt en del hvinænder. Andre så mod øst, og jeg hørte, der var nogle få måger og ænder samt flyvende gæs. Der var lidt problemer for Ove og Ida og Ninna med at se ud i teleskop, da de ikke er så høje. Men med håndkikkert gik det, og snart hørte jeg Ove sige, at der rastede en stor skallesluger.

Men lidt efter fik jeg travlt med at kigge til øst, for Peder JP sagde, at det var en lom. Overraskelse over at se en lom helt her inde i fjorden. Men overraskelsen blev større endnu, da jeg fik den i teleskopet, for nu råbte jeg ISLOM. Minsandten om det ikke var en gammel Islom i sommerdragt med sort hoved med stejl pande og sort hals med den karakteristiske hvide plet med sorte striber. Den lå og dykkede ca 200 meter øst for skjulet og var derfor borte en del af tiden. Verner meldte den straks ud på Bird Alarm, og Hardy løb til bilen for at hente sit kamera. Både Jakob og Hardy fik taget fotos af fuglen. Vi blev derfor længere her end beregnet, for det var en DK art for de fleste, og den skulle nydes!!

Islom FelstedKog 20211117 HardyPedersen
Islom - Felsted - Foto: Hardy Pedersen

Næste stop var Fjandø. På vej hertil stop ved bomlærker i flok. Nu kom solen frem. Skønt! Her sås grå-, krik- og pibeænder og på fjorden et par toppede lappedykkere. Verner fandt 12 sandløbere et stykke omme på Fjandø og PederJP et par sortkrager. Ninna havde nogle fuglekonger i bjergfyrrerne.

Turen gik nu mod Thorsminde og på tangen hertil en del viber og en tårnfalk samt musvåge samt en gedigen regnbyge. Da vi nåede havnen holdt regnen op, så vi nu i tørvejr kunne nyde de flotte bølger og højvandet og nogle få sandløbere. Her lå en rødstrubet lom, så vi nu kunne se, hvor anderledes den så ud end den flotte Islom. Vi valgte at gå en tur mod indsejlingen, og her opdagede Ninna en sortgrå ryle tæt på. Der viste sig at der var hele 5 fugle. Også de blev nydt. Over havet opdagede Verner til sidst et par trækkende suler, og han mente tidligere at have set ung dværgmåge trække forbi.

SortgrRyle Thyborn 20211117 LeifNovrup
 Sortgrå Ryle - Thyborøn - Foto: Leif Novrup

Nu var det blevet spisetid, og vi indtog vore madpakker i Grilhuset på østsiden af indsejlingen. Her var også et par gode toiletter. Efter en god snak gik det videre nordpå ad tangen. Lige uden for byen gik en stor flok bramgæs, så vi kørte ind til siden, men da der også var en stor flok hjejler valgte Leif at køre lidt frem til en p-plads, hvor vi kunne gå lidt op i klitten med bedre udsyn. Dette viste sig at være en god disposition. Vi talte nemlig nu 25 lille kobbersnepper og mange almindelige ryler ud over viber og hjejler. Pludselig gik alle gæssene og de andre fugle på vingerne. Det viste sig at være en ung vandrefalk, der var på jagt, og Rie så den fange en hjejle, som den kæmpede lidt med på engen. Alle fik den derfor set fint, inden den fløj nordpå igen med byttet. Nu blev det mørkt og en kraftig, men kortvarig haglbyge fik os i bilerne og videre nordpå ad tangen.

Det blev til en helt hvid musvåge med sorte vinger samt et par mørke musvåger, en tårnfalk og en del grågæs og viber, inden vi endte oppe ved pumpestationen, hvor en vindrossel holdt til.

Klokken var blevet 13, og Leif takkede de ivrige deltagere for en begivenhedsrig tur. De tre ivrigste fortsatte dog til Krogshede tårnet, hvor de havde en sølvhejre.

Tak til deltagerne for en dejlig formiddag.
Leif Novrup

Tirsdag d. 28. september 2021
Bækbygård Strand, Vest Stadil Fjord og Svingel Engsø (Senior)

Usædvanligt smukt vejr! 13 deltagere fra både Amager, Viborg og lokalområdet var mødt op.
Havet var roligt. Der trak lidt Suler, Rødstrubet Lom, Strandskader, Pibeand, Spidsand, Fløjlsand, Ederfugl og Toppet Skallesluger. Ved jagthytten fløj ca. 11 Skægmejser rundt over hovedet på os og en Dværgfalk susede forbi og satte sig lidt ude. Største overraskelse var 4 Pibesvaner, der trak nord. Rørhøge blev set fouragerende, og Grågæs og Bramgæs trak. 2 Sølvhejrer var på plads. Ved hytten fløj mange Engpibere rundt. En Stenpikker på marken.
En tur langs granhegnet gav Blåmejser og en syngende Gransanger. Et ophold ude ved kystvejen: Dværgfalk, som jog rundt med de store hjejleflokke, Musvåger kredsede langt ude, heri blandt en meget lys.
Vi sluttede ved Svingel Engsø, hvor vi så Sølvhejre, Skeand, Pibeand, Rørhøg og Musvåge. Sidste obs var 2 Traner, der trak forbi på nogen afstand.
Ca. 50 arter set.

Tak for hyggeligt samvær denne smukke septemberdag.

Jens Ballegaard

Onsdag d. 18. august 2021
Heldagstur til Lille Vildmose (Senior)

LilleVildmose 20210818 deltagere

Onsdag den 18/8 mødtes 23 forventningsfulde seniorer op ved brandtårnet ved Hegnsvej i Lille Vildmose. Solen skinnede, men blæsten var strid fra NV.  Efter velkomsten og efter at have  styrket os med en kop kaffe, var det tid til at gå op i brandtårnet. Trods ihærdig søgen fandtes blot en enkelt rørhøg, der havde vovet sig op i den stærke blæst.
Men det var dejligt igen at mødes med ligesindede, og humøret fejlede ikke noget. Alt i alt blev det til lidt omkring 40 forskellige fuglearter.
I vandhullerne langs Hegnsvej sås mange viber og lille lappedykkere, men kun få andre vadefugle. Tæt på sås en stribet unge af gråstrubet lappedykker. Desuden sås knopsvaner og tre arter ænder. En del småfugle fløj rundt i grøftekanterne, og der blev bl.a. set en unge af rødrygget tornskade og en gammel stenpikker han. En tur op i Høstemark tårnet gav tårnfalk og rørhøge, og Karsten fandt et par sangsvaner. På vejen herud havde vi to flotte overflyvende traner.
Der var andre ekskursioner og mange biler på vejene, så flere kørte forkert, da vi nu ville besøge rovfugletårnet. Men alle blev samlet og fandt ud til tårnet. En del småfugle blev hørt på vej derud, men ingen store ørne i luften. Kun en enkelt rørhøg blev det til. Vi blev derfor enige om at køre til Lille sø og spise frokost. Keld valgte dog at blive i tårnet, og det gav bonus. Kun tre minutter efter vi andre var gået, kom en elg gående ud fra skoven og over engen.

Elg LilleVildmose 20210818 KP 
På Grønvej så vi igen rørhøge, men det bedste var hele 65 traner, der stod i svinget ved søen. En enkelt af dem dansede endog for os.
Nu begyndte det desværre at småregne, så fornøjelsen ved bordene var ikke så stor som ellers. Men vi var sultne, så maden smagte godt.
Ved Birkesø mange fugle, men i modlys.  Agner fik en del lille lappedykkere i teleskopet. Desuden en del viber og troldænder. Skarver og hættemåger og en enkelt hvidklire blev det også til. Nogen så en fjeldvåge og Melani fandt en ørn langt ude i det fjerne, som dog hurtigt var borte bag træerne, inden vi fik den bestemt. Men mest tydede på kongeørn.
Dagen sluttede af ved Tofte Sø tårnet, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget. På vejen herud opdagede Karsten en rovfugl flyve over. Den blev bestemt til en fiskeørn.
Ved søen var der kun få skarv reder, men lidt skarver og 3 sangsvaner samt lille lappedykker blev set. Til gengæld rigtig mange troldænder. Desværre ingen af de store ørne i luften, men en vildsvin havde forvildet sig helt hen til tårnet, så nogle af deltagerne fik set den, inden den smuttede bort igen.
Kl. 15 var det tid til afslutning. En blæsende men ok dag sluttede for os. Nu begyndte det også igen at regne.
Tak til alle jer hyggelige fuglefolk for en dejlig dag!

Leif Novrup

Tirsdag d. 6. juli 2021
Skestorke og vadefugle i Skjern Enge

Trods et lidt ustadigt vejr mødte 15 personer op til turen i Skjern Enge. Der var meget stille og ganske få fugle. Fra Hestholmtårnet så vi en del unge svaner i Hestholmsøen og fire rørhøge fløj lavt over rørene i Vesterenge. Her stod der flere fiskehejrer og der svømmede lidt gråænder og grågæs. En gåtur langs Lønborgvej gav ikke flere fuglearter.

Vi hoppede i bilerne og kørte til Skaven, hvor vi kunne se det rige fugleliv omkring Høje Sande. Minimum 200 skestorke fouragerede eller stod og sov – et imponerende syn. Efter sigende er der langt over 300 reder på Høje Sande i år, men vi har ikke fået det endelige tal fra DCE endnu. Storspove, strandskade, viber, alm rygler og brushøns – stadig i yngledragt - gik i det lave vand og på sandbankerne. Det vrimlede med måger – flest sølvmåger og hættemåger, men der var også sildemåger og svartbag. Begge arter yngler muligvis på Høje Sande.

Vejrmæssigt var det godt fuglekigge-vejr. Det var lidt blæsende og overskyet, så vi undgik varmeflimmer.

Marianne


Søndag d. 30. maj 2021
Fuglenes dag - Nr. Vosborg

Efter tre års fravær var vi igen tilbage på Nr. Vosborg på ”Fuglenes dag”

Overskyet og stille, men ikke særlig varmt vejr var vilkårene for 18 deltagere, som til gengæld kunne glædes sig over herregårdens forskelligartethed med hensyn til gamle træer, park og fine bygninger. Fuglenes sang kunne nemt høres i hvert fald på den første del af turen, idet der foruden os, omkring klokken 9.00 opstartedes Gymnastikopvisning på plænerne foran Nr. Vosborg, hvorefter musikken her tog noget over ;-)

Gransanger, Tornsanger, Gærdesmutte, Spætmejse, Skovpiber og Huldue, Stilllits m.fl. var nogle af de fuglearter vi hørte fint synge/kalde og overflyvende arter var By- og Landsvale, Mursejler, Fiskehejre, Ravn og sågar en Sølvhejre og i alt blev listen denne morgen på 42 forskellige fuglearter.

Lars HH


Søndag d. 30. maj 2021
Fuglenes dag - Hjerl Hede

Vi har efterhånden mange gange afholdt Fuglenes Dag på Hjerl Hede. Den gamle landsby, og dens nærmeste omgivelser med flere forskellige naturtyper, danner en perfekt ramme til fuglekig og -lyt sidst i maj.

I år deltog godt 30 i morgenvandringen. Det var en meget sammensat gruppe, der var mødt frem. Dels en god håndfuld kursister (lægeurter mv.) fra Hjerl Hede. Dels lokale borgere samt et par familier fra det midtjyske. Blandt de sidste en lille 8-årig pige, som helt klart kandiderer til at blive kommende DOF'er.
Tørt og klart vejr med et let skydække gjorde det optimalt at høre og se de mange fugle. De 2 afsatte timer næsten fløj af sted. Fuglene var på plads (kun få manglede) og sad på deres vante poster. Det vil sige, at landsvalerne var overalt i landsbyen. Bysvalerne byggede reder i porten til den gamle præstegård. Blåmejsen fløj frem og tilbage til sit redehul i et huset med bindingsværk. Rødstjerten sang højt i løvtræerne, hvorfra også gransangeren kunne høres - særligt nede ved savværket og mosebruget.
Misteldroslen var for nogle en ukendt fugl. Den blev først hørt og siden tydeligt set på en mark.Når man følger stien mellem de høje graner, mens fuglekongerne afgiver de høje toner, kommer man ud til udsigten over Flynder Sø. På en majmorgen med solen i øjnene kan man næsten ikke befinde sig et bedre sted. Der opstår en slags indforstået tavshed blandt tur-deltagerne.

Turen sluttede hvor den startede, ved hovedindgangen. En hurtig status viste, at der samlet var set og/eller hørt omkring 40 fuglearter. Så var det tid til at sige tak for i dag, og man kunne køre hjem til formiddagskaffen.

Poul Krag

Tirsdag d. 11. maj 2021
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil Fjord

Pomeransfugletur for seniorer
14 forventningsfulde seniorbirdere mødte op ved Husby Kirke til årets første senior arrangement. Efter velkomsten startede vi jagten på dagens fuglegaver. Første holdt gav dog ikke de forventede ringdrosler men i stedet 5 traner. Palisbjerg Enge gav ikke nogen pomeranser men lærker, bomlærker, gul vipstjert og stillits.
Nordre ende af Vest Stadild Fjord gav en del tornirisker og stenpikker.
Bjerg Thomsens Hytte var kaffestedet og  gav desuden rørspurv, tornsanger, løvsanger, gransanger, grågæs og masser af bramgæs.
Sidste stop var Vollerum Enge og endelig lykkedes det at finde pomeranserne dog ikke i store tal men en halv snes stykker har også ret. Dejligt at se dem.
Tak for en hyggelig formiddag til jer alle!
Peder!

Tirsdag d. 11. maj 2021
Pomeransfuglene i Skjern Enge

Endelig en DOF-tur: Pomeransfugle-tur på Skjern Enge 11. maj 2021
Ca. 20 håbefulde fuglekiggere var mødt op på P-pladsen ved Hestholm-tårnet ved Lønborgvej. Derudover var vi 3 ledere (Marianne Linnemann, Tage Madsen og undertegnede). Efter en kort intro om pomeransfuglen og vores ageren i forhold til COVID-19 kørte vi ud mod markerne nord for projektområdet. Ved Grønæltevej var der allerede gevinst, idet vi fandt min. 80 pomeransfugle ganske tæt på. Nogle hvilede sig, andre fouragerede. Det var en god start. Efter ca. ½ time kørte vi så mod Holter. Her var der om formiddagen set pomeransfugle, men de var ikke til stede om aftenen. Til gengæld var der lidt andre vadefugle i form af 3 store præstekraver, 5 temmincksryler (som var svære at se!), 8 brushøns og 2 småspover. Endvidere var der nogle stenpikkere og et par gule vipstjerter. Tilbage ved Langkærvej var der 3 hjejler, og minsandten om ikke der gemte sig 16 liggende pomeransfugle i en nysået mark. Så alt i alt blev det til små ethundrede pomser!
Af Ole Amstrup.

Pomeranstur 20210517

Der kigges efter pomeranser - foto: Ole Amstrup