2023

Mandag d. 4. december,
Julemøde

Julemde Senior 20231204 1 IE
Værten byder velkommen. Foto: Ingerid Elmquist

Hele 17 seniorer havde meldt deres ankomst hos Leif til julemødet. Vejret var flot med sneen, der dækkede det hele. Der blev budt velkommen både til den faste skare samt to nye fra Struer – Pia og Anders. Snakken gik straks i gang, og en god stemning omkring rundstykkerne og kaffen gav varmen til alle.   Ida havde bagt brunkager, og Niels havde en flot flaske: Den gale gartners porsesnaps med, så den gode stemning blev endnu bedre. Alle fik lov til at komme til orde og fortælle om deres bedste fugleoplevelse. Ud gennem vinduet så vi den store flagspætte ved foderbrættet og senere dompap.
Keld viste flotte fotos af bl. a. konge- og fiskeørne samt spændende fotos fra Tenerife. Bl.a. den blå Bogfinke og fine hvaler og delfiner.  Derefter gik vi i bilerne og kørte mod Geddal Enge.

Julemde Senior 20231204 2 IE
Ud i kulden. Foto Ingerid Elmquist

Da engene var frosset helt til, kørte vi straks til pumpestationen med håb om fugle i fjorden. Det var en skuffelse. Kun få fugle. Sølvmåger, svartbag, gråkrager og få ænder. En enkelt strandskade og nogle få storspover, som også sang for os. Til gengæld så vi hele 5 blå kærhøge afsøge engene for føde.

Vi kørte derfor hurtigt videre til Hjerl Hede, hvor Ingerid i sidste uge havde helt op til 42 sølvhejrer.
Det viste sig at være en god idé. I grøfterne og på marken samt i trætoppene sad de flotte sølvhejrer.
Vi så dem flyve tæt på os rundt sammen med mange fiskehejrer. Nok op til 20 af de hvide og 30 af de grå. Humøret steg betragteligt! 3 Musvåger sad i trætoppene og en spurvehøg kom glidende på jagt og det samme gjorde en blå kærhøg. Pludselig siger Kristian: Rød glente!! Hen over skoven kom den flyvende med sine elastiske vingeslag og den lange flotte kløftede hale lige mod os. Et værdigt punktum var sat, og vi afsluttede turen. En dejlig formiddag havde det været. 

Det var slut på årets seniorture, og vi i planlægningsgruppen siger de mange seniorer tak for altid at møde op med frisk humør og positivt sind. Tak for i år og på gensyn til næste år.
Leif Novrup

 Onsdag d. 15. november
Fjandø, Felsted Kog, Græm Strand og Marens Maw
Og hvordan starter sådan en tur så? Jo, ornitologerne står allerede på række bag deres skoper og kigger over mod øen. Man åbner bildøren, til skægmejsernes ringlen og et stort smil og velkommen til fra turlederen. 

HusbyStrand 1 20231115 Tikjb mfl

Vi var så heldige med vejret. En lidt kølig morgen, vindstille, alle lyde gik igennem, og tørt, efter de mange dage med regn. Og jeg lærte så meget. Godt at være på tur med nogen der ved noget og kan lide at lære fra sig. 

Der lå ænder ovre i lagunen og måger. Og en bekkasin stak hovedet op over en græstot. Vi gik et lille vend op langs hegnet for at se om der skulle gemme sig småfugle derinde. Merlins app sagde rødhovedet fuglekonge. Den fine piben kunne de fleste af os høre, kræet så vi nu ikke. Topmejsen hørte vi, dens fnidren og pludren, og vi så den, den sad og pillede i et eller andet på jorden. Så fløj den op på en bar gren, fuldt synlig for alle, den bløde mave og den ternede top strittende lige i vejret. Den er ikke så bange af sig.
Ved Felsted Odde ringlede skægmejserne også, fløj op og hen over rørene og dykkede ned længere henne. Dem skulle der være mange af i år. Vi håber vinteren vil være barmhjertig ved dem. En rovfugl, hvid over haleroden, kærhøgen, en vintergæst. Og en med bleggult hoved, en rørhøg, en gammel hun, skulle hun ikke være taget afsted? Hun sad på en pæl og hang ud, lurede hun på om det var ved at være tid? Om hun gad? Den lange tur igen i år?
To sangsvaner, flyvende hen over vandet, lange og lige i flugten, halsene næsten underdrejede, strakt opad, lyset bagfra på de gule næb. De her to tavse, skrålende svaner hørte vi senere. Jo, sangsvanen er kommet, vi får lov at låne den vinteren fra svenskerne. 

HusbyStrand 2 20231115 Verner mfl

Fra parkeringspladsen ved Græm Strand en gåtur ind over heden. Duften af revling under vores fødder, og porsen når vi nulrede den mellem fingrene. Og engpibere, små flokke, de fine sit sit lyde når de hopper og springer i himmelrummet over os. Jo, de bliver her vinteren over. Og blåtoppen i sit es, det seje græs i brændende efterårsfarver. 
Godt at få benene rørt. Og stemningen god, med lune, mennesker gavmilde med at dele ud af deres overskud. Det gav også lidt på grinet, når vi skulle finde den tørre vej over stierne under det sorte vand. Det lykkedes fint, ingen fik sok. Skotsk højlandskvæg, ungtyre, nysgerrige nok, fortrak alligevel og studerede os på afstand. Bag dem en lille flok ponyer, de vadede ind og ud mellem træerne ret upåvirkede af os. Små tykke og velnærede dyr, her går de vist og hygger sig. 

Og op på Marens Maw, til kigget ud over hele verden. Parabelklitten mod sydøst og havet mod vest.
Korsnæb i toppen af en gran. Det var lydene først, bløb gjøb og mere gjøb. Bløde og alligevel kraftige rullende toner, vi hørte dem langt væk fra. En mindre flok, de røde og grønne kroppe myldrede deroppe og svang sig rundt og hang fra grenene og pillede i koglerne. Så fløj de, vinger og kroppe ind og ud imellem hinanden og rulletoner og slog sig længere væk. Det var den lille korsnæb. Og hvordan ser vi så forskel på den lille og den store? Jo, de er lige store og farverne er næsten de samme. Den store har det største næb og den brede nakke, båtnakke og papegøjenæb, det er til at huske. Den skal jo også kunne klare de sejeste kogle, fyrrekoglerne. Og så er den her kun som vintergæst, den lille har vi også som ynglende. 

HusbyStrand 3 20231115 I klitterne ved GrmStrand

Og tilbage ad stranden. Godt nok var det vindstille, og det lidt vind der var fra øst, så der var ikke rigtige bølger, slaget er der alligevel, det tunge slag, som en lavmælt og vedvarende torden, brændingen er hård her. Og ideelt vejr at se fugle på vandet. De lå tæt inde ved stranden. 
Lommer, rødhalset lom, nu godt nok uden det røde, det er profilen, den lange krop der ligger lavt i vandet (og nogen gange forsvinder helt), den høje lige hals, det lange tilspidsede næb der peger let opad. 
Dværgmåger, ungfugle, brogede med sorte og grå striber. Dværgmågen er mindre end hættemågen og slankere bygget, de voksne er sorte under vingerne, de unge her havde også lidt sort i armhulen. Ellers er det mere måden de flyver på, blafrende akrobatisk og stødvist i vend lavt over vandet og så ned og feje noget med sig op. 

Sæler der lå og hvilede sig på stranden, en voksen og længere henne en unge. Jo, den er stor nok, den skal nok klare sig. Rygfinnen af et marsvin. det kunne også være et øresvin, en af dem der holder til oppe ved Thyborøn. 
Sortænder i rækker. Og fløjlsænder. De er jo sorte begge to, og hvordan ser man så om det er den ene eller den anden? I et teleskop kan man se det, sortænder har lange haler, fløjlsænder en hvid stribe på siden. 

Og sandløberen var der også, som den skal være. Den pilede med skumtungerne frem og tilbage og pillede i sandet. Og kiggede på os med de sorte øjne. 

Og alt sammen under den store himmel, i grå toner med lys på fra de hvide og de blå. Og i et hul længst nede mod syd en lille klat hindbærbrus, næsten som en vinterhimmel. Og den er selvfølgelig på vej, vinteren. Vi nød nu foreløbig varmen og det milde. På parkeringspladsen sagde vi farvel og tak til Kristian for en dejlig tur. 
Og regnen startede først en time efter at turen sluttede. Sådan skal det være.

Venlig hilsen Nina Rimestad 

 

Torsdag d. 14. september 2023
Veserne og Harboøre Tange.

Vi lagde ud fra nordenden af Ferring Sø. Den er afslutningen af en perlerække af søer, som overordnet kaldes Veserne, de begynder ved Hygum Nor i bunden af den østlige del af Limfjorden. Søerne ligger under den gamle stenalderkyst, og i vikingetiden var det sejlruten ud fra Limfjorden. Herfra skulle de gamle så lige runde Bovbjergknuden inden de igen kunne sejle indenskærs igennem Nissum fjor og Ringkøbing Fjord, og så ud i Vesterhavet ved Nymindegab.

Vi tog turen igennem Veserne af grusvejen Normarkvej. Ved Noret tog vi lige en spadseretur af stien op mod Engbjerg Kirke, men vi holdt ved broen mellem Mellemvese og Nørrevese. Generelt var det lidt skuffende med antallet af ænder og vadere, hvilket nok skyldes jagten. Men vi fik da set et par små lappedykkere, hjejler, viber, Rødben, brushøns, grågæs, flokke af stære, skarver, grå- pibe- og krikænder og en Tårnfalk og en Rørhøg. Ved det nyrenoverede ”Bedehus” ved Noret, tog vi en stille bøn i håbet om at genfinde gårsdagens fund af Steppehøg, men senere måtte vi erkende, at bønnen åbenbart ikke havde missionsk kraft nok!

Noret 20230914
Deltagerne ved 'Bedehuset' ved Noret. Foto: Kristian Tikjøb Olsen

Veserne kan angribes på to måder. Turen af Normarkvej giver ikke mulighed for et totalt overblik på fuglebestanden, men giver mulighed for gode næriagttagelser. Alternativt kan man overskue Veserne rigtig godt oppe fra toppen af stenalderkysten. Her er der to gode punkter. Det ene er fra den sti der begynder nord for byen Strande. Her ser man fint ud over Søndervese og Mellemvese. Stien kan faktisk følges helt hen til det andet punkt ved Engbjerg Kirke. Alternativt kan man køre til kirken og gå et par hundrede meter ud til moræneskrænten. Her kan man overskue Mellemvese, Noret og Nørrevese.

I Harboøre begyndte vi ved parkeringspladsen i Nissum Brednings sydvestlige hjørne med blik ud over Plet enge. Det er et rigtig godt sted for lidt senere på året at iagttage Lysbuget Knortegås. Her så vi rigtig fint, toppede skalleslugere, storspover, almindelige ryler, Islandsk ryle, og Lille Kobbersneppe, to hulduer og stære i begyndende sort sol. Vi kiggede intenst, men forgæves efter en lille lyserød plet i flokken.

Op over diget til den ferske Harboøre Fjord. Her var der viber, rødben, brushøns almindelige ryler og krikænder på nært hold, og længere ude i fjorden godt med spidsænder lidt grågæs, og en lille flok canadagæs, lidt skarver, og mange knopsvaner. På fjordens østbrink sad en gammel Havørn.

Næste stop var fugleskjulet ud for Knopper Enge. Her vrimlede det med fugle hjejler, viber rødben, almindelige ryler, store præstekraver og et mindre antal brushøns, storspover og hvidklirer. Masser af spids- grav- og krikænder og lidt pibeænder. På Knopper enge sad to adulte Vandrefalke, den ene fortærede et måltid, hvor den anden kun måtte se misundelig til. Lidt senere kom en havørn og skabte panik blandt gæs ænder og vadere.

Sandlber IslRyle Hfde42 20230914 a
Sandløbere og Islandske Ryler, Højde 42. Foto: Ole Olesen

Vi måtte lige op til havet ud for Knopper Enge. For foden af Høfde 42 var der sandløbere, stenvendere og islandske ryler. Ude over havet var det bestemt ikke trækvejr – nærmest magsvejr. Alligevel var der i den korte tid vi var der to adulte suler, en Rødstrubet Lom, flokke af trækkende sortænder, og pibeænder, og endelig rastende edderfugle på vandfladen.

Klydesøen i Thyborøn fjord, gav god mulighed for at iagttage vadere tæt på. Desværre forlod den største flok os lige da vi ankom. I flokken var der tre størrelser af vadere. Til bage var der ”kun” almindelige ryler og rødben. Ikke nogen temminks- og dværgryler. En Havørn kompenserede ved at flyve næsten hen over hovedet på os.

Havrn HarboreT 20230914 a
Havørn over Thyborøn Fjord. Foto: Ole Olesen

I Thyborøn fjord var der en kæmpe flok af hjejler og pænt med vadere i modlys. På den anden side en stor flok pibænder og gravænder. I søerne i nordenden, hvor ænderne lå rigtig godt, øvede vi os i eklipsedragter på spids- krik- grå- og pibeand.

Tak til engagerede deltagere!
Kristian Tikjøb Olsen

Lørdag d. 9. september 2023
Ekskursion til hav og fjord 9. september

”Godmorgen. Klokken er 7 og velkommen til Henrik, Verner, Eilif, Agner, Per og Anders. Vi skal i dag besøge
3 destinationer, nemlig Bækbygård Strand, Vest Stadil Fjord og Svingel Engsø. Og velkommen til en Tårnfalk
og 2 Rørhøge her over os”.

Ved havet blev de mange Suler – mange på meget tæt hold og i alle dragter – dagens hit. Ellers Rødstrubet
Lom, Splitterne, Hav/Fjordterner, Fløjlsand, Sandløber, Stenvender og Ride.

Ved Vest Stadil Fjord lavede en Vandrefalk uro blandt en flok kragefugle. Rørhøge fouragerede og et par
Sølvhejrer rastede. Rundt langs granhegnet fik vi Løv- og Gransanger, Rødstjert, Lille Gråsisken.

Ved Svingel Engsø sad Fiskeørnen på sin plads på én af de høje master og ikke mindre end 8 rastende
Sølvhejrer lod sig se.

Tak for samvær og godt humør i flot sensommervejr.

Jens Ballegaard

Onsdag d. 23. august 2023
Geddal Enge og Sønderlem Vig

Geddal 20230823 IE

Seniorturen blev afholdt i dejligt vejr med op til 20 grader i let vind fra SV, men overskyet. 16 seniorer blev budt velkommen på p-pladsen ved Geddal Enge, hvor der kort blev fortalt om områdets opståen og Geddal enges tilblivelse i 1992. Der kan læses mere herom i de to rapporter fra Ringkøbing Amts Fugleliv nr. 12 og nr. 17, som findes på hjemmesiden under Arkiv.

Canadags GeddalEnge 20230823

Allerede herfra blev der spottet en flot rørhøg han, der med højt løftede vinger afsøgte rørskoven for bytte. Desuden hørtes tydeligt, at der var mange grågæs i området. Men den første overraskelse var 10 canadagæs, som rastede på tangen i østsøen. Vandstanden var stadig høj, så mange af vaderne var svære at finde, da de måtte gå i græsset. En pæn flok viber stod  med fødderne i vand sammen med en almindelig ryle og hættemåger. Neden for fugletårnet opdagede Ole en hvidklire og senere gjorde Verner opmærksom på en mudderklire, der gik tæt på. Jonna havde kikkerten vendt mod Sønderlem Vig, og kunne snart meddele, at en fiskeørn musede for senere at styrtdykke efter fisk. Et af de sjældne oplevelser.

Geddal 202308231 IE

Dobbeltbekkasinerne havde nu i pænt antal indfundet sig nordfra sammen med hjejler, som kom flyvende i flere flokke over hovederne på os. De sås senere stå , samlet i vestenden – flere hundrede sammen. Da vi senere stod på platformen, kunne vi rigtig høre dem snakke. Her fik vi set mange grå- og krikænder, men også ske- og spidsænder. En spurvehøg samt en lys musvåge blev også set siddende. Flere hundrede grågæs flyttede lidt rundt, da de ikke kunne lide de mange mennesker med teleskop. En del rødben, dobbeltbekkasiner, en strandskade, fiskehejrer, præstekraver og ryler blev også set.

Efter en god kaffepause kørte vi mod Sønderlem Vig og pumpestationen, hvor vi gjorde holdt ved en oversvømmet eng, hvor det vrimlede med vadefugle tæt på.

Mange almindelig ryler, 14 flotte dværgryler med hvid V på ryggen, 2 krumnæbbet ryler, en sortklire, store præstekraver og dobbeltbekkasiner. Ja der var en leben uden lige. Et rigtig dejligt syn. Vi kunne rigtig opleve de mange dragter og sammenligne rylerne.

Sortklire GeddalEnge 20230823

Vi sluttede af ved pumpehuset, hvor vi ved stranden igen havde stor præstekrave og mudderklire, og sluttede af med en stenvender, som Verner fandt i opskyllet og som svær at få øje på.

I alt blev det til små 40 arter.
Tak til deltagerne for jeres aktive medvirken og positive sind. En rigtig dejlig formiddag.

Leif Novrup

Lørdag den 17. juni 2023
Ynglefuglene i Naturbydelen Ringkøbing K

Ved start kl. 7.30 var 15 deltagere mødt op til en tur rundt i Naturbydelen for at kigge på fugle. Turen startede med velkomst og nogle ord fra DOFs lokale tællegruppe, som tæller fuglene i området cirka 10 gange om året og kører på ottende år.

På turen rundt mødte vi bl.a. ungerne fra det lokale Tårnfalkepar, som havde forladt redekassen og sad og solede sig på en jorddynge. På foto herunder er 4 styk og da der fløj én yderligere har parret sandsynligvis fået 5 unger i år. 

Sanglærken sang da vi startede turen og er en af de fuglearter, som trives i området og vi mødte den adskillige gange. Vi kom også om ved en af de andre karakterfugle Tornirisk. En Stæreflok, hvor der foruden voksne fugle også var en del brune fugle, som jo er ungerne fra i år. Tornsanger mødte vi også flere steder, Gulbug, Løvsanger, Gransanger og Munk var andre af sangerne på turen. Rørspurv sås ved flere af søerne, så alt i alt gik fugleturen ganske fint i det gode vejr.

Tak for turen til de fremmødte :-)

Turreferent: Lars HH

 

Tirsdag den 6. juni 2023
Aftentur til Vest Stadil Fjord og Hoverdal Plantage 6. juni 2023

På trods af, at vi taler om en sommermåned, var det både med hue og handsker for flere af de 17 deltagere. Nordværsten-vinden herskede, hvilket nok dæmpede fuglesangen en smule. Ved jagthytten hørte og så vi dog Rørspurv, Sivsanger og Rødben, mens Land- og Bysvale fløj om ørerne på os. Inden turen rigtigt begyndte var 6 traner så venlige at trække forbi os. Senere kom de tilbage og gik rundt på marken syd for os. 3 Sølvhejrer trak forbi. Rørhøgen kredsede rundt langt ude. En lille gåtur langs granhegnet gav lidt sangere i form af Gulbug, Tornsanger, Gransanger, Løvsanger og helt nede for enden af hegnet en fin Kærsanger. Enkelte deltagere hørte et trut fra Rørdrum, som desværre ikke ville vise sig frem. Da vi kom tilbage til hytten, stod der sandelig 2 Skestorke og fouragerede i den lille sø. En Dværgterne med fisk i næbbet trak forbi os på sin vej ud mod havet. Nu kaffetid, en kort og lidt kold fornøjelse. Vi tog nu ud til Bækbygård Strand for at se på solnedgang og Dværgterne. Solen var på plads, men ternerne ville ikke vise sig. Ved p-pladsen blev der fundet æggeskaller, og der var mange bud på, hvilken fugl de stammede fra. Lis Helles har senere forsket i det, og der er sandsynligvis tale om Agerhøne, som findes i området.


Nu var klokken 22 og turen gik til Hoverdal Plantage. Allerede ved p-pladsen i skoven kunne vi høre Natravnen snurre i det fjerne. Vi gik nærmere, og alle hørte nu fuglens mærkelige stemme rigtig fint, og man fik et hurtigt glimt af fuglen, da den fløj ud over heden. Da klokken nu var 23 og de forbistrede mitter generede og vi havde oplevet Natravnen fint, blev vi enige om, at nu var det tid til at komme hjemad.

40 arter set og hørt.

Endnu engang tak for hyggeligt samvær.
Jens Ballegaard

Lørdag den 20. maj 2023
Ørneklubben - Holstebro Øvelsesterræn

Er de udstoppede?

Ørneklubben var i weekenden på tur i Holstebro øvelsesterræn, med efterfølgende besøg ved Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening.

Ja gad vide om de er udstoppede – sådan nogle veteranpanservogne. For det var ikke engang fuglene unge Nord spurgte til. Det var kampvognene. Det måtte de jo næsten være, når de sådan var på et museum. Fuglene havde han jo lige set flyve rundt over hovedet på sig. 10 børn og 14 voksne var med på turen. Med som fuglekyndig havde vi Lars Holm Hansen, formand for DOF Vestjylland, der sørgede for, at vi fik oplevet fuglelivet, og ikke bare set det. Det kom især til udtryk, da gruppen stopper ved en Skovpiber, og Lars siger: ”Prøv lige at vent lidt, måske laver den et show for os”. Det gjorde den så. Som forudset, fløj den ellers lidt undseelige fugl baskende op i luften, for så at dale ned som det skønneste efterårsblad. Men nu boede den jo også i et militært øvelsesterræn, så måske den havde lært noget om disciplin og befalinger…

Af fugle så og hørte vi:

Skovpiber, Musvit, Ravne,Sølvmåge, Løvsanger, Tornsanger, Solsort, Sangdrossel, Traner (5 stk. der fløj over os), Gråsisken, Gøg, Bysvale og Hvid Vipstjert.

Derudover så vi Citronsommerfugl, Nældens Takvinge sommerfugl og små skønne frøer der holdt til i et lille vandhul… I samme vandhul boede noget mos… Warnstorfia Fluitans, den er aldrig før registreret i terrænet. Hverken af private, kommune eller stat. Som en ørneklubfar og biolog ved Miljøstyrelsen kunne berette! Han kunne også udpege en lille lilla blomst, Spæd Mælkeurt, der er rødlistet. Så naturen viste sig også i dag fra sin sjældne side! Flere af børnene fandt forstenede søpindsvin og fodspor i tørret mudder.


Der fanges frøer i et fugtigt område.

Besøg ved Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening var super i orden. Gode gutter og gutinder. De skruer hver 1. og 3. lørdag i måneden, og alle er altid velkomne hvis jeres vej skulle slå en tur forbi.

Sådan en dag kan noget. Den kan ikke det hele. Men den kan forhåbentligt give børnene en viden, så de vil vide mere. Os voksne kan ikke lære dem alt, men vi kan, hvis vi er heldige, tænde en ild, en interesse, en forundring, en nysgerrighed… Kan vi det, så er vores natur i gode Ørneklubhænder i fremtiden.

Referent: Nora Stone
Foto: Lars HH

 
Onsdag den 10. maj 2023
Fahlbæk marker - Skjern enge

Det regnede, da Tage og jeg mødtes med 15 pomerans-forventende medlemmer i Hestholmtårnet. Efter et lille oplæg om pomeransfugle klarede vejret op, og vi havde rigtigt fint vejr på hele turen.

Da vi kørte ind på Fahlbækvej startede vi med at kigge efter mosehornuglen. I første omgang var den ikke til at få øje på. Ved Porsholmvej stoppede vi, og ganske tæt ved vejen stod der 82 pomeransfugle. Deltagerne fik set forskellen på de ”grå hanner” og de flotte farvede hunner. Længere henne af Porsholmvej gik der yderligere 25 pomeransfugle. I luften fløj 9 småspove hen over os. Der kom også fire skestorke flyvende.

Deltager - bagtroppen spottede ikke bare én men to mosehornugler ved Hartmannsvej. Grønæltevej blev også undersøgt for pomeransfugle, men her fandt vi ingen. Igen kom en lille flok småspove flyvende. På markerne syd for jagthytterne fandt vi 8 pomeransfugle og igen kom småspovene flyvende. På vej til Holter så vi 7 gul vipstjert, 4 agerhøns og 2 stenpikker. Mens vi stod og så på minimum 12 brushaner og minimum 100 hjejler kom 10 traner flyvende.
Det var en flot fugleaften. 115 pomeransfugle blev det til.

Referant Marianne Linnemann

 

Onsdag den 3. maj 2023
Grynderup sø – Nordsalling

På en ikke udpræget varm maj-dag, men dog i solskin mødtes vi 10 mænd og kvinder på parkeringspladsen ved Bystedmøllevej pr. Roslev og satte kursen ud mod ”Twin-towers” – de to fugletårne ved sydenden af Grynderup sø. Herfra havde vi på tæt hold fin udsigt til bl.a. en del klyder, heraf flere på rede. Deltagerne var hurtige til at spotte hvinand, gråand, knarand, gravand, troldand og toppet lappedykker.
En enkelt skestork gik med næbbet i typisk fejende bevægelse gennem vandet i jagten på føde, og ovre på engen lå store flokke at bramgæs, der tidvis var oppe at røre vingerne – måske fordi både tårnfalk og rørhøg var i luften.
De kvikke fik både landsvale, bysvale og digesvale, og i rørene lige under tårnene hoppede flere rørspurve omkring.

GrynderupS 20230503 1 Tvillingetrne
'Twin-towers' ved sydenden af Grynderup Sø. Foto: Ingerid Elmquist

Da vi mente at have set og hørt de arter, der var på lokaliteten, og nogen af os måske også var begyndt at få koffeinabstinenser og knurren i maven, satte vi kursen tilbage mod bilerne og kørte til søens nordende, hvor guiderne ved turens planlægning have noteret sig, at der var en bord- og bænkearrangement med fin udsigt til søen, men desværre forsømt at sikre sig, at der ikke den dag blev kørt gylle ud på marken lige overfor, hvilket netop var tilfældet. Men vi var sultne og tørstige og sagde bare til hinanden ”lev med det” og indtog kaffe og madpakke til en odeur, der overtrumfede en eventuel lugt af ”Gamle Ole”.

Således forfriskede begav to af deltagerne sig i fugleskjulet, mens vi andre gik turen ud til trækfærgen. Et par småfugle, der gik tæt på et par hvilende pibeænder og vippede med halerne, men gemte sig lidt i græsset, var det ikke fuldkommen enighed om bestemmelsen af. De blev dog fra fugleskjulet kyndigt bestemt til mudderklirer. Gåturen gav ikke mange nye arter, men igen fint udsyn til masser af bramgæs, en flok skarver, en musvåge rastende på en pæl og nogle få gråstrubede lappedykkere. Et par var travlt optaget af redebyggeriet med farmand i rasende fart beskæftiget med at samle redemateriale og  vor mor liggende på reden (som jo som oftest bestemmer hjemmets indretning), modtagende materialet til nærmere placering på de helt rigtige steder. Det gik med en sådan hast, at vi var enige om, at de var færdige med indretningen inden aften.

GrynderupS 20230503 2 Nordenden
Der obses ved nordenden af Grynderup Sø. Foto: Ingerid Elmquist

Tilbage på parkeringspladsen kørte vi til den sidste destination, nemlig fugletårnet ved Selde Vig med udsigt til bl.a. en del hvidklirer og rødben.
Tak til alle deltagerne for positiv, god og aktiv medvirken, der gav i alt 43 arter.

Guider: Poul Krag og Ingerid Elmquist
Referent: IE

 
Lørdag d. 29. april
Tirsbjerg Plantage

Tirsbjerg Plantage ligger et par km syd for Hoven - en gammel atypisk vestjysk hedeplantage, en såkaldt ”københavnerplantage” fra omkring 1900. Den blev i 1914 foræret til staten og hører i dag ind under Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Plantagen rummer flere bevoksninger med ældre bøg og ædelgran af anseelig højde samt bredkronede ege, der er rester af et oprindeligt egekrat.
Lokalafdelingen har sammen med Naturstyrelsen hængt mere end 20 fuglekasser op til bl.a broget fluesnapper og vendehals. Plantagen huser både sortspætte og stor flagspætte.

Plantagen tog sig ualmindelig smuk ud denne solskinslørdag formiddag med sine helt nyudsprungne bøgetræer og sit fantastisk fuglekor domineret af spætmejse og sortspætte.
Vi var 15 deltagere som begav os ind i skoven for at se, om vi kunne få øje på en sortspætte eller stor flagspætte ved et af plantagens mange spættetræer. Da vi stod ved det første spættetræ med adskillige redehuller, hørte vi den første sortspætte. Territoriesangen fulgte os på hele turen. Vi gættede på, at der minimum måtte være 3 sortspætter. Desværre så vi dem ikke. Til gengæld så vi to hulduer flyve ud fra to spættehuller. En enkelt stor flagspætte fik vi også. Der var masser af fuglesang især fra flere spætmejser, men også fra de øvrige 17 arter, som skjulte sig godt i trækronerne.

Fuglelisten:
Sortspætte
Stor flagspætte
Spætmejse
Træløber
Fuglekonge
Kernebider
Rødhals
Sortmejse
Musvit
Huldue
Ringdue
Musvåge
Skovskade
Gransanger
Skovpiber
Gærdesmutte
Blåmejse
Bogfinke
Misteldrossel
Solsort

Referent: Marianne Linnemann
Turguider: Erik Mørk Nielsen, Tage Madsen og Marianne Linnemann

Torsdag d. 27. april
Fuglene på Værnengene

20230427 Vrnengene Deltagere
På vej til Bjålum Klit. Foto: Karl Erik Kristensen

Der var igen DOF-tur på Værnengene. Der blæste en kold NV-vind og på trods af det mødte 28 deltagere op ved Sydladen. En var rigtig sej og klimavenlig – var cyklet dertil helt fra Ringkøbing!!! Vi startede med at gå en tur ind ad den nordlige sti til Bjålum Klit i håb om nogle drosler. Desværre var der kun 1 sangdrossel. På en græsmark blev der striglet og tromlet, så de få ynglende viber så ud til at være meget nervøse. På tilbagevejen mod Sydladen havde vi en overflyvende tyrkerdue, som overraskende for mange knap er en årlig gæst på Tipper-halvøen. Herefter kørte vi langsomt mod Nordladen. Ved Storelo gjorde vi holdt, da der var en flok på 20 brushaner samt nogle store kobbersnepper. Og pludselig blev der spottet en mosehornugle et stykke mod syd. Den syntes åbenbart, at vi var interessante, så den smuttede lige forbi os på 50ms afstand – en god oplevelse for alle deltagere. Mod vest var der en fouragerende rørhøg han. Ved Nordladen var der ikke meget nyt. Der var dog 2 strandskader, hvoraf den ene var næsten hvid, altså en leucistisk type. Hjejlerne fløj forvirret omkring i halvstore flokke. Ved tværvejen var der 3 skestorke i en pande. De kunne dog kun ses når hovederne var oppe. Igen nogle fine store kobbersnepper.

20230427 Vrnengene Mosehornugle
Mosehornugle. Foto: Jørn Young Christensen

På vej ned til Værnsande-tårnet var der en fin gul vipstjert, som sås af de fleste biler. Ved Værnsande-krattet forsøgte vi at gå rundt om rørstakkene. En ringdrossel lavede grin med os, idet den røg over os med det velkendte ”tæck”. Nogle nåede at se skyggen af den på jorden!!! Fra og ved tårnet var der en del at kigge på. Ude mod øst gik 18 traner og et par rørhøge hang over rørskoven. Rundt omkring kunne ses skestorke, brushaner og rødben. I Værnsande var der meget høj vandstand, så vi kunne kun spotte 5 hvidklirer. Ellers sås der flere hundrede krikænder. Ellers var de fleste gået i gang med deres kaffe og madpakker og så ud til at hygge sig.

Tusind tak til alle deltagere for en fornøjelig tur. Alle var glade, men turlederen var en smule skuffet. Han havde sat næsen op efter flere forårsbebudere, men den kolde NV-vind blokerede sandsynligvis for disse.

Ole Amstrup

 

Onsdag d. 20. april
Hindø, Svingel Engsø og Vest Stadil fjord

Lidt køligt og blæsende, men en skyfri dag i det lyse forår. 22 deltagere mødte op ved He Kirke, hvorpå vi entrede broen over til Hindø. Allerede her sang årets første sivsanger for os og rørhøgen kredsede. På turen til Hindøs midte mødte vi over alt Rørspurve, Rørdrummen paukede og enkelte deltagere så Skægmejser. En fin Blå Kærhøg adult hun gav opvisning. Endvidere Gransanger, Tornirisk, Sjagger, og som vi ikke havde set her før: En rågekoloni i træerne ved gården. Videre til kaffepause ved Svingel Engsø. Her fik nogle hørt spæde kluk af Blåhals, men ingen så fuglen. Et hurtigt glimt af Atlingand og et langt glimt af Knarænder. En flok Engpibere på mindst 50 svirrede rundt om os. Ved jagthytten ved Vest Stadil Fjord så vi en ung og en gammel havørn kredse højt oppe. Den blev opdaget ved at 1500 Bramgæs gik på vingerne. I Mellemdyb – på afstand, lå, Pibeand, krikand, Skeand – og 2 ret vanskelige Atlingænder. Brushøns rastede. Et par Sortstrubede Bynkefugle blev set fint, men Blåhalsen ville altså ikke vise sig. Det var fremsat krav om Ringdrossel, hvilket ikke kunne honoreres. Beklager meget! Men en Fiskeørn, der ”musede” højt over NØ-enden af Sdr Dyb, var da ikke så dårligt. Og Løvsangeren var ikke ankommet til Vest Stadil Fjord, det gør den ellers altid 20. april.

62 arter.

Tak for hyggeligt samvær.

Jens Ballegaard

 

Lørdag d. 18. marts
Hoverdal, Tim mølle og Svingel Engsø

Hedelærken var på plads, samme sted som sidste år. På trods af tæt tåge og let regn kunne vi se den sidde i et lille træ. Sangen var lidt ufuldstændig her først på sæsonen, men fin og tydelig. Ellers var der ikke mange lyde på trods af stilheden her i Hoverdal Plantage. En enkelt trommen af Stor Flagspætte, Misteldrossel i det fjerne og en overflyvende Lille Korsnæb. I vejkanten fandt en Spætmejse mudder til sit bygningsværk!
Næste stop var Mælkevej, hvor Tanya viste os fine barkstykker fra en stor Sitkagran. De fine flager var gode som bordkort! I grøften fandt vi Nordisk Kambregne.
Vi kørte videre gennem tåge og regn og fandt et kaffested. Lige så stille holdt regnen op og tågen lettede en smule. Ved kaffestedet hørte vi Sangsvaner, men mærkeligt nok ingen Traner. I udkanten af skoven gjorde vi et lille stop, hvor vi havde held af en pæn flok af Stor Gråsisken. I de første biler blev en Spurvehøg med bytte set. Gulspurven og Bogfinken sang.

En gåtur langs åen ved Tim Mølle. Nu var vejret fint og der var gode fugle: Isfugl, Skovsneppe, Sumpmejse, Musvåge, Fiskehejre mv. På stien lå en lille bunke frøæg.

Sidste stop var nordenden af Svingel Engsø. Knarand, Gråand, Pibeand, Troldand, Hvinand, Grågås, Bramgås, Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker (15 stk!). Stor glæde over Rørspurv, som satte sig pænt foran os og sang sin lille melodistump. Det var faktisk flot at se en helt blank overflade på søen i det stille og milde vejr. Forår!

Tak til de 14 deltagere for meget stille opførsel, når der skulle lyttes til fuglestemmer og ellers en munter stemning. Måske ses vi 20. april til turen til Hindø mm.

Ca 50 arter.

Jens Ballegaard

Tirsdag d. 14. marts
Hald Sø ved Viborg

HaldS 20230314 1
Den glade morgenfriske flok ved Niels Bugges Kro. Foto: Ingerid Elmquist

Vejrguderne var med os. Det dårlige vejr var afløst af solskin, og den kraftige blæst mærkedes kun i Niels Bugges høje tårn. 16 seniorer mødte op kl. 09 ved Niels Bugges Kro til lyden af sangen fra gærdesmutten.
Efter velkomsten gik vi op i Troldeslugten, hvor vandstæren sad midt i søen og kniksede. Vi kom tæt på den og nød at se den dykke og komme op med vårfluelarver, som den slog i stykker for at få larven ud. Så kom en isfugl og satte sig til rette, så alle kunne nyde dens flotte farver. Spætmejserne, der løb med hovedet nedad var meget lyd aktive. Det kneb mere med træløberne og de andre småfugle. På den høje skrænt kom den store flagspætte endelig til syne, og bogfinker og kvækerfinker fløj rundt sammen med ringduer. Måske så vi et par hulduer sidde, men vi fik dem ikke set godt nok til sikker bestemmelse.På søen lå en del troldænder og stor skallesluger, nogle toppede lappedykkere og et par knopsvaner.

HaldS 20230314 2
Vandstær i Troldeslugten. Foto: Jacob Lind

Efter kaffen gik vi ud til de nyrestaurerede borg, der var blevet forhøjet, så der var en endnu bedre udsigt end før. Nu kunne vi se næsten ned i de ca. 100 skarv reder på den modsatte side.
Vi oplevede en flok grønsiskener på nært hold – både med hængende hoveder i rødellene eller smutte rundt på græsset.  Natuglen var ikke at se i sit hul, men Nancy opdagede i stedet 3 flotte stillits. Der var få kald af træløber og korttået træløber, men heldigvis blev hele tre træløbere set godt.  Først jog de rundt med hinanden, for senere at sidde tæt på os på en tyk stamme, så alle fik dem set godt.

HaldS 20230314 3
Træløberne følges tæt. Foto: Ingerid Elmquist

Vi nød solen på vej tilbage til bilerne, hvor Leif takkede deltagerne for at være mødt op og for som sædvanlig at være i godt humør og ivrige efter at finde fuglene. Det blev til i alt ca. 30 forskellige fuglearter.
Tak til Ingerid Elmquist og Jacob Lind for fotos fra turen.

Leif Novrup

Tirsdag d. 7. februar
Bølling Sø og Lystrup Å

BllingS 20230207 1 KTO
Bølling Sø i disen. Foto: Ingerid Elmquist

Klokken 7.30 mødte 23 morgenfriske ornitologer op på p-pladsen ved Bøllingsø med kikkerter og teleskoper klar til brug. Det var fortsat lidt halvmørkt, men under gåturen til obsposten begyndte lyset efter nattens mørke at vende tilbage for alvor. Da vi nåede frem, kunne vi se, at der var lidt diset ude over søen, men det var dog muligt at se den modsatte bred, og stemningen blandt deltagerene var lys og optimistisk, så det skulle nok gå godt.
Der var en del sangsvaner på søen, som blev kliktalt til 252 stk.. Derudover var der grågæs, 7 blisgæs, 87 gråænder, 8 store skallesluger. Der var også 4 lille skallesluger, en han og 3 hun/hunfarvet. På den modsatte bred af hvor vi stod, kunne vi se en enkelt sølvhejre fouragere. På søen var der yderligere et par skarver, nogle måger og en enkelt fiskehejre.
Klokken 8:34 sad der pludselig en gammel havørn lige overfor, hvor vi stod. Den blev hørt kalde og derefter set rigtig fint af alle deltagere. Klokken 8:42 var der to gamle havørne i luften, og sørme om der ikke klokken 8:58 dukkede en 3K havørn op, som en af de gamle prøvede at jage væk. Det lykkedes ikke helt i første omgang, men senere var der kun de to gamle at se i toppen af de fyrretræer, som de tit sidder i. En blå kærhøg kom også forbi for en kort stund.
Af småfugle så vi bl.a. Dompap, fuglekonge, kvækerfinke, lille korsnæb, stillits topmejse og en træløber lod sig se fouragere på træstammerne lige bag os. I alt så vi 36 arter.
Turen ved søen sluttede med, at turlederen kort fortalte lidt om søens historie og Tollundmanden med snoren om halsen.

BllingS 20230207 2 KTO
Der fortælles om områdets fugle. Foto: Ingerid Elmquist

Fra søen kørte vi til Lystrup Å, hvor vi indtog den medbragte mad og drak kaffe, mens turlederen fortalte om vandstærens gøren og laden på stedet. Heldigvis var vandstæren hjemme, og den stillede gerne op som model for de deltagere, der havde taget kamera med.

BllingS 20230207 3 IE
Kaffepause og info om vandstæren. Foto: Kristian Tikjøb

Turen sluttede her ved åen, men mange af os kørte til Store Hjøllund Plantage i håb om at få et glimt af nøddekrigen. Jeg tror ikke, den var hjemme, i hvert fald så dem jeg gik sammen med ikke noget til nøddekrigen, til gengæld så vi 3 traner komme flyvende, og det er jo altid en god oplevelse med de der traner.

Tak til deltagerne for en hyggelig dag, det var en stor fornøjelse for mig at være sammen med jer.

Hans Knakkergaard

Onsdag den 18. januar
Thorsminde, Bøvling Fjord, Krogshede

Thorsminde m m 20230118 1 IE
Måger m.m. over havet. Foto: Ingerid Elmquist

Med dagens DOF seniortur ramte 12 ornitologer lige dagen, hvad vejr og fugle angik. Vi begyndte med observationer i havnen, hvor et par skarver og store skalleslugere hyggede sig. Siden vendte vi kikkerterne mod havet. En kølig og frisk vind i sydvest tog imod os og gav pænt med bølger. Der var rigtig mange måger i brændingen, mest sølv- og stormmåger, lidt hættemåger og svartbag. Udfordringen var at finde de mere specielle, og det lykkedes med et par rider. Mågerne blev for en stund glemt, da vi opdagede en fiskende Islom ikke særligt langt fra molespidsen, den fik selskab af to rødstrubede lommer og en lige så aktiv Skarv. 19 sortgrå ryler susede pludselig forbi os, og fløj over på den sydlige mole, hvor vi senere kunne se nogle af dem i selskab med en Skærpiber. Det var også på den sydlige side vi fik syn for en meget aktiv Dværgmåge i blandt de mange måger der også var her. Sandløberne skuffede, men trods alt var der to der hastede forbi os. Stenvenderne udeblev helt.

Thorsminde m m 20230118 2 IE
Der obses fra molen. Foto: Ingerid Elmquist

 Efter kaffepausen i madpakkehuset gik turen nordpå op af Bøvling klit. Engene var utrolig oversvømmede, hvilket bragte gæs og svaner ganske tæt på vejen. Hvad gæs angik, så imponerede antallet af blisgæs. Meget løst anslået var der nok 150-200 blisgæs, 600-800 bramgæs, 200-300 grågæs. For svanernes vedkommende var der 75-125 sangsvaner og 25-50 knopsvaner. Små flokke af stære og omkring en 30 viber og 2 alm. ryler. Rovfuglene lod sig repræsentere ved en Musvåge, en ung Dværgfalk og 2 blå kærhøge hun/ungfugl. Vi så omkring en 20 gravænder på engene og lidt pibeænder. Langt de fleste ænder traf vi i den nordvestlige del af Bøvling fjord. Her kunne vi fra klittoppen dyrke prik ornitologi og se omkring 1000-1500 ænder. Den overvejende del var gråænder med lidt krikænder i blandt. De fleste krikænder var nok skjult i rørkanten. Det samme gjaldt for pibeænderne, men en flok på omkring 100, blev jaget op sammen med en del af de øvrige ænder. Det fik os til at kigge efter Vandrefalk, men uden resultat.

Thorsminde m m 20230118 3 IE
Udsigt over Bøvling Fjord. Foto: Ingerid Elmquist

Krogshede var egentlig turens sidste stop, men det vragede vi fordi Inger Skov inviterede på en mulighed for at se de skovhornugler hun har på deres matrikel. De ellers så trofaste ugler valgte desværre ikke at vise sig, men de så garanteret os, da vi gik rundt i Inger og Kims naturperle. På turen igennem krat og mose traf vi Stillits, Grønirisk, Musvit, Blåmejse og Dompap. Hvad pattedyr angik så vi et stort grævlingebo, og Inger og Kim kunne berette at rådyr, dådyr, oddere og bævere træffes på matriklen. Tak for invitationen! – vi kommer gerne på visit en anden gang. I foråret må her være et eldorado af småfugle og andet godt. Turlederen siger tak for en dejlig tur og godt selskab.

Kristian Tikjøb Olsen

 

Lørdag d. 14. januar
Vinterfugle i Vestjylland

Vi samledes guide og tre par ved MENY i Søndervig lidt før klokken ni denne morgen, hvor det var blæsende tørvejr.
Vi kørte samlet i fire biler til surfer-P-pladsen ved Bagges Dæmning og på vejen derud blev der fra den ene bil observeret blå kærhøg, og som vi nærmede os P-pladsen, så vi en rigtig vild fasan-kok.
Spadserende mod dæmningen så vi en flok irisker på 35, og vi måtte lidt se, at det ikke var tornirisk, nej det var bjergirisk. Videre fremme lød der mærkelige lyde fra rørskoven, Vi kunne ikke gætte på andet end vandrikse, og under den senere kaffepause lyttede vi vandriksekald igennem på Collins birdguide (en app). Og det særlige rullende kald er åbenbart en ”hun-lyd” jvf. guiden.
På selve dæmningen så vi ret hurtigt skærpiber, en art jeg har haft på lokaliteten før.

Vi ville prøve med bekkasin-tramp på øen på Bagges Dæmning, men de mudrede bredder, hvor man kan have dobbeltbekkasin og sjældne gange enkeltbekkasin. Men det måtte vi droppe, da vandstanden i fjorden var så høj, at de mudrede bredder var helt oversvømmede.
Ja, turen på dæmningen var det lidt artsfattigt, men dog en andeflok på ca. 80, som vi især så i det teleskop, som Tove have været så forudseende at medbringe. En ren hvinandeflok. En skarv overflyvende.

Tilbage til P-pladsen og derefter køretur til P-pladsen ved den lange sydlige mole i Hvide Sande. Nu kaffe og brød.

Herefter den spektakulære spadseretur ud af den 700m lange mole. På havet brillerede en kitesurfer i hård vind på de høje bølger. Fascinerende. På strandbredden imellem molerne to strandskader. I havnen en enkelt sortand og uden for havnen en større flok sortænder. Til sidst den fugl for enden af molen, der var det afsluttende højdepunkt på turen. En ung fouragerende ride i første vinterdragt. Der blev taget gode billeder.

Turen fik et efterspil, da SEP samtidig med denne tur havde punkttælling i Ringkøbing, hvorunder han havde fundet to mindre almindelige mågearter på fjordbredden lige sydøst for havn og rådhus. Jeg meldte disse fund ud ved turens afslutning, og en fotograf og jeg jog til Ringkøbing og så adult dværgmåge og et usædvanligt vinterfund. Sorthovedet måge i første vinterdragt. Igen blev der taget gode billeder.

Og så var turen HELT slut.

Guiden siger Tak for deltagelse
Peter Leth Olsen