2023

Tirsdag den 6. juni 2023
Aftentur til Vest Stadil Fjord og Hoverdal Plantage 6. juni 2023

På trods af, at vi taler om en sommermåned, var det både med hue og handsker for flere af de 17 deltagere. Nordværsten-vinden herskede, hvilket nok dæmpede fuglesangen en smule. Ved jagthytten hørte og så vi dog Rørspurv, Sivsanger og Rødben, mens Land- og Bysvale fløj om ørerne på os. Inden turen rigtigt begyndte var 6 traner så venlige at trække forbi os. Senere kom de tilbage og gik rundt på marken syd for os. 3 Sølvhejrer trak forbi. Rørhøgen kredsede rundt langt ude. En lille gåtur langs granhegnet gav lidt sangere i form af Gulbug, Tornsanger, Gransanger, Løvsanger og helt nede for enden af hegnet en fin Kærsanger. Enkelte deltagere hørte et trut fra Rørdrum, som desværre ikke ville vise sig frem. Da vi kom tilbage til hytten, stod der sandelig 2 Skestorke og fouragerede i den lille sø. En Dværgterne med fisk i næbbet trak forbi os på sin vej ud mod havet. Nu kaffetid, en kort og lidt kold fornøjelse. Vi tog nu ud til Bækbygård Strand for at se på solnedgang og Dværgterne. Solen var på plads, men ternerne ville ikke vise sig. Ved p-pladsen blev der fundet æggeskaller, og der var mange bud på, hvilken fugl de stammede fra. Lis Helles har senere forsket i det, og der er sandsynligvis tale om Agerhøne, som findes i området.


Nu var klokken 22 og turen gik til Hoverdal Plantage. Allerede ved p-pladsen i skoven kunne vi høre Natravnen snurre i det fjerne. Vi gik nærmere, og alle hørte nu fuglens mærkelige stemme rigtig fint, og man fik et hurtigt glimt af fuglen, da den fløj ud over heden. Da klokken nu var 23 og de forbistrede mitter generede og vi havde oplevet Natravnen fint, blev vi enige om, at nu var det tid til at komme hjemad.

40 arter set og hørt.

Endnu engang tak for hyggeligt samvær.
Jens Ballegaard

Lørdag den 20. maj 2023
Ørneklubben - Holstebro Øvelsesterræn

Er de udstoppede?

Ørneklubben var i weekenden på tur i Holstebro øvelsesterræn, med efterfølgende besøg ved Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening.

Ja gad vide om de er udstoppede – sådan nogle veteranpanservogne. For det var ikke engang fuglene unge Nord spurgte til. Det var kampvognene. Det måtte de jo næsten være, når de sådan var på et museum. Fuglene havde han jo lige set flyve rundt over hovedet på sig. 10 børn og 14 voksne var med på turen. Med som fuglekyndig havde vi Lars Holm Hansen, formand for DOF Vestjylland, der sørgede for, at vi fik oplevet fuglelivet, og ikke bare set det. Det kom især til udtryk, da gruppen stopper ved en Skovpiber, og Lars siger: ”Prøv lige at vent lidt, måske laver den et show for os”. Det gjorde den så. Som forudset, fløj den ellers lidt undseelige fugl baskende op i luften, for så at dale ned som det skønneste efterårsblad. Men nu boede den jo også i et militært øvelsesterræn, så måske den havde lært noget om disciplin og befalinger…

Af fugle så og hørte vi:

Skovpiber, Musvit, Ravne,Sølvmåge, Løvsanger, Tornsanger, Solsort, Sangdrossel, Traner (5 stk. der fløj over os), Gråsisken, Gøg, Bysvale og Hvid Vipstjert.

Derudover så vi Citronsommerfugl, Nældens Takvinge sommerfugl og små skønne frøer der holdt til i et lille vandhul… I samme vandhul boede noget mos… Warnstorfia Fluitans, den er aldrig før registreret i terrænet. Hverken af private, kommune eller stat. Som en ørneklubfar og biolog ved Miljøstyrelsen kunne berette! Han kunne også udpege en lille lilla blomst, Spæd Mælkeurt, der er rødlistet. Så naturen viste sig også i dag fra sin sjældne side! Flere af børnene fandt forstenede søpindsvin og fodspor i tørret mudder.


Der fanges frøer i et fugtigt område.

Besøg ved Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening var super i orden. Gode gutter og gutinder. De skruer hver 1. og 3. lørdag i måneden, og alle er altid velkomne hvis jeres vej skulle slå en tur forbi.

Sådan en dag kan noget. Den kan ikke det hele. Men den kan forhåbentligt give børnene en viden, så de vil vide mere. Os voksne kan ikke lære dem alt, men vi kan, hvis vi er heldige, tænde en ild, en interesse, en forundring, en nysgerrighed… Kan vi det, så er vores natur i gode Ørneklubhænder i fremtiden.

Referent: Nora Stone
Foto: Lars HH

 
Onsdag den 10. maj 2023
Fahlbæk marker - Skjern enge

Det regnede, da Tage og jeg mødtes med 15 pomerans-forventende medlemmer i Hestholmtårnet. Efter et lille oplæg om pomeransfugle klarede vejret op, og vi havde rigtigt fint vejr på hele turen.

Da vi kørte ind på Fahlbækvej startede vi med at kigge efter mosehornuglen. I første omgang var den ikke til at få øje på. Ved Porsholmvej stoppede vi, og ganske tæt ved vejen stod der 82 pomeransfugle. Deltagerne fik set forskellen på de ”grå hanner” og de flotte farvede hunner. Længere henne af Porsholmvej gik der yderligere 25 pomeransfugle. I luften fløj 9 småspove hen over os. Der kom også fire skestorke flyvende.

Deltager - bagtroppen spottede ikke bare én men to mosehornugler ved Hartmannsvej. Grønæltevej blev også undersøgt for pomeransfugle, men her fandt vi ingen. Igen kom en lille flok småspove flyvende. På markerne syd for jagthytterne fandt vi 8 pomeransfugle og igen kom småspovene flyvende. På vej til Holter så vi 7 gul vipstjert, 4 agerhøns og 2 stenpikker. Mens vi stod og så på minimum 12 brushaner og minimum 100 hjejler kom 10 traner flyvende.
Det var en flot fugleaften. 115 pomeransfugle blev det til.

Referant Marianne Linnemann

 

Onsdag den 3. maj 2023
Grynderup sø – Nordsalling

På en ikke udpræget varm maj-dag, men dog i solskin mødtes vi 10 mænd og kvinder på parkeringspladsen ved Bystedmøllevej pr. Roslev og satte kursen ud mod ”Twin-towers” – de to fugletårne ved sydenden af Grynderup sø. Herfra havde vi på tæt hold fin udsigt til bl.a. en del klyder, heraf flere på rede. Deltagerne var hurtige til at spotte hvinand, gråand, knarand, gravand, troldand og toppet lappedykker.
En enkelt skestork gik med næbbet i typisk fejende bevægelse gennem vandet i jagten på føde, og ovre på engen lå store flokke at bramgæs, der tidvis var oppe at røre vingerne – måske fordi både tårnfalk og rørhøg var i luften.
De kvikke fik både landsvale, bysvale og digesvale, og i rørene lige under tårnene hoppede flere rørspurve omkring.

GrynderupS 20230503 1 Tvillingetrne
'Twin-towers' ved sydenden af Grynderup Sø. Foto: Ingerid Elmquist

Da vi mente at have set og hørt de arter, der var på lokaliteten, og nogen af os måske også var begyndt at få koffeinabstinenser og knurren i maven, satte vi kursen tilbage mod bilerne og kørte til søens nordende, hvor guiderne ved turens planlægning have noteret sig, at der var en bord- og bænkearrangement med fin udsigt til søen, men desværre forsømt at sikre sig, at der ikke den dag blev kørt gylle ud på marken lige overfor, hvilket netop var tilfældet. Men vi var sultne og tørstige og sagde bare til hinanden ”lev med det” og indtog kaffe og madpakke til en odeur, der overtrumfede en eventuel lugt af ”Gamle Ole”.

Således forfriskede begav to af deltagerne sig i fugleskjulet, mens vi andre gik turen ud til trækfærgen. Et par småfugle, der gik tæt på et par hvilende pibeænder og vippede med halerne, men gemte sig lidt i græsset, var det ikke fuldkommen enighed om bestemmelsen af. De blev dog fra fugleskjulet kyndigt bestemt til mudderklirer. Gåturen gav ikke mange nye arter, men igen fint udsyn til masser af bramgæs, en flok skarver, en musvåge rastende på en pæl og nogle få gråstrubede lappedykkere. Et par var travlt optaget af redebyggeriet med farmand i rasende fart beskæftiget med at samle redemateriale og  vor mor liggende på reden (som jo som oftest bestemmer hjemmets indretning), modtagende materialet til nærmere placering på de helt rigtige steder. Det gik med en sådan hast, at vi var enige om, at de var færdige med indretningen inden aften.

GrynderupS 20230503 2 Nordenden
Der obses ved nordenden af Grynderup Sø. Foto: Ingerid Elmquist

Tilbage på parkeringspladsen kørte vi til den sidste destination, nemlig fugletårnet ved Selde Vig med udsigt til bl.a. en del hvidklirer og rødben.
Tak til alle deltagerne for positiv, god og aktiv medvirken, der gav i alt 43 arter.

Guider: Poul Krag og Ingerid Elmquist
Referent: IE

 
Lørdag d. 29. april
Tirsbjerg Plantage

Tirsbjerg Plantage ligger et par km syd for Hoven - en gammel atypisk vestjysk hedeplantage, en såkaldt ”københavnerplantage” fra omkring 1900. Den blev i 1914 foræret til staten og hører i dag ind under Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Plantagen rummer flere bevoksninger med ældre bøg og ædelgran af anseelig højde samt bredkronede ege, der er rester af et oprindeligt egekrat.
Lokalafdelingen har sammen med Naturstyrelsen hængt mere end 20 fuglekasser op til bl.a broget fluesnapper og vendehals. Plantagen huser både sortspætte og stor flagspætte.

Plantagen tog sig ualmindelig smuk ud denne solskinslørdag formiddag med sine helt nyudsprungne bøgetræer og sit fantastisk fuglekor domineret af spætmejse og sortspætte.
Vi var 15 deltagere som begav os ind i skoven for at se, om vi kunne få øje på en sortspætte eller stor flagspætte ved et af plantagens mange spættetræer. Da vi stod ved det første spættetræ med adskillige redehuller, hørte vi den første sortspætte. Territoriesangen fulgte os på hele turen. Vi gættede på, at der minimum måtte være 3 sortspætter. Desværre så vi dem ikke. Til gengæld så vi to hulduer flyve ud fra to spættehuller. En enkelt stor flagspætte fik vi også. Der var masser af fuglesang især fra flere spætmejser, men også fra de øvrige 17 arter, som skjulte sig godt i trækronerne.

Fuglelisten:
Sortspætte
Stor flagspætte
Spætmejse
Træløber
Fuglekonge
Kernebider
Rødhals
Sortmejse
Musvit
Huldue
Ringdue
Musvåge
Skovskade
Gransanger
Skovpiber
Gærdesmutte
Blåmejse
Bogfinke
Misteldrossel
Solsort

Referent: Marianne Linnemann
Turguider: Erik Mørk Nielsen, Tage Madsen og Marianne Linnemann

Torsdag d. 27. april
Fuglene på Værnengene

20230427 Vrnengene Deltagere
På vej til Bjålum Klit. Foto: Karl Erik Kristensen

Der var igen DOF-tur på Værnengene. Der blæste en kold NV-vind og på trods af det mødte 28 deltagere op ved Sydladen. En var rigtig sej og klimavenlig – var cyklet dertil helt fra Ringkøbing!!! Vi startede med at gå en tur ind ad den nordlige sti til Bjålum Klit i håb om nogle drosler. Desværre var der kun 1 sangdrossel. På en græsmark blev der striglet og tromlet, så de få ynglende viber så ud til at være meget nervøse. På tilbagevejen mod Sydladen havde vi en overflyvende tyrkerdue, som overraskende for mange knap er en årlig gæst på Tipper-halvøen. Herefter kørte vi langsomt mod Nordladen. Ved Storelo gjorde vi holdt, da der var en flok på 20 brushaner samt nogle store kobbersnepper. Og pludselig blev der spottet en mosehornugle et stykke mod syd. Den syntes åbenbart, at vi var interessante, så den smuttede lige forbi os på 50ms afstand – en god oplevelse for alle deltagere. Mod vest var der en fouragerende rørhøg han. Ved Nordladen var der ikke meget nyt. Der var dog 2 strandskader, hvoraf den ene var næsten hvid, altså en leucistisk type. Hjejlerne fløj forvirret omkring i halvstore flokke. Ved tværvejen var der 3 skestorke i en pande. De kunne dog kun ses når hovederne var oppe. Igen nogle fine store kobbersnepper.

20230427 Vrnengene Mosehornugle
Mosehornugle. Foto: Jørn Young Christensen

På vej ned til Værnsande-tårnet var der en fin gul vipstjert, som sås af de fleste biler. Ved Værnsande-krattet forsøgte vi at gå rundt om rørstakkene. En ringdrossel lavede grin med os, idet den røg over os med det velkendte ”tæck”. Nogle nåede at se skyggen af den på jorden!!! Fra og ved tårnet var der en del at kigge på. Ude mod øst gik 18 traner og et par rørhøge hang over rørskoven. Rundt omkring kunne ses skestorke, brushaner og rødben. I Værnsande var der meget høj vandstand, så vi kunne kun spotte 5 hvidklirer. Ellers sås der flere hundrede krikænder. Ellers var de fleste gået i gang med deres kaffe og madpakker og så ud til at hygge sig.

Tusind tak til alle deltagere for en fornøjelig tur. Alle var glade, men turlederen var en smule skuffet. Han havde sat næsen op efter flere forårsbebudere, men den kolde NV-vind blokerede sandsynligvis for disse.

Ole Amstrup

 

Onsdag d. 20. april
Hindø, Svingel Engsø og Vest Stadil fjord

Lidt køligt og blæsende, men en skyfri dag i det lyse forår. 22 deltagere mødte op ved He Kirke, hvorpå vi entrede broen over til Hindø. Allerede her sang årets første sivsanger for os og rørhøgen kredsede. På turen til Hindøs midte mødte vi over alt Rørspurve, Rørdrummen paukede og enkelte deltagere så Skægmejser. En fin Blå Kærhøg adult hun gav opvisning. Endvidere Gransanger, Tornirisk, Sjagger, og som vi ikke havde set her før: En rågekoloni i træerne ved gården. Videre til kaffepause ved Svingel Engsø. Her fik nogle hørt spæde kluk af Blåhals, men ingen så fuglen. Et hurtigt glimt af Atlingand og et langt glimt af Knarænder. En flok Engpibere på mindst 50 svirrede rundt om os. Ved jagthytten ved Vest Stadil Fjord så vi en ung og en gammel havørn kredse højt oppe. Den blev opdaget ved at 1500 Bramgæs gik på vingerne. I Mellemdyb – på afstand, lå, Pibeand, krikand, Skeand – og 2 ret vanskelige Atlingænder. Brushøns rastede. Et par Sortstrubede Bynkefugle blev set fint, men Blåhalsen ville altså ikke vise sig. Det var fremsat krav om Ringdrossel, hvilket ikke kunne honoreres. Beklager meget! Men en Fiskeørn, der ”musede” højt over NØ-enden af Sdr Dyb, var da ikke så dårligt. Og Løvsangeren var ikke ankommet til Vest Stadil Fjord, det gør den ellers altid 20. april.

62 arter.

Tak for hyggeligt samvær.

Jens Ballegaard

 

Lørdag d. 18. marts
Hoverdal, Tim mølle og Svingel Engsø

Hedelærken var på plads, samme sted som sidste år. På trods af tæt tåge og let regn kunne vi se den sidde i et lille træ. Sangen var lidt ufuldstændig her først på sæsonen, men fin og tydelig. Ellers var der ikke mange lyde på trods af stilheden her i Hoverdal Plantage. En enkelt trommen af Stor Flagspætte, Misteldrossel i det fjerne og en overflyvende Lille Korsnæb. I vejkanten fandt en Spætmejse mudder til sit bygningsværk!
Næste stop var Mælkevej, hvor Tanya viste os fine barkstykker fra en stor Sitkagran. De fine flager var gode som bordkort! I grøften fandt vi Nordisk Kambregne.
Vi kørte videre gennem tåge og regn og fandt et kaffested. Lige så stille holdt regnen op og tågen lettede en smule. Ved kaffestedet hørte vi Sangsvaner, men mærkeligt nok ingen Traner. I udkanten af skoven gjorde vi et lille stop, hvor vi havde held af en pæn flok af Stor Gråsisken. I de første biler blev en Spurvehøg med bytte set. Gulspurven og Bogfinken sang.

En gåtur langs åen ved Tim Mølle. Nu var vejret fint og der var gode fugle: Isfugl, Skovsneppe, Sumpmejse, Musvåge, Fiskehejre mv. På stien lå en lille bunke frøæg.

Sidste stop var nordenden af Svingel Engsø. Knarand, Gråand, Pibeand, Troldand, Hvinand, Grågås, Bramgås, Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker (15 stk!). Stor glæde over Rørspurv, som satte sig pænt foran os og sang sin lille melodistump. Det var faktisk flot at se en helt blank overflade på søen i det stille og milde vejr. Forår!

Tak til de 14 deltagere for meget stille opførsel, når der skulle lyttes til fuglestemmer og ellers en munter stemning. Måske ses vi 20. april til turen til Hindø mm.

Ca 50 arter.

Jens Ballegaard

Tirsdag d. 14. marts
Hald Sø ved Viborg

HaldS 20230314 1
Den glade morgenfriske flok ved Niels Bugges Kro. Foto: Ingerid Elmquist

Vejrguderne var med os. Det dårlige vejr var afløst af solskin, og den kraftige blæst mærkedes kun i Niels Bugges høje tårn. 16 seniorer mødte op kl. 09 ved Niels Bugges Kro til lyden af sangen fra gærdesmutten.
Efter velkomsten gik vi op i Troldeslugten, hvor vandstæren sad midt i søen og kniksede. Vi kom tæt på den og nød at se den dykke og komme op med vårfluelarver, som den slog i stykker for at få larven ud. Så kom en isfugl og satte sig til rette, så alle kunne nyde dens flotte farver. Spætmejserne, der løb med hovedet nedad var meget lyd aktive. Det kneb mere med træløberne og de andre småfugle. På den høje skrænt kom den store flagspætte endelig til syne, og bogfinker og kvækerfinker fløj rundt sammen med ringduer. Måske så vi et par hulduer sidde, men vi fik dem ikke set godt nok til sikker bestemmelse.På søen lå en del troldænder og stor skallesluger, nogle toppede lappedykkere og et par knopsvaner.

HaldS 20230314 2
Vandstær i Troldeslugten. Foto: Jacob Lind

Efter kaffen gik vi ud til de nyrestaurerede borg, der var blevet forhøjet, så der var en endnu bedre udsigt end før. Nu kunne vi se næsten ned i de ca. 100 skarv reder på den modsatte side.
Vi oplevede en flok grønsiskener på nært hold – både med hængende hoveder i rødellene eller smutte rundt på græsset.  Natuglen var ikke at se i sit hul, men Nancy opdagede i stedet 3 flotte stillits. Der var få kald af træløber og korttået træløber, men heldigvis blev hele tre træløbere set godt.  Først jog de rundt med hinanden, for senere at sidde tæt på os på en tyk stamme, så alle fik dem set godt.

HaldS 20230314 3
Træløberne følges tæt. Foto: Ingerid Elmquist

Vi nød solen på vej tilbage til bilerne, hvor Leif takkede deltagerne for at være mødt op og for som sædvanlig at være i godt humør og ivrige efter at finde fuglene. Det blev til i alt ca. 30 forskellige fuglearter.
Tak til Ingerid Elmquist og Jacob Lind for fotos fra turen.

Leif Novrup

Tirsdag d. 7. februar
Bølling Sø og Lystrup Å

BllingS 20230207 1 KTO
Bølling Sø i disen. Foto: Ingerid Elmquist

Klokken 7.30 mødte 23 morgenfriske ornitologer op på p-pladsen ved Bøllingsø med kikkerter og teleskoper klar til brug. Det var fortsat lidt halvmørkt, men under gåturen til obsposten begyndte lyset efter nattens mørke at vende tilbage for alvor. Da vi nåede frem, kunne vi se, at der var lidt diset ude over søen, men det var dog muligt at se den modsatte bred, og stemningen blandt deltagerene var lys og optimistisk, så det skulle nok gå godt.
Der var en del sangsvaner på søen, som blev kliktalt til 252 stk.. Derudover var der grågæs, 7 blisgæs, 87 gråænder, 8 store skallesluger. Der var også 4 lille skallesluger, en han og 3 hun/hunfarvet. På den modsatte bred af hvor vi stod, kunne vi se en enkelt sølvhejre fouragere. På søen var der yderligere et par skarver, nogle måger og en enkelt fiskehejre.
Klokken 8:34 sad der pludselig en gammel havørn lige overfor, hvor vi stod. Den blev hørt kalde og derefter set rigtig fint af alle deltagere. Klokken 8:42 var der to gamle havørne i luften, og sørme om der ikke klokken 8:58 dukkede en 3K havørn op, som en af de gamle prøvede at jage væk. Det lykkedes ikke helt i første omgang, men senere var der kun de to gamle at se i toppen af de fyrretræer, som de tit sidder i. En blå kærhøg kom også forbi for en kort stund.
Af småfugle så vi bl.a. Dompap, fuglekonge, kvækerfinke, lille korsnæb, stillits topmejse og en træløber lod sig se fouragere på træstammerne lige bag os. I alt så vi 36 arter.
Turen ved søen sluttede med, at turlederen kort fortalte lidt om søens historie og Tollundmanden med snoren om halsen.

BllingS 20230207 2 KTO
Der fortælles om områdets fugle. Foto: Ingerid Elmquist

Fra søen kørte vi til Lystrup Å, hvor vi indtog den medbragte mad og drak kaffe, mens turlederen fortalte om vandstærens gøren og laden på stedet. Heldigvis var vandstæren hjemme, og den stillede gerne op som model for de deltagere, der havde taget kamera med.

BllingS 20230207 3 IE
Kaffepause og info om vandstæren. Foto: Kristian Tikjøb

Turen sluttede her ved åen, men mange af os kørte til Store Hjøllund Plantage i håb om at få et glimt af nøddekrigen. Jeg tror ikke, den var hjemme, i hvert fald så dem jeg gik sammen med ikke noget til nøddekrigen, til gengæld så vi 3 traner komme flyvende, og det er jo altid en god oplevelse med de der traner.

Tak til deltagerne for en hyggelig dag, det var en stor fornøjelse for mig at være sammen med jer.

Hans Knakkergaard

Onsdag den 18. januar
Thorsminde, Bøvling Fjord, Krogshede

Thorsminde m m 20230118 1 IE
Måger m.m. over havet. Foto: Ingerid Elmquist

Med dagens DOF seniortur ramte 12 ornitologer lige dagen, hvad vejr og fugle angik. Vi begyndte med observationer i havnen, hvor et par skarver og store skalleslugere hyggede sig. Siden vendte vi kikkerterne mod havet. En kølig og frisk vind i sydvest tog imod os og gav pænt med bølger. Der var rigtig mange måger i brændingen, mest sølv- og stormmåger, lidt hættemåger og svartbag. Udfordringen var at finde de mere specielle, og det lykkedes med et par rider. Mågerne blev for en stund glemt, da vi opdagede en fiskende Islom ikke særligt langt fra molespidsen, den fik selskab af to rødstrubede lommer og en lige så aktiv Skarv. 19 sortgrå ryler susede pludselig forbi os, og fløj over på den sydlige mole, hvor vi senere kunne se nogle af dem i selskab med en Skærpiber. Det var også på den sydlige side vi fik syn for en meget aktiv Dværgmåge i blandt de mange måger der også var her. Sandløberne skuffede, men trods alt var der to der hastede forbi os. Stenvenderne udeblev helt.

Thorsminde m m 20230118 2 IE
Der obses fra molen. Foto: Ingerid Elmquist

 Efter kaffepausen i madpakkehuset gik turen nordpå op af Bøvling klit. Engene var utrolig oversvømmede, hvilket bragte gæs og svaner ganske tæt på vejen. Hvad gæs angik, så imponerede antallet af blisgæs. Meget løst anslået var der nok 150-200 blisgæs, 600-800 bramgæs, 200-300 grågæs. For svanernes vedkommende var der 75-125 sangsvaner og 25-50 knopsvaner. Små flokke af stære og omkring en 30 viber og 2 alm. ryler. Rovfuglene lod sig repræsentere ved en Musvåge, en ung Dværgfalk og 2 blå kærhøge hun/ungfugl. Vi så omkring en 20 gravænder på engene og lidt pibeænder. Langt de fleste ænder traf vi i den nordvestlige del af Bøvling fjord. Her kunne vi fra klittoppen dyrke prik ornitologi og se omkring 1000-1500 ænder. Den overvejende del var gråænder med lidt krikænder i blandt. De fleste krikænder var nok skjult i rørkanten. Det samme gjaldt for pibeænderne, men en flok på omkring 100, blev jaget op sammen med en del af de øvrige ænder. Det fik os til at kigge efter Vandrefalk, men uden resultat.

Thorsminde m m 20230118 3 IE
Udsigt over Bøvling Fjord. Foto: Ingerid Elmquist

Krogshede var egentlig turens sidste stop, men det vragede vi fordi Inger Skov inviterede på en mulighed for at se de skovhornugler hun har på deres matrikel. De ellers så trofaste ugler valgte desværre ikke at vise sig, men de så garanteret os, da vi gik rundt i Inger og Kims naturperle. På turen igennem krat og mose traf vi Stillits, Grønirisk, Musvit, Blåmejse og Dompap. Hvad pattedyr angik så vi et stort grævlingebo, og Inger og Kim kunne berette at rådyr, dådyr, oddere og bævere træffes på matriklen. Tak for invitationen! – vi kommer gerne på visit en anden gang. I foråret må her være et eldorado af småfugle og andet godt. Turlederen siger tak for en dejlig tur og godt selskab.

Kristian Tikjøb Olsen

 

Lørdag d. 14. januar
Vinterfugle i Vestjylland

Vi samledes guide og tre par ved MENY i Søndervig lidt før klokken ni denne morgen, hvor det var blæsende tørvejr.
Vi kørte samlet i fire biler til surfer-P-pladsen ved Bagges Dæmning og på vejen derud blev der fra den ene bil observeret blå kærhøg, og som vi nærmede os P-pladsen, så vi en rigtig vild fasan-kok.
Spadserende mod dæmningen så vi en flok irisker på 35, og vi måtte lidt se, at det ikke var tornirisk, nej det var bjergirisk. Videre fremme lød der mærkelige lyde fra rørskoven, Vi kunne ikke gætte på andet end vandrikse, og under den senere kaffepause lyttede vi vandriksekald igennem på Collins birdguide (en app). Og det særlige rullende kald er åbenbart en ”hun-lyd” jvf. guiden.
På selve dæmningen så vi ret hurtigt skærpiber, en art jeg har haft på lokaliteten før.

Vi ville prøve med bekkasin-tramp på øen på Bagges Dæmning, men de mudrede bredder, hvor man kan have dobbeltbekkasin og sjældne gange enkeltbekkasin. Men det måtte vi droppe, da vandstanden i fjorden var så høj, at de mudrede bredder var helt oversvømmede.
Ja, turen på dæmningen var det lidt artsfattigt, men dog en andeflok på ca. 80, som vi især så i det teleskop, som Tove have været så forudseende at medbringe. En ren hvinandeflok. En skarv overflyvende.

Tilbage til P-pladsen og derefter køretur til P-pladsen ved den lange sydlige mole i Hvide Sande. Nu kaffe og brød.

Herefter den spektakulære spadseretur ud af den 700m lange mole. På havet brillerede en kitesurfer i hård vind på de høje bølger. Fascinerende. På strandbredden imellem molerne to strandskader. I havnen en enkelt sortand og uden for havnen en større flok sortænder. Til sidst den fugl for enden af molen, der var det afsluttende højdepunkt på turen. En ung fouragerende ride i første vinterdragt. Der blev taget gode billeder.

Turen fik et efterspil, da SEP samtidig med denne tur havde punkttælling i Ringkøbing, hvorunder han havde fundet to mindre almindelige mågearter på fjordbredden lige sydøst for havn og rådhus. Jeg meldte disse fund ud ved turens afslutning, og en fotograf og jeg jog til Ringkøbing og så adult dværgmåge og et usædvanligt vinterfund. Sorthovedet måge i første vinterdragt. Igen blev der taget gode billeder.

Og så var turen HELT slut.

Guiden siger Tak for deltagelse
Peter Leth Olsen