2023

 Onsdag den 18. januar
Thorsminde, Bøvling Fjord, Krogshede

Thorsminde m m 20230118 1 IE
Måger m.m. over havet. Foto: Ingerid Elmquist

Med dagens DOF seniortur ramte 12 ornitologer lige dagen, hvad vejr og fugle angik. Vi begyndte med observationer i havnen, hvor et par skarver og store skalleslugere hyggede sig. Siden vendte vi kikkerterne mod havet. En kølig og frisk vind i sydvest tog imod os og gav pænt med bølger. Der var rigtig mange måger i brændingen, mest sølv- og stormmåger, lidt hættemåger og svartbag. Udfordringen var at finde de mere specielle, og det lykkedes med et par rider. Mågerne blev for en stund glemt, da vi opdagede en fiskende Islom ikke særligt langt fra molespidsen, den fik selskab af to rødstrubede lommer og en lige så aktiv Skarv. 19 sortgrå ryler susede pludselig forbi os, og fløj over på den sydlige mole, hvor vi senere kunne se nogle af dem i selskab med en Skærpiber. Det var også på den sydlige side vi fik syn for en meget aktiv Dværgmåge i blandt de mange måger der også var her. Sandløberne skuffede, men trods alt var der to der hastede forbi os. Stenvenderne udeblev helt.

Thorsminde m m 20230118 2 IE
Der obses fra molen. Foto: Ingerid Elmquist

 Efter kaffepausen i madpakkehuset gik turen nordpå op af Bøvling klit. Engene var utrolig oversvømmede, hvilket bragte gæs og svaner ganske tæt på vejen. Hvad gæs angik, så imponerede antallet af blisgæs. Meget løst anslået var der nok 150-200 blisgæs, 600-800 bramgæs, 200-300 grågæs. For svanernes vedkommende var der 75-125 sangsvaner og 25-50 knopsvaner. Små flokke af stære og omkring en 30 viber og 2 alm. ryler. Rovfuglene lod sig repræsentere ved en Musvåge, en ung Dværgfalk og 2 blå kærhøge hun/ungfugl. Vi så omkring en 20 gravænder på engene og lidt pibeænder. Langt de fleste ænder traf vi i den nordvestlige del af Bøvling fjord. Her kunne vi fra klittoppen dyrke prik ornitologi og se omkring 1000-1500 ænder. Den overvejende del var gråænder med lidt krikænder i blandt. De fleste krikænder var nok skjult i rørkanten. Det samme gjaldt for pibeænderne, men en flok på omkring 100, blev jaget op sammen med en del af de øvrige ænder. Det fik os til at kigge efter Vandrefalk, men uden resultat.

Thorsminde m m 20230118 3 IE
Udsigt over Bøvling Fjord. Foto: Ingerid Elmquist

Krogshede var egentlig turens sidste stop, men det vragede vi fordi Inger Skov inviterede på en mulighed for at se de skovhornugler hun har på deres matrikel. De ellers så trofaste ugler valgte desværre ikke at vise sig, men de så garanteret os, da vi gik rundt i Inger og Kims naturperle. På turen igennem krat og mose traf vi Stillits, Grønirisk, Musvit, Blåmejse og Dompap. Hvad pattedyr angik så vi et stort grævlingebo, og Inger og Kim kunne berette at rådyr, dådyr, oddere og bævere træffes på matriklen. Tak for invitationen! – vi kommer gerne på visit en anden gang. I foråret må her være et eldorado af småfugle og andet godt. Turlederen siger tak for en dejlig tur og godt selskab.

Kristian Tikjøb Olsen

 

Lørdag d. 14. januar
Vinterfugle i Vestjylland

Vi samledes guide og tre par ved MENY i Søndervig lidt før klokken ni denne morgen, hvor det var blæsende tørvejr.
Vi kørte samlet i fire biler til surfer-P-pladsen ved Bagges Dæmning og på vejen derud blev der fra den ene bil observeret blå kærhøg, og som vi nærmede os P-pladsen, så vi en rigtig vild fasan-kok.
Spadserende mod dæmningen så vi en flok irisker på 35, og vi måtte lidt se, at det ikke var tornirisk, nej det var bjergirisk. Videre fremme lød der mærkelige lyde fra rørskoven, Vi kunne ikke gætte på andet end vandrikse, og under den senere kaffepause lyttede vi vandriksekald igennem på Collins birdguide (en app). Og det særlige rullende kald er åbenbart en ”hun-lyd” jvf. guiden.
På selve dæmningen så vi ret hurtigt skærpiber, en art jeg har haft på lokaliteten før.

Vi ville prøve med bekkasin-tramp på øen på Bagges Dæmning, men de mudrede bredder, hvor man kan have dobbeltbekkasin og sjældne gange enkeltbekkasin. Men det måtte vi droppe, da vandstanden i fjorden var så høj, at de mudrede bredder var helt oversvømmede.
Ja, turen på dæmningen var det lidt artsfattigt, men dog en andeflok på ca. 80, som vi især så i det teleskop, som Tove have været så forudseende at medbringe. En ren hvinandeflok. En skarv overflyvende.

Tilbage til P-pladsen og derefter køretur til P-pladsen ved den lange sydlige mole i Hvide Sande. Nu kaffe og brød.

Herefter den spektakulære spadseretur ud af den 700m lange mole. På havet brillerede en kitesurfer i hård vind på de høje bølger. Fascinerende. På strandbredden imellem molerne to strandskader. I havnen en enkelt sortand og uden for havnen en større flok sortænder. Til sidst den fugl for enden af molen, der var det afsluttende højdepunkt på turen. En ung fouragerende ride i første vinterdragt. Der blev taget gode billeder.

Turen fik et efterspil, da SEP samtidig med denne tur havde punkttælling i Ringkøbing, hvorunder han havde fundet to mindre almindelige mågearter på fjordbredden lige sydøst for havn og rådhus. Jeg meldte disse fund ud ved turens afslutning, og en fotograf og jeg jog til Ringkøbing og så adult dværgmåge og et usædvanligt vinterfund. Sorthovedet måge i første vinterdragt. Igen blev der taget gode billeder.

Og så var turen HELT slut.

Guiden siger Tak for deltagelse
Peter Leth Olsen