2022


Mandag d. 5. december - Senior julemødet i Sevel

Hele 18 seniorer havde meldt deres ankomst hos Leif til julemødet. Snakken gik straks i gang, og en god stemning omkring rundstykkerne og kaffen gav varmen til alle. Ida havde bagt brunkager, og Niels havde en flot flaske porsesnaps med, så den gode stemning blev endnu bedre. Alle fik lov til at komme til orde og fortælle om deres bedste fugleoplevelse. Ud gennem vinduet så vi mange fugle ved foderbrættet, bl.a. dompap, gærdesmutte og stillits.
Hardy viste en fin lille video om hans halemejser, og Keld viste flotte fotos af hav- og fiskeørne samt han ulveungen på Borris Hede. Derefter gik vi i bilerne og kørte mod Geddal Enge.

20221205 Julemde Leif 2

Geddal Enge var næsten tom for fugle ved første øjekast, men da vi så bedre efter, var der både pibeænder og en del grå- og krikænder, samt en musvåge og et par knopsvaner. Et par sangsvaner fløj lige hen over hovederne på os, og to blå kærhøge havde travlt med at afsøge rørskoven for bytte. Ganske fint! En lille skallesluger hun blev set af alle, og Rie så også en han. Nu kom solen frem, og rørskoven lyste gult så det ville noget. Se foto! Desuden sås en pæn flok storspover gå på stranden, hvor også nogle hjejler og 10 almindelige ryler havde travlt med at fouragere.

20221205 Julemde Leif 1 

Det var slut på årets seniorture, og vi i planlægningsgruppen siger de mange seniorer tak for altid at møde op med frisk humør og positivt sind.
Tak for i år og på gensyn til næste år.


Tirsdag den 25. oktober 2022 - DOF-ekskursion i Vestjylland 

Turleder Jens Ballegaard kunne byde 25 forventningsfulde deltagere velkommen til DOF-ekskursion ved Bækbygård Strand kl. 8 en ualmindelig almindelig tirsdag i oktober 2022. Det var endnu halvmørkt, men folk så lyst på tingene og gik forventningsfulde op til ”Kongelogen” i klitterne, hvor der var lidt trangt, men dog tåleligt læ for sydvestenvinden. 5–7 m/sek., overskyet, en anelse dis.

På en timestid sås de traditionelle småflokke af Sortænder, enkelte Fløjlsænder og et pænt træk sydpå af Rødstrubede Lommer (46 talt). Blot tre Suler viste sig, men ret tæt på, og der kom små flokke af Alkefugle syd, dog uden for bestemmelsesafstand. Tre Lomvier blev det dog til, men ikke mange så dem vist. Havobs er svært. Et par af deltagerne med falkeblik spottede en Almindelig Kjove – halvvejs i Aberdeen – mens to Knortegæs og en Snespurv var mere samarbejdsvillige. Et konstant træk syd af Storm- og Sølvmåger samt Svartbage var ikke ligefrem ophidsende, men gjorde dog havobsen lidt livlig. Helt perfekt havde det dog været med en Søkonge, men den prinsede sig nok et eller andet sted oppe ved Lofoten. Det havde ellers været skønt at kunne kalde observationsstedet ”Søkongelogen” - det må blive en anden gang.

Turen fortsatte inde i baglandet ved Vest Stadil Fjord forskellige steder. To Havørne, en ung og en gammel, lod sig se fra starten, og senere sås en fin, ung Vandrefalk komme flyvende med bytte, slå sig ned på marken og give sig til at æde lige ved siden af jagthytten, hvor vi havde taget opstilling. Herfra kunne også ses en ung Blå Kærhøg, fire Sølvhejrer og tonsvis af Viber og Hjejler, der med korte mellemrum blev skræmt op af rovfuglene. Tre Pibesvaner og fem Sangsvaner kom forbi, og enkelte, mindre flokke af Bramgæs var også i luften. Det samme gjaldt en flok Skægmejser, som vi dog ikke kunne få øje på.
Langs granhegnet mellem jagthytten og Søndre Dyb var der ikke meget liv: Lidt Rødhalse, Gulspurve, Bogfinker (en enkelt Kvæker-), Gærdesmutter og Engpibere samt et par Blåmejser og nogle få Solsorte og smådrosler. En Gransanger og en Fuglekonge, men ingen sjældne asiatiske sangere, som alle ellers formentlig tørstede efter. Men der var ca. fem Bjerglærker overflyvende. Det samme gjaldt en Sortkrage imellem de almindelige Grå – og ikke mindst en fin Dværgfalk, der mente, den lige skulle hen over hovedet på os og vise sig frem. Rent blær, men meget pædagogisk. Fire Traner sås på afstand. De er efterhånden blevet for dovne til at flyve til Afrika om vinteren, men det er godt for fugletosserne!

Vi stillede os derefter op vest for Nordre Dyb på de lave klitter langs kystvejen. Herfra sås igen 1000-vis af Hjejler, nu også med en Brushane og en flok Almindelig Ryle på ca. 50. Pænt mange Stære fouragerende imellem Hjejler og Viber. Der fløj også her en Vandrefalk rundt, og til sidst satte den sig på en mark på nogle 100 m.s afstand – fin gammel fugl. Ca. 100 Sangsvaner rastede i rørkanten, og en lys Musvåge sad og provokerede på en pæl. Da turen sluttede henad klokken 11, sås lige et par Ravne i det fjerne – og de, der endnu ikke var kørt ELLER HAVDE SAT SIG IND I BILEN (!!!), så efter sigende en Duehøg stryge forbi. Det skal have været en fin, ung fugl!

Fin, varieret, ganske fuglerig tur: 64 arter blev det til. Alle så dog ikke alt, og nogle af arterne blev kun set af ganske få. Sådan er det med mange folk sammen. Men selskabet var fremragende, kaffen og turledelsen ypperlig, og det regnede slet ikke!

Svend Erik Petersen/SEP
Onsdag d. 14. september
Havfugleobs og Harboøre Tange

HarboreTange 20220914 Havbs 2

Vi mødtes 5 morgenfriske fuglekiggere ved Harboøre Kirke kl. 7.
Turen skulle først gå til havet, så vi startede bilerne og kørte til høfde 42. Vinden var mere end frisk og stod direkte ind på kysten fra VNV, så det var nærmest umuligt at finde læ her.
Valget faldt på toppen af klitten - med panorama udsigt både over havet mod V og ind over Knopper Enge mod Ø – lidt tilbagetrukket så det meste af vinden blæste op og over hovederne på os. Ved 8-tiden dukkede de sidste 2 deltagere op – med varslet forsinkelse. Vi holdt ud i blæsten fra 7:20 – 8:50.

 HarboreTange 20220914 Havbs 1

Det vrimlede med Suler – i alt 310, alle nordtrækkende undtagen 1 som fløj mod strømmen. Også rigtig mange Rødstrubede Lommer i alt 135 sydtrækkende. Desuden Sortand 50, Skarv 4, Havterne 28 N og 2 S, Alk 1 N og Alk/Lomvie 2 N, samt lidt vadefugletræk: Strandskade 27 S og Sandløber 15.

Folk var nu blevet trætte i øjnene og kaffetørstige, så vi kørte til Fugleskjulet, hvor der var dejligt læ til både fuglekiggeri og kaffe. Der var pænt med fugle i vigen – mange ænder (hundredvis af Krikænder, lidt Pibeænder, Gråænder og Skeænder, og en enkelt Spidsand), og pænt med vadefugle (ca 250 Alm Ryler, 3 Islandske Ryler, 30 Stor Præstekrave, 10 Rødben og 1 Hvidklire – og så dagens juvel: 1 Odinshane som lå på lavt vand og snurrede rundt så man blev helt rundtosset. Den blev spottet i sidste øjeblik af Kristian lige efter at Leif havde berettet om sin sidste oplevelse med Odinshane på dette sted.

Herefter kørte vi ad grusvejen V fra Cheminova og nord mod Thyborøn. Et stop ved Klydesøen gav en fin ung Dværgryle sammen med 8 Almindelige Ryler. Dværgrylen fløj desværre væk inden fotograferne nåede at fange den, så de måtte nøjes med gode fotomuligheder af de Alm Ryler.

HarboreTange 20220914 Klydesen 2 

Næste  stop var ved de 2 nordvestlige søer tæt ved Thyborøn, som var helt usædvanligt fuglerige i dag: Ca. 700 Krikænder, 165 Spidsænder, 50 Pibeænder og 2 Knarænder – og også her lidt vadefugle: Lille Kobbersneppe 15, Islandsk Ryle 12 og Storspove 2. Fuglene var tæt på, så vi blev i bilerne – og jeg måtte så ”krabbe rundt” bag bilerne og informere.

Efter en snirklet tur rundt i Thyborøn Havn endte vi ude ved den sydlige ydermole, hvorfra der er fint udsyn til havnebassiner og tagene ved 999. Det var en sæl og 2 Lomvier i vandet, flere fiskende og overflyvende Fjordterner og Splitterner, og en flot, udfarvet Sildemåge på 999-taget som det hotteste på mågefronten. Leif sluttede lige af med at spotte en Sortgrå Ryle på ydersiden af molen inden vi afsluttede turen.

Tak til deltagerne for en fin og hyggelig fugleformiddag.
Allan

Torsdag d. 25. august
Jordbro Engsø og Kølsen Engsø

KlsenEnge 20220825 1

Allerede ved mødestedet -som var Sevel Kirke – opdagede Vagn 3 flyvende traner.
Dejligt med en vaks ornitolog, der havde taget toget fra Ringkøbing til Holstebro og rutebilen til Sevel derfra. Hatten af for det! I det hele taget skønt, at folk fra hele området deltager. Niels fra Lyne og Poul Erik med frue fra Bølling sø troppede op sammen med de trofaste deltagere, der kommer gang på gang. Tak til jer!

Vi startede med at køre til Kølsen, hvor to biler ventede på os. Desværre var p-pladsen overfyldt, men vi fik dog vendt bilerne og holdt ind i vejsiden, hvorfra vi efter at Leif havde budt velkommen gik ud til broen, hvor Skals å løber ud i Hjarbæk Fjord.
Vi havde dog ikke gået ret langt før vi fik øje på en fiskeørn, der styrtdykkede og fangede en fisk, som den fløj ind med på land, hvor vi i teleskop kunne nyde synet af den i toppen en busk. Jo turen begyndte godt. Fint vejr med 24 grader og solskin og lidt vind fra øst. På fjorden rastede flere hundrede blishøns og en del hvinænder.
Vi tog derefter stien langs engsøen, hvor der i tagrørene var skægmejser og i søen rigtig mange fugle. Det vrimlede med dobbeltbekkasiner, men der blev også set brushøns, hvidklirer, sortklire, rødben og mange viber. Desuden var der ca. 100 lille lappedykkere spredt over hele søen. Fiskehejre, skarv, gråænder og krikænder var der også mange af.
Det der tiltrak manges opmærksomhed var de mange rørhøge på den nyhøstede skråning ned mod søen. Både hanner, hunner og ungfugle. Også musvåge og tårnfalk var her til stede, og minsandten om ikke Vagn igen var på pletten, da han fik en rød glente i kikkerten. Den gjorde stor lykke, da den fløj tæt forbi os.

KlsenEnge 20220825 2

Klokken nærmere sig 12, så vi gik den lange vej tilbage til bilerne for at køre til Jordbro Engsø, hvor vi i det fine vejr kunne nyde frokosten og den gode snak ved de opstillede borde og bænke. Vi tog den smukke vej over Kvols og Borum, så vi var rigtig ude på de små veje.
Efter frokosten blev søen set efter for fugle. Der var mange knopsvaner, men ellers kun få fugle. Nogle toppede lappedykkere med store unger, fiskehejrer, hvinænder og troldænder og så til sidst som afslutning på det hele – to traner med en stor unge. Desværre lidt langt ude.

Vi 15 deltagere var enige om, at det havde været en god tur, og så kørte vi hjem med opløftet sind og mange oplevelser rigere.
Leif Novrup

Onsdag d. 24. august
Vadefugletrækket på Værnengene og Høje Sande

SkavenStrand 20220824 DOFtur 1

Allerede lidt før kl. 17.30 var der dukket en del fuglekiggere op ved Storelo på Værnengene. Vi nåede at se mindst 10.000 stære, der var samlet i flere flokke. Den officielle start var ved Nordladen, hvor vi var 17 deltagere og kiggede os lidt omkring. En flot han og en ungfugl af rørhøg fouragerede lige forbi. Tæt på os men godt skjult var mindst 9 gule vipstjerter. Ca. 300 tornirisker fløj lidt frem og tilbage. De gemte sig godt i den høje vegetation.

Normalt er Værnengene i slutningen af august god for vadefugle, hvis der er vand i panderne, men ak. Det havde været tørt i over en måned og engene mindede mere om et steppelandskab. Vi drømte straks om gode muligheder for nogle fugle fra de asiatiske stepper så som steppehøg, steppehøne og sortvinget braksvale mm. Ret hurtigt måtte vi søge til Værnsande-tårnet, hvor der med sikkerhed var vand. Desværre var der kun få fugle tæt på. Der fouragerede nogle dobbeltbekkasiner og 2 svaleklirer, mens 1 dværgryle sås kortvarigt i en pande. Længere mod syd (ca. 1 km væk) fouragerede flere vadefugle. Der var storspover, 15 hvidklirer, 2 små kobbersnepper og over 100 almindelige ryler krydret med 5 store præstekraver. Af sidstnævnte trak også 27 mod sydvest. Over engene susede også en del hjejler og dobbeltbekkasiner forbi.

SkavenStrand 20220824 DOFtur 2

Vi fornemmede ret hurtigt, at der ikke ville ske så meget mere. Flere var også allerede begyndt på aftenkaffen, så derfor foreslog jeg en plan B, og det var en tur til Skaven Strand, hvorfra man kan se vandområdet omkring Høje Sande. Alle deltagere synes godt om forslaget, da det for de fleste også lå på vejen hjem. Området er ellers bedst om morgenen pga. lyset, og især fra træbroen over Styg Bæk. Da vi ankom til Skaven Strand fornemmede vi, at det var bedst at kigge fra drivvejen ca. 500 m nord for Skaven Hotel. Her var der et OK lys, men fuglene var igen langt ude. Ret hurtigt blev der fundet adskillige rovterner. Eigil fik tjekket mågeflokkene grundigt og kunne berette at han havde talt 14 rovterner. Flere lavede flyveopvisninger ret tæt på – imponerende. Af andre terner sås fjordterner og minsandten 2 dværgterner, der er sjældne på disse kanter. En ung dværgmåge fløj også lige gennem området og gik til rast, men den forsvandt ret hurtigt. Blandt de mange måger var der også 2 skestorke. Helt inde ved Høje Sandes rørskovskant kunne ses 2 nilgæs og 1 hun rørhøg. Da klokken nærmede sig 20.30 begyndte flere at takke af. Solen gemte sig desværre bag nogle skyer inden solnedgang.

Tak for deltagelsen og det gode selskab.
Ole Amstrup

SkavenStrand 20220824 DOFtur 3

 

Lørdag d. 11. juni
Fuglene i Ringkøbing K

Da klokken ”slog 7.30” lørdag morgen var lige omkring 35 deltagere, som for en dels vedkommende var ankommet pr. gåben eller cykel, klar til fugletur i Ringkøbing K og da vi var ved at kalde folk sammen akkompagneret af lærkesang, så fløj en lille flok Skestorke lige over os og ligeså fløj gøgen forbi, så det må jo siges at være en perfekt start på en fugletur.


Efter en lille beretning om ”Ringkøbing K gruppens” fugletællinger siden 2015 på den 84 hektar store Naturbydel.
• Hvordan tæller vi mv.?
• Stigende antal fuglearter pr. tælling de seneste par år!
• I 2021 er der observeret 97 fuglearter på gruppens tællinger!
• Flere ynglearter på arealerne med årene: Tornirisk, Bynkefugl, Engpiber, Rørspurv, Tornsanger, Blåhals, Tårnfalk, Sanglærke og Bomlærke kan lide Ringkøbing K

hvorefter vi satte gang i turen rundt i Ringkøbing K.

Der var rigtig gang i syngende Sanglærker, som der er en hel del af i området, vi stødte på adskillige Tornirisker og alle fik dem set godt. En Knopsvane fløj lige hen over os. Tornsanger så vi også en del steder. Selvom vinden tog noget af lyden, fik vi lyttet fuglestemmer og nogle fik måske lært Gulspurvens sang ”en, to, tre fire, fem, seks, syyyv”, Gransangerens tjif-tjaf og ligeså Grøniriskens snerren m.fl.

En flok grågæs fløj over og pludselig fik vi øje på en Rørhøg, 2, 3, 4 nej hele 5 Rørhøge ad én gang, det har vi aldrig spottet i Ringkøbing K før, så det var dagens overraskelse. På vej mod søen fik vi set at Tårnfalken har minimum 2 unger. Ved den store sø var der af vandfugle enkelte Gråænder og en Blishøne, men grundet vinden så ligger fuglene og putter sig inde mellem rørene. Rørspurv han og hun, 2 Viber og 2 Harer, Engpiber, Fiskehejre og Bomlærke blev set langs stien rundt om søen og ved Vellingvej fik så også Bynkefuglen at se og dermed fik deltagerne næsten set og hørt alle de fuglearter, som blev lovet fra start og alt i alt bød turen rundt på i hvert fald 36 forskellige fuglearter og tror deltagerne, hvoraf en halvsnes stykker var beboere i Naturbydelen, nok blev lidt klogere på fuglene uden for deres huse og lejligheder.


Torsdag d. 5. maj
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil Fjord

En lykkelig pomeransfugletur.
Vejret var ikke helt som forventet – støvregn og koldt.
Der var dog mødt en snes interesserede pomeransnørder frem ved Husby Kirke.

Udgangspunktet for pomeransfuglen ankomst til Pallisbjerg enge var ikke stor. Den 5.maj er nok x antal dage for tidlig og ingen var hidtil indmeldt fra lokaliteten. Det var de til gengæld på lokaliteten Vest Stadil fjord dagen forinden (EE).
For dog at starte med det sikre køre vi til Fjandø, som netop nu er et hotspot for vadefugle, gæs og ænder. Vi tilbragte her en times tid med fine observationer af en lang række arter, som lod sig se i det fine grå lys. Rørdrum, vandrikse og skægmejse hørtes i tagrørene tæt på.

Herefter gik turen til Pallisbjerg enge for at se målarten. Ingen Pomeransfugl!. Kaffen besluttede vi at tage ved pumpehuset under Udstrup hovedgård. Lokaliteten var ny for mange og her fik vi at se og høre de almindelige arter fra rørskoven. Lokaliteten er sikker for kærsanger, som dog endnu ikke var ankommet. På tilbagevejen sås 2 stk. gul vipstjert, som altid ses her. Traner hørtes i nabolaget og en flot rørhøg han gav opvisning.

Med gårsdagens pomeransens0bs. i hånden kørte vi til Vest Stadil fjord og troede i vores søgen, at vi var på lokaliteten. I stedet talte vi 8 brushøns! Pussigt.
På DOFbasen viste sig et par seneste observationer (SEP + OAm). Vi måtte flytte os lidt og her, som en åbenbaring, sås 8 flotte pomeransfugle fouragere i medsol og på kort afstand. Bedre fås det ikke.

Tak til holdet for et godt samarbejde om den vanskelige opsporing.
Turleder og referent Agner Svenstrup

Torsdag d. 21. april,
Fuglene på Værnengene (Tipperhalvøen)

Vrnengene 20220421 Deltagere
Foto: Karl Erik Kristensen
Aftentur til Værnengene d. 21/4 - 22 med Ole Amstrup.

Vi havde vejret med os. Sol og så let en vind fra nordøst at vi endnu kunne nyde resterne af dagens varme. Og alle fuglene var hjemme.
På mødestedet ved Sydladen holdt småfuglene til i pilebuskene. En lille flok bomlærker fløj frem og tilbage, med små kald i luften og slidder, sladder og sang og raslen inde under de nyudsprungne gæslinger. Som en sagde, det er som om de slet ikke kan tie stille. Tornirisken med sit hindbærbryst havde mere tone og melodi i sin sang til magen.
Fra Bjålum Klit så vi en trane i luften. Den store flok hjejler gemte sig så godt på pløjemarken, at der gik lidt inden vi opdagede dem. Senere fløj de hen over os, så lavt at de fyldte himlen med sorte maver og bløde fløjt. En snurren et sted fra. Jo, det er gråsiskenen, sådan siger den, sagde Leif. Porsen var ved at åbne sine røde skud i gult. Nogle af os plukkede et par kviste til vasen derhjemme, for at sprede den gode duft i stuen. 

Vi kørte videre i bilerne og gjorde holdt undervejs. Ved kobbersnepper, der var flere af dem, i par, hannen i varmt rød. Og brushøns, i flokke i luften og enkeltvis i græsset. En mosehornugle sad på en hegnspæl og kiggede med sit store runde ansigt og næbbet i midten. Så lettede den og svævede på sine lange smalle vinger lavt over rørene. Den torpedoformede krop i flugten, egentlig er den jo kun hoved og fjer, resten er bare til at vingerne kan have noget at sidde fast på. 
En stor flok bramgæs steg op under voldsom trængsel og bjæffen. Havørnen var i luften. Og en dværgfalk også. Det var nu nok ikke gæs den var efter, nok noget mindre der var blevet jaget op ved samme lejlighed. En bramgås gik for sig selv ovre på den anden side af vejen. Duknakket og sølle så den ud. Den har nok fugleinfluenza, mente Ole, og er gået i selvisolation. Han nægtede at gå ind og aflive den. 

Årets første bysvale så vi under stor jubel ved Nordladen. Ja, hvor ellers? Det er jo her den skal bo, og det er der mange der skal, så gælder det om at komme først til fadet. 
Ved Svinget var den gule vipstjert på sin plads. Og den er jo ikke til at undgå at få øje på, den lille knaldgule bold i det grønne, mærkeligt at den kan få lov at være i fred. Foran den pillede to brushaner rundt, den ene i hvid grundfarve, den anden i sort, og så ellers med alle de røde og brune og orange kulører oveni. Her så vi også krikænder og knarænder og skeænder. 

Fra fugletårnet ved Værnsande viste Ole os hvide klirer og en enkelt sort og skestorke. Fra granbevoksningen nedenunder steg sværme af små myg op som gyldne røgsøjler, gennemlyst af en hældende sol. Rødbenens ivrige fløjten. Jamrende viber. Spredt latter, fnis og snadren fra fornøjede ornitologer. Og utrætteligt syngende lærker.
På vejen tilbage stod en rødben i skarp og mørk silhuet som vagt på en hegnspæl. Hjejlerne stod overalt inde på engene i passende og præcis afstand til hinanden og holdt øje, at vi også holdt afstanden og ikke kom for nær. Og ved Svinget stod solen lige over horisonten og slog smut med sin orange kugle, og ramte vandet 4 gange på én gang, altså samtidig! Sådan skal det gøres. 

Vh Nina Rimestad

Lørdag d. 19. marts,
Hoverdal Plantage, Tim Mølle, Svingel Engsø

Vejrudsigten og vejret stemte overens. Det blev flot forårsvejr med en kølig start. Ved mødestedet St. Hoverdal hørtes allerede flere morgensangere: Stor Flagspætte, Sangdrossel, Misteldrossel, Skovskade og en fjern Grønspætte. Også en svag kalden fra Musvåge og fjerne gåselyde. Vi startede med en gåtur gennem skoven og ud til et åbent hedeområde. Undervejs Dompap, Fuglekonge, Sortmejse og Ravn. Efter ca. 1 km ud af skovvejen hørte vi de fine spæde toner af Hedelærke. Den var ret tæt på, men vanskelig at finde mod den blå himmel, dette lykkedes dog til sidst for de fleste. På den store åbning kaldet ”Ravnelysningen” fandt vi Stor Tornskade. Her gav min mobiltelefon et pling fra sig, den lyd siger, at det er fra mine børn. Den måtte jeg lige tjekke: Jeg var blevet farfar og måtte læse meldingen højt. Megen glæde og tillykke! På den lille lysning ved bålpladsen var det kaffetid. Her blev vi forstyrret af 2 Duehøje i parringsflugt, lidt svære, men alle fik dem vist set. En gåtur ned til Ejstrup Bæk gav halemejse og 2 flotte traner i kredsflugt i den strålende sol. Overalt, hvor vi var i skoven, hørtes trommen af Stor Flagspætte, men mærkeligt nok ingen Spætmejse, der ellers er almindelig. Formiddagen sluttede ved Svingel Engsø. Her fandt vi fine ænder i pragtdragt: Gråand, Pibeand, Hvinand, Troldand, Taffeland. En lille flok sangsvaner trak forbi og 16 Storspover gav opvisning. Til slut syngende Rørspurve og et enkelt hyl af Vandrikse. Hele turen gav 52 arter.

Tak til 9 skarpøjede og glade deltagere. Vi ses måske 21. april på turen til Hindø mv.

Jens Ballegaard

Torsdag d. 3. marts,
Hald Sø ved Viborg

Ved en tåget Hald Sø dukkede 15 seniorer op kl. 09 ved Niels Bugges Kro til lyden af sangen fra korttået træløber. Senere kom solen frem, og det blev en dejlig formiddag i 7 graders varme.

20220303 HaldS 1

Velkomst i tåget vejr. Foto: Ingerid Elmquist

Efter velkomsten gik vi op i Troldeslugten, hvor vandstæren sad midt i søen og kniksede. Vi kom tæt på den og nød at se den dykke og komme op med vårfluelarver, som den slog i stykker for at få larven ud. Et par hulduer fløj rundt og blåmejse, musvit og gærdesmutte sang. Jeg bad deltagerne kigge godt efter bjergvipstjert i den grønne sump, og snart havde Allan fundet den. Alle fik set den gå rundt med vippende hale og fouragere. Tågen og disen var nok skyld i, at fuglene ikke var lydhøre. Kun en ganske svag trommen fra en stor flagspætte hørtes. Senere var grønspætten dog ivrig med sin grinen af os. Bogfinken sang og træløberne ligeså, men de var svære at finde. Det var det derimod ikke med at se spætmejserne, der løb med hovedet nedad. De var meget lyd aktive.

På søen lå en del troldænder og stor skallesluger, nogle toppede lappedykkere og en enkelt knopsvane. Et par overflyvende gæs lignede nilgæs, men forsvandt i disen for os.

20220303 HaldS 2
Kaffepause i solskin. Foto: Ingerid Elmquist

Efter kaffen kørte vi til Dollerup Mølle for at gå en rundtur i det flotte solskinsvejr i det østjyske landskab. I søen så vi to grønbenet rørhøns i vild jagt efter hinanden og i sumpen igen en bjergvipstjert og rigtig mange andre småfugle. Bl.a. rødhals, stillits, dompap, grønirisk, solsort, sumpmejse og skovspurve. En rigtig dejlig gåtur i bakket terræn.

20220303 HaldS 3
Tur genem den smukke løvskov. Foto: Ingerid Elmquist

Vi sluttede af nede ved søen, hvor der var mange toppet lappedykkere, gråænder, hvinænder, stor skallesluger og minsandten om Poul ikke fandt en sovende spidsand. Desuden nød vi her et par blåmejser, der havde travlt med at flytte ind i et nylavet spættehul.

Vi nød solen et stykke tid, inden Leif takkede deltagerne for at være mødt op og for som sædvanlig at være i godt humør og ivrige efter at finde fuglene.

Og så skete det på vej til bilerne, at Ingerid og Poul fik øje på en lille fugl, som ikke lignede en blåmejse. Det viste sig at være årets første GRANSANGER.

Leif Novrup

 

Søndag d. 27. februar 2022
Ørnens Dag i Skjern Enge

Søndag den 27. februar havde DOF Vestjylland valgt at være med i det landsdækkende arrangement Ørnens dag, hvor DOF inviterede alle ud i naturen for at se ørne. I perioden kl. 10-13 kunne flere af os guide fra Pumpestation Nord i håb om ørne, mens nogle kørte rundt i håb om at finde en eller to rastende ørne. Alle mødtes allerede kl. 9.30 for lige at indtage en kop kaffe/te med et rundstykke og en snegl. Allerede da vi satte ørnebanneret op på taget, kom en adult havørn nord fra og gik til rast en lille km vest for tårnet. Her sad den i ½ time og åd af et ådsel. Så gæster der mødte op kl. 10 fik sig en god start fra taget af pumpestationen. Senere fløj den lavt mod Lønborggård. Derefter var det tid til at fortælle lidt om havørnens biologi og bestandsudvikling for de 47 fremmødte ved 10.30-tiden.
Fortsættes under foto.

20220227 rnensDag SkjernEnge

Heldigvis var der også gæs i området. Det var blisgæs og især mange bramgæs. Og når gæssene gik på vingerne, var det en god idé at spejde efter en ørn i nærheden. Kl. 11.00 kunne vi se at der var uro blandt gæssene langt mod syd. Ikke overraskende hang en 2K havørn over dem. Den trak langsomt mod nord og fløj vest om pumpestationen på ca. 1 kms afstand. Vi missede den af syne langt mod nord kl. 11.09. Nord på fik den også en stor flok gæs på vingene. Kl. 11.50 var det deja vu, da samme historie gentog sig. Det var også en 2k fugl, der dukkede op langt mod syd kl. 11.50. Den tog stort set samme rute og vi missede den kl. 12 langt mod nord. Derudover kunne vi fra pumpehuset spotte sølvhejrer, lille skallesluger, blå kærhøg mm. På Falbækvej marker var der også mulighed for at se den langtids-stationære hvidvingede måge.

Vi må sige, at dagen blev en succes, da stort set alle fremmødte (ca. 80) fik set ørn. Det var også en flot solskinsdag, men den jævne vind var kølig. En stor tak rettes til alle der hjalp til at gøre denne dag til en god dag.

Børge Vistisen & Ole Amstrup

Tirsdag d. 8. februar 2022
Vandstær m.m. i Holstebro

Leif Novrup kunne byde velkommen til 14 ivrige seniorer fra P-pladsen over for TV-Midt Vest. Der var 7 graders varme og vind med 7 meter/sekundet, men den overskyede himmel blev snart afløst af solskin fra en skyfri himmel, så vejret viste sig fra den flotteste side.  Leif hilste fra Peder J. Pedersen som i mange år har været leder af denne traditionsrige Vandstær tur. Han er nu til genoptræning på Sundhedshuset i Holstebro efter en blodprop i december sidste år.

Der var både gamle kendinge og nye folk at hilse på. Således var Vagn taget helt fra Ringkøbing med toget, for han havde aldrig før set en Vandstær. Aase fra Holstebro kom derimod på sin cykel. Men alle var hjerteligt velkomne.
(Fortsættes under foto)

Holstebro 20220208 Vandstr Deltagere 1

Vi var kun lige nået ned til broen over Storåen, da Isfuglen blev spottet på skrænten, hvor den lod jeg skue i hele sin pragt. Verner Jensen fik den i teleskopet, så alle deltagerne kunne kigge med. Det var en han, kunne Verner bekendtgøre. Den blev bare siddende, men vi ville videre. Vi håbede jo ved Stryget at finde Vandstær. Efter at have gået et lille stykke delte stien sig i to, og Leif med de fleste gik mod højre, mens Hardy tog stien til venstre. Det viste sig at være en god disposition, for Hardy kunne nu fortælle os andre, at Vandstæren stod på vores side af åen længere fremme, men at han fint kunne se den. Vi listede nærmere og flere af os så den, inden den tog på vingerne og fløj noget tilbage ad stryget. Til gengæld fik alle set den fint her – både i teleskopet og i håndkikkert. Alle var glade, og Vagn fik sit nye Danmarks kryds. Mejserne sang og Ringduer, Råger og Stor Skallesluger fløj over hovederne på os. På Vandkraftsøen lå en pæn flok af de Store Skalleslugere.

Vi kørte derefter til Vegen Mølle. Her blev straks spottet en Rørhøne ved et udløbsrør.

En Tårnfalk fik Ove straks øje på, og lidt efter hørtes Grønspætte. I træerne var der mange småfugle. Musvit, Blåmejse, Spætmejse og minsandten også nogle Halemejser.

Hardy opdagede nu en Musvåge over skoven og ved åen stod en Fiskehejre. Inden nogle tog bilerne til Museet, mens andre gik, fik vi øje på en Lille Lappedykker og nu to Rørhøns foruden de forelskede Gråænder.

Ved Museet drak vi vores medbragte kaffe, inden vi gik tur langs åen i parken her. Igen en Fiskehejre, Mejser og en ivrigt kaldende Spætmejse, inden en af deltagerne sagde, at der sidder jo en spætte. Og ganske rigtigt højt oppe sad en Stor Flagspætte lige så stille og stiv som en pind. Efter et stykke tid begyndte den dog at røre på sig og lede efter føde.
(Fortsættes under foto)

Holstebro 20220208 Vandstr Deltagere 2

Vi kørte herefter til Anlægget og Lægård Bæk. Vandløbet er lagt noget om ved det gamle museum, og vi fandt ingen Vandstær. Til gengæld fandt Verner dagens anden Isfugl i den ene af søerne. Den sad fint til skue i lang tid, så alle fik den set, selv om den faldt godt i med skrænten. Lidt småfugle blev hørt og spottet, bl.a. et par dompapper. Ud over gråænder og måger, sås der igen to rørhøns. Den ene havde pustet sig op, så den så lige så tyk ud som en Blishøne. En helt hvid albino Gråand blev studeret, inden vi sluttede turen ved den gamle vandmølle, hvor vi desværre ikke kunne finde nogen Bjergvipstjert.

Her tog vi afsked med hinanden og var enige om, at det havde været en meget god tur. Tak til Verner for at skrive fuglene ind i Dof basen og Ingerid for at tage fotos.

Tak til deltagerne for en hyggelig og givtig dag!
33 forskellige fugle arter blev set.

Leif Novrup

Lørdag d. 5 februar 2022
Harboøre Tange og Thyborøn Havn

Der var kraftig og kold blæst fra vest, og vi måtte køre gennem en del regn og slud til mødestedet ved Harboøre Kirke kl. 9. Alligevel var vi hele 13, der trodsede al sund fornuft og mødtes til fugletur.

Så vi var en hel kortege på 7 biler, der startede turen op ad vejen mod Thyborøn.

Det var umenneskeligt at stå ude på jernbanedæmningen, så vi kørte direkte op til fugleskjulet i det nordøstlige hjørne af sydlige lagune. Her var det helt godt at være så længe døren var lukket. Der var rigtig meget vand på Tangen, og store dele af Knopper enge var oversvømmet – så fuglene lå lidt længere borte end normalt. Der var en del Pibeænder og pænt med Spidsænder, alle i deres flotteste dragter, foruden mindre antal af Gråand, Gravand, Krikand, Troldand og Hvinand. Ikke overvældende – men alligevel et flot syn.

Så fortsatte vi i bilerne ad grusvejen mod vest fra Cheminova til krydset, og derfra mod nord til Thyborøn. Vi holdt os for det meste i bilerne, og var kun ude et par gange. Der var en hel del Grågæs på engene, og en lille gruppe Bramgæs, foruden 18 Sangsvaner. I et engområde vest for vejen var der pænt med Rødben, en gruppe Hjejler og spredte Storspover i læ ind mod klitterne. Af småfugle kun 2 Engpiber og en Sanglærke. Der var mange flokke af måger, der havde søgt læ indenfor klitterne – men mange gennemsyn gav kun de 4 ”almindelige” arter Sølvmåge, Svartbag, Stormmåge og Hættemåge.

I Thyborøn tog vi den store havnerundfart med først nordlige ydermole, så krinklede veje rundt om flere havnebassiner og omkring fiskemelsfabrikken 999, for at ende ved den sydlige ydermole. Her kunne vi endelig nyde den medbragte kaffe med en smule læ fra nogle betonblokke. Her er der godt udsyn til mange af mågernes foretrukne opholdssteder – MEN der var ikke mange måger i havnen, og vi måtte igen, igen kigge forgæves efter Gråmågen. En vågen deltager spottede en Skærpiber ude på græsarealet, som alle fik set fint. Turen rundt i havnen gav hele 8 Lomvier, som flere af fotograferne fik gode billeder af (se DOF Vestjylland på facebook).

Vi sluttede turen med at køre ned til Sydhalen, hvor jeg håbede at kunne fremvise nogle Sortgrå Ryler. Efter at have gennemset molen måtte jeg lidt slukøret fortælle at jeg måtte skuffe dem – men så råbte endnu en vaks deltager op ”Hov, der er en flok fugle derude!". En af de kraftige dønninger havde tvunget fuglene op fra bagsiden af molen. Vi gik så langt vi kunne syd, så vi bedre kunne se sydsiden af molen. Fuglene blev nu flere gange presset op af bølgerne, og grupper af fugle fløj også rundt – vi endte med anslået 35 fugle (med en margen på 30-45 fugle).

Tak til deltagerne for godt samvær denne blæsende og til marv og ben gående kolde dag.

Allan Kjær Villesen