2022


Torsdag d. 5. maj
Pallisbjerg Enge og Vest Stadil Fjord

En lykkelig pomeransfugletur.
Vejret var ikke helt som forventet – støvregn og koldt.
Der var dog mødt en snes interesserede pomeransnørder frem ved Husby Kirke.

Udgangspunktet for pomeransfuglen ankomst til Pallisbjerg enge var ikke stor. Den 5.maj er nok x antal dage for tidlig og ingen var hidtil indmeldt fra lokaliteten. Det var de til gengæld på lokaliteten Vest Stadil fjord dagen forinden (EE).
For dog at starte med det sikre køre vi til Fjandø, som netop nu er et hotspot for vadefugle, gæs og ænder. Vi tilbragte her en times tid med fine observationer af en lang række arter, som lod sig se i det fine grå lys. Rørdrum, vandrikse og skægmejse hørtes i tagrørene tæt på.

Herefter gik turen til Pallisbjerg enge for at se målarten. Ingen Pomeransfugl!. Kaffen besluttede vi at tage ved pumpehuset under Udstrup hovedgård. Lokaliteten var ny for mange og her fik vi at se og høre de almindelige arter fra rørskoven. Lokaliteten er sikker for kærsanger, som dog endnu ikke var ankommet. På tilbagevejen sås 2 stk. gul vipstjert, som altid ses her. Traner hørtes i nabolaget og en flot rørhøg han gav opvisning.

Med gårsdagens pomeransens0bs. i hånden kørte vi til Vest Stadil fjord og troede i vores søgen, at vi var på lokaliteten. I stedet talte vi 8 brushøns! Pussigt.
På DOFbasen viste sig et par seneste observationer (SEP + OAm). Vi måtte flytte os lidt og her, som en åbenbaring, sås 8 flotte pomeransfugle fouragere i medsol og på kort afstand. Bedre fås det ikke.

Tak til holdet for et godt samarbejde om den vanskelige opsporing.
Turleder og referent Agner Svenstrup

Torsdag d. 21. april,
Fuglene på Værnengene (Tipperhalvøen)

Vrnengene 20220421 Deltagere
Foto: Karl Erik Kristensen
Aftentur til Værnengene d. 21/4 - 22 med Ole Amstrup.

Vi havde vejret med os. Sol og så let en vind fra nordøst at vi endnu kunne nyde resterne af dagens varme. Og alle fuglene var hjemme.
På mødestedet ved Sydladen holdt småfuglene til i pilebuskene. En lille flok bomlærker fløj frem og tilbage, med små kald i luften og slidder, sladder og sang og raslen inde under de nyudsprungne gæslinger. Som en sagde, det er som om de slet ikke kan tie stille. Tornirisken med sit hindbærbryst havde mere tone og melodi i sin sang til magen.
Fra Bjålum Klit så vi en trane i luften. Den store flok hjejler gemte sig så godt på pløjemarken, at der gik lidt inden vi opdagede dem. Senere fløj de hen over os, så lavt at de fyldte himlen med sorte maver og bløde fløjt. En snurren et sted fra. Jo, det er gråsiskenen, sådan siger den, sagde Leif. Porsen var ved at åbne sine røde skud i gult. Nogle af os plukkede et par kviste til vasen derhjemme, for at sprede den gode duft i stuen. 

Vi kørte videre i bilerne og gjorde holdt undervejs. Ved kobbersnepper, der var flere af dem, i par, hannen i varmt rød. Og brushøns, i flokke i luften og enkeltvis i græsset. En mosehornugle sad på en hegnspæl og kiggede med sit store runde ansigt og næbbet i midten. Så lettede den og svævede på sine lange smalle vinger lavt over rørene. Den torpedoformede krop i flugten, egentlig er den jo kun hoved og fjer, resten er bare til at vingerne kan have noget at sidde fast på. 
En stor flok bramgæs steg op under voldsom trængsel og bjæffen. Havørnen var i luften. Og en dværgfalk også. Det var nu nok ikke gæs den var efter, nok noget mindre der var blevet jaget op ved samme lejlighed. En bramgås gik for sig selv ovre på den anden side af vejen. Duknakket og sølle så den ud. Den har nok fugleinfluenza, mente Ole, og er gået i selvisolation. Han nægtede at gå ind og aflive den. 

Årets første bysvale så vi under stor jubel ved Nordladen. Ja, hvor ellers? Det er jo her den skal bo, og det er der mange der skal, så gælder det om at komme først til fadet. 
Ved Svinget var den gule vipstjert på sin plads. Og den er jo ikke til at undgå at få øje på, den lille knaldgule bold i det grønne, mærkeligt at den kan få lov at være i fred. Foran den pillede to brushaner rundt, den ene i hvid grundfarve, den anden i sort, og så ellers med alle de røde og brune og orange kulører oveni. Her så vi også krikænder og knarænder og skeænder. 

Fra fugletårnet ved Værnsande viste Ole os hvide klirer og en enkelt sort og skestorke. Fra granbevoksningen nedenunder steg sværme af små myg op som gyldne røgsøjler, gennemlyst af en hældende sol. Rødbenens ivrige fløjten. Jamrende viber. Spredt latter, fnis og snadren fra fornøjede ornitologer. Og utrætteligt syngende lærker.
På vejen tilbage stod en rødben i skarp og mørk silhuet som vagt på en hegnspæl. Hjejlerne stod overalt inde på engene i passende og præcis afstand til hinanden og holdt øje, at vi også holdt afstanden og ikke kom for nær. Og ved Svinget stod solen lige over horisonten og slog smut med sin orange kugle, og ramte vandet 4 gange på én gang, altså samtidig! Sådan skal det gøres. 

Vh Nina Rimestad

Lørdag d. 19. marts,
Hoverdal Plantage, Tim Mølle, Svingel Engsø

Vejrudsigten og vejret stemte overens. Det blev flot forårsvejr med en kølig start. Ved mødestedet St. Hoverdal hørtes allerede flere morgensangere: Stor Flagspætte, Sangdrossel, Misteldrossel, Skovskade og en fjern Grønspætte. Også en svag kalden fra Musvåge og fjerne gåselyde. Vi startede med en gåtur gennem skoven og ud til et åbent hedeområde. Undervejs Dompap, Fuglekonge, Sortmejse og Ravn. Efter ca. 1 km ud af skovvejen hørte vi de fine spæde toner af Hedelærke. Den var ret tæt på, men vanskelig at finde mod den blå himmel, dette lykkedes dog til sidst for de fleste. På den store åbning kaldet ”Ravnelysningen” fandt vi Stor Tornskade. Her gav min mobiltelefon et pling fra sig, den lyd siger, at det er fra mine børn. Den måtte jeg lige tjekke: Jeg var blevet farfar og måtte læse meldingen højt. Megen glæde og tillykke! På den lille lysning ved bålpladsen var det kaffetid. Her blev vi forstyrret af 2 Duehøje i parringsflugt, lidt svære, men alle fik dem vist set. En gåtur ned til Ejstrup Bæk gav halemejse og 2 flotte traner i kredsflugt i den strålende sol. Overalt, hvor vi var i skoven, hørtes trommen af Stor Flagspætte, men mærkeligt nok ingen Spætmejse, der ellers er almindelig. Formiddagen sluttede ved Svingel Engsø. Her fandt vi fine ænder i pragtdragt: Gråand, Pibeand, Hvinand, Troldand, Taffeland. En lille flok sangsvaner trak forbi og 16 Storspover gav opvisning. Til slut syngende Rørspurve og et enkelt hyl af Vandrikse. Hele turen gav 52 arter.

Tak til 9 skarpøjede og glade deltagere. Vi ses måske 21. april på turen til Hindø mv.

Jens Ballegaard

Torsdag d. 3. marts,
Hald Sø ved Viborg

Ved en tåget Hald Sø dukkede 15 seniorer op kl. 09 ved Niels Bugges Kro til lyden af sangen fra korttået træløber. Senere kom solen frem, og det blev en dejlig formiddag i 7 graders varme.

20220303 HaldS 1

Velkomst i tåget vejr. Foto: Ingerid Elmquist

Efter velkomsten gik vi op i Troldeslugten, hvor vandstæren sad midt i søen og kniksede. Vi kom tæt på den og nød at se den dykke og komme op med vårfluelarver, som den slog i stykker for at få larven ud. Et par hulduer fløj rundt og blåmejse, musvit og gærdesmutte sang. Jeg bad deltagerne kigge godt efter bjergvipstjert i den grønne sump, og snart havde Allan fundet den. Alle fik set den gå rundt med vippende hale og fouragere. Tågen og disen var nok skyld i, at fuglene ikke var lydhøre. Kun en ganske svag trommen fra en stor flagspætte hørtes. Senere var grønspætten dog ivrig med sin grinen af os. Bogfinken sang og træløberne ligeså, men de var svære at finde. Det var det derimod ikke med at se spætmejserne, der løb med hovedet nedad. De var meget lyd aktive.

På søen lå en del troldænder og stor skallesluger, nogle toppede lappedykkere og en enkelt knopsvane. Et par overflyvende gæs lignede nilgæs, men forsvandt i disen for os.

20220303 HaldS 2
Kaffepause i solskin. Foto: Ingerid Elmquist

Efter kaffen kørte vi til Dollerup Mølle for at gå en rundtur i det flotte solskinsvejr i det østjyske landskab. I søen så vi to grønbenet rørhøns i vild jagt efter hinanden og i sumpen igen en bjergvipstjert og rigtig mange andre småfugle. Bl.a. rødhals, stillits, dompap, grønirisk, solsort, sumpmejse og skovspurve. En rigtig dejlig gåtur i bakket terræn.

20220303 HaldS 3
Tur genem den smukke løvskov. Foto: Ingerid Elmquist

Vi sluttede af nede ved søen, hvor der var mange toppet lappedykkere, gråænder, hvinænder, stor skallesluger og minsandten om Poul ikke fandt en sovende spidsand. Desuden nød vi her et par blåmejser, der havde travlt med at flytte ind i et nylavet spættehul.

Vi nød solen et stykke tid, inden Leif takkede deltagerne for at være mødt op og for som sædvanlig at være i godt humør og ivrige efter at finde fuglene.

Og så skete det på vej til bilerne, at Ingerid og Poul fik øje på en lille fugl, som ikke lignede en blåmejse. Det viste sig at være årets første GRANSANGER.

Leif Novrup

 

Søndag d. 27. februar 2022
Ørnens Dag i Skjern Enge

Søndag den 27. februar havde DOF Vestjylland valgt at være med i det landsdækkende arrangement Ørnens dag, hvor DOF inviterede alle ud i naturen for at se ørne. I perioden kl. 10-13 kunne flere af os guide fra Pumpestation Nord i håb om ørne, mens nogle kørte rundt i håb om at finde en eller to rastende ørne. Alle mødtes allerede kl. 9.30 for lige at indtage en kop kaffe/te med et rundstykke og en snegl. Allerede da vi satte ørnebanneret op på taget, kom en adult havørn nord fra og gik til rast en lille km vest for tårnet. Her sad den i ½ time og åd af et ådsel. Så gæster der mødte op kl. 10 fik sig en god start fra taget af pumpestationen. Senere fløj den lavt mod Lønborggård. Derefter var det tid til at fortælle lidt om havørnens biologi og bestandsudvikling for de 47 fremmødte ved 10.30-tiden.
Fortsættes under foto.

20220227 rnensDag SkjernEnge

Heldigvis var der også gæs i området. Det var blisgæs og især mange bramgæs. Og når gæssene gik på vingerne, var det en god idé at spejde efter en ørn i nærheden. Kl. 11.00 kunne vi se at der var uro blandt gæssene langt mod syd. Ikke overraskende hang en 2K havørn over dem. Den trak langsomt mod nord og fløj vest om pumpestationen på ca. 1 kms afstand. Vi missede den af syne langt mod nord kl. 11.09. Nord på fik den også en stor flok gæs på vingene. Kl. 11.50 var det deja vu, da samme historie gentog sig. Det var også en 2k fugl, der dukkede op langt mod syd kl. 11.50. Den tog stort set samme rute og vi missede den kl. 12 langt mod nord. Derudover kunne vi fra pumpehuset spotte sølvhejrer, lille skallesluger, blå kærhøg mm. På Falbækvej marker var der også mulighed for at se den langtids-stationære hvidvingede måge.

Vi må sige, at dagen blev en succes, da stort set alle fremmødte (ca. 80) fik set ørn. Det var også en flot solskinsdag, men den jævne vind var kølig. En stor tak rettes til alle der hjalp til at gøre denne dag til en god dag.

Børge Vistisen & Ole Amstrup

Tirsdag d. 8. februar 2022
Vandstær m.m. i Holstebro

Leif Novrup kunne byde velkommen til 14 ivrige seniorer fra P-pladsen over for TV-Midt Vest. Der var 7 graders varme og vind med 7 meter/sekundet, men den overskyede himmel blev snart afløst af solskin fra en skyfri himmel, så vejret viste sig fra den flotteste side.  Leif hilste fra Peder J. Pedersen som i mange år har været leder af denne traditionsrige Vandstær tur. Han er nu til genoptræning på Sundhedshuset i Holstebro efter en blodprop i december sidste år.

Der var både gamle kendinge og nye folk at hilse på. Således var Vagn taget helt fra Ringkøbing med toget, for han havde aldrig før set en Vandstær. Aase fra Holstebro kom derimod på sin cykel. Men alle var hjerteligt velkomne.
(Fortsættes under foto)

Holstebro 20220208 Vandstr Deltagere 1

Vi var kun lige nået ned til broen over Storåen, da Isfuglen blev spottet på skrænten, hvor den lod jeg skue i hele sin pragt. Verner Jensen fik den i teleskopet, så alle deltagerne kunne kigge med. Det var en han, kunne Verner bekendtgøre. Den blev bare siddende, men vi ville videre. Vi håbede jo ved Stryget at finde Vandstær. Efter at have gået et lille stykke delte stien sig i to, og Leif med de fleste gik mod højre, mens Hardy tog stien til venstre. Det viste sig at være en god disposition, for Hardy kunne nu fortælle os andre, at Vandstæren stod på vores side af åen længere fremme, men at han fint kunne se den. Vi listede nærmere og flere af os så den, inden den tog på vingerne og fløj noget tilbage ad stryget. Til gengæld fik alle set den fint her – både i teleskopet og i håndkikkert. Alle var glade, og Vagn fik sit nye Danmarks kryds. Mejserne sang og Ringduer, Råger og Stor Skallesluger fløj over hovederne på os. På Vandkraftsøen lå en pæn flok af de Store Skalleslugere.

Vi kørte derefter til Vegen Mølle. Her blev straks spottet en Rørhøne ved et udløbsrør.

En Tårnfalk fik Ove straks øje på, og lidt efter hørtes Grønspætte. I træerne var der mange småfugle. Musvit, Blåmejse, Spætmejse og minsandten også nogle Halemejser.

Hardy opdagede nu en Musvåge over skoven og ved åen stod en Fiskehejre. Inden nogle tog bilerne til Museet, mens andre gik, fik vi øje på en Lille Lappedykker og nu to Rørhøns foruden de forelskede Gråænder.

Ved Museet drak vi vores medbragte kaffe, inden vi gik tur langs åen i parken her. Igen en Fiskehejre, Mejser og en ivrigt kaldende Spætmejse, inden en af deltagerne sagde, at der sidder jo en spætte. Og ganske rigtigt højt oppe sad en Stor Flagspætte lige så stille og stiv som en pind. Efter et stykke tid begyndte den dog at røre på sig og lede efter føde.
(Fortsættes under foto)

Holstebro 20220208 Vandstr Deltagere 2

Vi kørte herefter til Anlægget og Lægård Bæk. Vandløbet er lagt noget om ved det gamle museum, og vi fandt ingen Vandstær. Til gengæld fandt Verner dagens anden Isfugl i den ene af søerne. Den sad fint til skue i lang tid, så alle fik den set, selv om den faldt godt i med skrænten. Lidt småfugle blev hørt og spottet, bl.a. et par dompapper. Ud over gråænder og måger, sås der igen to rørhøns. Den ene havde pustet sig op, så den så lige så tyk ud som en Blishøne. En helt hvid albino Gråand blev studeret, inden vi sluttede turen ved den gamle vandmølle, hvor vi desværre ikke kunne finde nogen Bjergvipstjert.

Her tog vi afsked med hinanden og var enige om, at det havde været en meget god tur. Tak til Verner for at skrive fuglene ind i Dof basen og Ingerid for at tage fotos.

Tak til deltagerne for en hyggelig og givtig dag!
33 forskellige fugle arter blev set.

Leif Novrup

Lørdag d. 5 februar 2022
Harboøre Tange og Thyborøn Havn

Der var kraftig og kold blæst fra vest, og vi måtte køre gennem en del regn og slud til mødestedet ved Harboøre Kirke kl. 9. Alligevel var vi hele 13, der trodsede al sund fornuft og mødtes til fugletur.

Så vi var en hel kortege på 7 biler, der startede turen op ad vejen mod Thyborøn.

Det var umenneskeligt at stå ude på jernbanedæmningen, så vi kørte direkte op til fugleskjulet i det nordøstlige hjørne af sydlige lagune. Her var det helt godt at være så længe døren var lukket. Der var rigtig meget vand på Tangen, og store dele af Knopper enge var oversvømmet – så fuglene lå lidt længere borte end normalt. Der var en del Pibeænder og pænt med Spidsænder, alle i deres flotteste dragter, foruden mindre antal af Gråand, Gravand, Krikand, Troldand og Hvinand. Ikke overvældende – men alligevel et flot syn.

Så fortsatte vi i bilerne ad grusvejen mod vest fra Cheminova til krydset, og derfra mod nord til Thyborøn. Vi holdt os for det meste i bilerne, og var kun ude et par gange. Der var en hel del Grågæs på engene, og en lille gruppe Bramgæs, foruden 18 Sangsvaner. I et engområde vest for vejen var der pænt med Rødben, en gruppe Hjejler og spredte Storspover i læ ind mod klitterne. Af småfugle kun 2 Engpiber og en Sanglærke. Der var mange flokke af måger, der havde søgt læ indenfor klitterne – men mange gennemsyn gav kun de 4 ”almindelige” arter Sølvmåge, Svartbag, Stormmåge og Hættemåge.

I Thyborøn tog vi den store havnerundfart med først nordlige ydermole, så krinklede veje rundt om flere havnebassiner og omkring fiskemelsfabrikken 999, for at ende ved den sydlige ydermole. Her kunne vi endelig nyde den medbragte kaffe med en smule læ fra nogle betonblokke. Her er der godt udsyn til mange af mågernes foretrukne opholdssteder – MEN der var ikke mange måger i havnen, og vi måtte igen, igen kigge forgæves efter Gråmågen. En vågen deltager spottede en Skærpiber ude på græsarealet, som alle fik set fint. Turen rundt i havnen gav hele 8 Lomvier, som flere af fotograferne fik gode billeder af (se DOF Vestjylland på facebook).

Vi sluttede turen med at køre ned til Sydhalen, hvor jeg håbede at kunne fremvise nogle Sortgrå Ryler. Efter at have gennemset molen måtte jeg lidt slukøret fortælle at jeg måtte skuffe dem – men så råbte endnu en vaks deltager op ”Hov, der er en flok fugle derude!". En af de kraftige dønninger havde tvunget fuglene op fra bagsiden af molen. Vi gik så langt vi kunne syd, så vi bedre kunne se sydsiden af molen. Fuglene blev nu flere gange presset op af bølgerne, og grupper af fugle fløj også rundt – vi endte med anslået 35 fugle (med en margen på 30-45 fugle).

Tak til deltagerne for godt samvær denne blæsende og til marv og ben gående kolde dag.

Allan Kjær Villesen