Ørneklubben - Et år med aktiviteter i Vestjylland :-)

I efterårsferien helt nøjagtig 22. oktober var det 1 år siden, at ”Ørneklubben” for de 6 – 12-årige afholdt deres allerførste arrangement i det vestjyske; turen løb af staben på Ovstrup hede, med 13 deltagere, som en tåget formiddag prøvede fuglebingo, fuglequiz, så bævergnav, meget få fugle og afsluttede med drømmekage.
Efterfølgende har der været adskillige DOF-VJ Ørneklub-arrangementer:

 •  Mågetur – Herning
   Ørnens dag – Skjern enge
   Fuglene på Holstebro øvelsesterræn
   Åben å-dal, Skjern enge
   Fuglene ved Vest Stadil fjord
   Desuden var Ørneklubben med ved Landsskuet i Herning.


Stig Kristensen og Anne-Sophie Bech, som har været med til at ”løbe det hele i gang” var med på DOFs efterårsrepræsentantskabsmøde på Fyn og der har desuden været et par workshops for Fugleambassadører, også med vestjysk deltagelse.

Ørneklub-medlemslisten i Vestjylland er vokset fra 8 medlemmer for et år siden til nu 15 medlemmer og ligeså, er der 6 fugleambassadører, som er medlemmer der har meldt sig til at hjælpe med ”Ørneklub indsatsen”, så alt i alt er der da sket en del i Ørneklubregi det seneste år og det er vi rigtig glade for og stor tak skal lyde til jer som har hjulpet til.Vi håber, at vi om et år igen har fordoblet medlemstallet for ”Ørneklubben” i Vestjylland og tænker at alle DOF-medlemmer, meget gerne må hjælpe til med, at udbrede kendskabet til Ørneklubben i jeres omgangskreds/familie og andre steder hvor I er kontakt med naturinteresserede børn og deres forældre. Fortæl om klubben og henvis til Ørneklubben Facebook, hvor alle ture rundt i landet bliver omtalt. Tag gerne børn/børnebørn med på de lokale ture i Vestjylland eller andre steder hvor I ser noget, som kunne være interessant for jer.


I den forløbne uge var Ørneklubbens Fugleambassadører og DOF-Vestjyllands bestyrelse samlet og fik en snak om hvordan vi hjælper og samarbejder med hinanden omkring ”Ørneklubben” i DOF-Vestjyllands område og det fik vi en rigtig god snak ud af. Vi besluttede blandt andet, at det er Stig Kristensen, som bor i Herning, der er vores Ørneklub koordinator og derfor vil stå for programmet for Ørneklubben, sammen med Anne-Sophie Bech, som også er i gruppen, hvilket vil sige at det er dem, man skal kontakte, hvis man har forslag til ture eller andre spørgsmål omkring ”Ørneklubben” i Vestjylland.


”Ørneklubben” blev introduceret i DOF for et par år siden for at give et tilbud til de yngste fuglekiggere. Siden slutningen af 2021, har det været muligt at blive medlem af foreningen med et ”Ørneklub-medlemskab”.


Du kan her læse mere om ”Ørneklubben” her. Ved ”Indmeldelse i klubben”, modtages end videre en velkomstpakke, som bl.a. indeholder en kikkert og en T-shirt.


Ørneklubben / DOF-Vestjylland


                                                                                                                                                                              Foto: Søren Langkjær