Næste tur med DOF Vestjylland

 • Generalforsamling i DOF Vestjylland
  Tidspunkt: Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19:00
  Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

  Dagsorden:
  1. Valg af dirigent, 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år, 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, 5. Valg til bestyrelsen, 6. Valg af revisor, 7. Forslag til beslutning, 8. Eventuelt

  - mere info følger på hjemmesiden