Næste tur med DOF Vestjylland

 • Gæs og svaner i Skjern Enge  
  Tidspunkt: Søndag d. 15. marts kl. 13.00 - 16.00
  Mødested: Fugleskjulet på vejen mellem Skjern og Lønborg
  Turleder: Børge Vistisen, tlf. 3082 1719, email: bv@em-bv.dk og Ole Amstrup, tlf. 2046 8336.
  Arrangører: DOF-Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern

  Mange hundrede svaner og gæs gæster engene vinteren igennem. Her fouragerer de og hviler ud inden de i løbet af april måned atter flyver op til ynglepladserne i det nordlige Skandinavien. Skestorke begynder at ankomme til Høje Sande. I egne biler kører vi ud og finder gæs, svaner og skestorke. Husk kikkert og teleskop. Vi medbringer også teleskoper.