Vær med i noget stort – vær med i Boligbirding

Du behøver faktisk næsten ikke andet end at kigge ud ad vinduet for at være med. Men det bliver nok sjovere med en kikkert, og hvis du fodrer. Måske er du den,...

Vestkyst-tælling af Sortgrå Ryle, Skærpiber, Sandløber og Stenvender - Vil du være med?

I DOF Nordvestjylland har de i to år talt fugle på høfder og kystsikringen fra Vigsø til færgelejet på Agger Tange. I år tælles der igen lørdag 13. januar....

Stoubæk Krat bliver fuglereservat

Stoubæk Krat - mosen. Foto: Ole OlesenEndelig får Fugleværnsfonden et stort reservat i DOF Vestjyllands område. I dag d. 15. november 2023 overtager Fugleværnsfonden...

Årets Ornitologiske Oplevelser 2023

Lokalafdelingen inviterer til en af årets gode traditioner ”Årets Ornitologiske Oplevelser”, som afholdes tirsdag den 5. december kl. 19 - 22 i Aulum Fritidscenter,...

Ørneklubben - Et år med aktiviteter i Vestjylland :-)

I efterårsferien helt nøjagtig 22. oktober var det 1 år siden, at ”Ørneklubben” for de 6 – 12-årige afholdt deres allerførste arrangement i det vestjyske;...

Invitation til bogreception for medlemmer af DOF Vestjylland

”Med DOF i et halvt århundrede” af Christian Hjorth DOF Vestjylland har den glæde som den første lokalafdeling, at inviterer dig til bogreception i anledning...

Bairdsryle – ny art for DOF Vestjylland

Den 10. september fandt Eva Foss Henriksen en ung Baidsryle på Værnengene. Det er 7. fund for Danmark, men første fund i DOF Vestjyllands område. Fuglen er blevet...

”Trækfuglene i Skjern enge” og ”Fuglebingo med Ørneklubben”

DOF-Vestjylland afholder jævnligt Åbent-ådals arrangementer i Skjern enge og en sådan er berammet til søndag d. 24. september mellem kl. 13.00 og 16.00, men...

Sortterne succes ved Husby sø :-)

DOF-Vestjyllands Sortterne projekt, hvor hovedessensen er at udlægge rede flåder og overvåge den fåtallige vestjyske bestand gav også ”pote i år :-), hvor...

Forstyrrelses-undersøgelse af trækfuglene på Tipperne fra 8. august til 1. november 2023

Adgangen til Tipperne bliver væsentlig indskrænket i ovenstående periode, da der skal gennemføres en forstyrrelsesundersøgelse af trækfuglene som følge af...
   1 ... 3 ... 12