Arbejdsdag i Stoubæk Krat

Da Fugleværnsfonden i efteråret 2023 købte sit nye reservat, Stovbæk Krat, fik vi i DOF Vestjylland hurtig dannet en gruppe frivillige, som gerne vil yde en indsats for naturen i området. I alt har 17 personer meldt sig klar til at hjælpe, og vi har nu haft den første arbejdsdag i krattet. Otte personer havde mulighed for at møde på dagen, og opgaven var at fjerne et vildthegn der var sat op i den sydlige del af området.

StoubkKrat 20240403 1
Dagens arbejdshold fra venstre: Carl Johnsen, Bøje Rauff, Gert Thorhauge Andersen, Ole Olesen, Anders Sørensen, Kaj Nørgaard Jensen og Verner Jensen. Desuden Ingerid Elmquist som har taget billedet.

Det var et rigtig godt og effektivt hold og vi fik hurtig fordelt arbejdsopgaverne. Først skulle der saves ned og rykkes op, så vi kunne rydde et to meters bredt område langs hegnet, hvorpå det kunne rulles sammen. Ingerid styrede med stor indsats motorsaven og andre fulgte efter med ørnenæb og håndsave og ryddede op. Andre igen gik i gang med at frigøre hegnet fra metal- og træstolper, og til sidst kunne hegnet rulles sammen og samles i en bunke.

StoubkKrat 20240403 2
Ingerid i gang med motorsaven. Foto: Ole Olesen

Der er nu fjernet så meget hegn, at dyrene i området kan færdes frit og begynde at påvirke det tidligere indhegnede område.

StoubkKrat 20240403 3
Kaj og Gert rydder op. Foto: Ole Olesen

StoubkKrat 20240403 4
Bøje og Anders ruller hegn sammen. Foto: Ole Olesen

Næste arbejdsdag i krattet bliver efter sommeren, nu skal fugle og dyr have fred i yngletiden. Hegn og stolper er i perfekt stand, så hvis nogen kender nogen, der er interesseret i hegnet til en rimelig pris, så er det til salg.

StoubkKrat 20240403 6
Hegn og stolper til sælges til rimelig pris - kender du en køber? Foto: Ole Olesen