Så er det tid for ”Punkttælling af de tidlige ynglefugle”

Punkttælling – meget kort fortalt:

I DOF har vi siden midt i 70´erne haft et punkttællingsprojektet. I mange år var der kun mulighed for at tælle vinterfugle i december/januar og ynglefugle i maj / juni, men for 3 år siden startede også en tidlig yngletælling, som skal foretages i marts / april, med startdato fra 15. marts.

Punkttællingerne er vel den vigtigste aktivitet i DOF, og henvendelsen her er en opfordring til nye potentielle punkttællere (eller frafaldne) at overveje en aktivitet, som er vigtig og samtidig er anderledes udfordrende og udviklende.
Punkttællingsprojektet har sin værdi deri, at alle aktiviteter er standardiseret og systematiseret. Derfor forventer vi, at der udvises en velholdenhed så lang tid fremover, som en punkttæller formår. Heri ligger værdien af de tællinger, som indberettes og derefter databehandles og resulterer i et artsindeks, som viser de enkelte arters frem- eller tilbagegang. Når dette så sammenholdes med naturtyper, som arten er optalt i, opnås et tal for arters foretrukne habitat.

Året rundt er der 4 tælleperioder for at dække vinterfugle, ynglefugle – tidligt og sent
samt nattens fuglestemmer.

  • Den tidlige ynglefugletælling udføres i perioden 15. marts - 30. april.
  • Den sene ynglefugletælling den 1. maj - 15. juni.
  • Nattælling 20. maj - 10. juli.
  • Vinterfugletælling 20. december – 20 januar.


Det er ret let at komme i gang med en tællerute.

Det gør du i DOFbasen under menuen Bruger/Indtastning/Punkttællinger.

På adressen Punkttællinger (dof.dk) har DOF en gennemgang af:

• General vejledning
• Kort over eksisterende punkttællingsruter
• Om naturtypebeskrivelser
• Om natpunkttælling
• FAQ (ofte stillede spørgsmål

En mere anskuelig og supplerende gennemgang er lagt ud på DOF Vestjyllands hjemmeside i form af en billedserie med yderligere oplysninger om punkttællingsprogrammet og dets formål, udførelse, resultater og anvendelse.
Hvert år bliver der udarbejdet en ny rapport med indeks og betragtninger i forhold til de enkelte arter. Rapporten modtages af alle der er med i punkttællingsarbejdet

Hvis du gerne vil udføre en punkttælling, men ikke har været med til det før, skal du blot sende en mail til Michael Fink 

Søger du råd og vejledning lokalt så kontakt din punkttællingslokalkoordinator Agner Svenstrup eller på mobil 41317700.

En punkttælligsaktivitet kunne være din mest nyttige og mest anvendelige aktivitet i dit medlemskab af Dansk Ornitologisk Forening.