Boligbirding 2024 forår - Halvvejs

Årets Boligbirding konkurrence ”forår 2024” er allerede halvvejs – 3 måneder gået og foråret er godt i gang, selvom man synes at de sidste måneder har været ret overskyet og regnfyldt, hvor man tænker lidt foråret, med mere blå himmel og solskin, men sådan er årene forskellige.

På landsplan er antallet af deltagere på niveau med tidligere år, hvilket vil sige at indtil videre er der 279 deltagere som har indtastet arter i fællesskemaet, som bruges til at registrere ens sete fuglearter i. Sidste år var der 275 deltagere med og højeste antal deltagere var i 2022 med 284, så alt i alt et stabilt antal deltagere.

Der er deltagere i alle DOFs 13 lokalafdelinger fra 1 deltager på Bornholm til 52 på Fyn. Herefter 46 i Nordsjælland, 40 i Sydøstjylland, 37 i København og så 23 i Vestjylland på femtepladsen!

I det vestjyske er der 23 deltagere og det er cirka det er i niveau med antallet de senere år.

Kommunemæssigt ser oversigten over deltagere i Vestjylland således ud (i parentes 2023):


Kommune

Antal deltagere

Herning

7 (8)

Ikast-Brande

5 (3)

Ringkøbing – Skjern

5 (6)

Lemvig

3 (3)

Holstebro

2 (3)

Struer

1 (1)

Og hvordan går det så med fuglene:


Pr. dags dato ligger DOF-Vestjylland på en 2. plads hvad angår antallet af fuglearter set i de forskellige lokalafdelinger:


Herunder oversigten over antal arter:

Lokalafdeling

Antal arter

Lokalafdeling

Antal arter

Nordsjælland

128

Sønderjylland

96

Vestjylland

120

Sydvestjylland

89

Fyn

120

København

86

Sydøstjylland

112

Østjylland

71

Nordvestjylland

110

Nordjylland

50

Vestsjælland

104

Bornholm

26

Storstrøm

97

   

Hvilke arter er der flest, som har set i Vestjylland:

Fugleart

Set/antal deltagere

Solsort

23

Skovspurv

22

Ringdue

22

Bogfinke

21

Blåmejse

21

Husskade

21

Gråkrage

21

Musvit

21

Rødhals

21

Gærdesmutte

21

 


Og hvis man tager ud fra fuglegrupper:

Måger

Set/antal deltagere

Sølvmåge

17

Hættemåge

10

Stormmåge

10

Sildemåge

7

Svartbag

7

 

Gæs

Set/antal deltagere

Kortnæbbet gås

12

Bramgås

11

Grågås

11

Blisgås

4

 

Ænder

Set/antal deltagere

Gråand

14

Stor Skallesluger

4

Gravand

3

Sortand

3

Troldand

3

Krikand

2

Lille Skallesluger

2

Hvinand

2

Krikand

2

Pibeand

1

 

Rovfugle

Set/antal deltagere

Spurvehøg

19

Musvåge

17

Tårnfalk

13

Blå Kærhøg

7

Havørn

5

Rød Glente

5

Rørhøg

3

Duehøg

2

Fjeldvåge

1

Vandrefalk

1

Dværgfalk

1

Fiskeørn

1

Steppehøg

1


Disse oversigter viser jo at nogen har muligheder, for at man kan se ganske mange interessante arter ”hjemmefra” og specielt listen over rovfugle, som jo er forholdsvis store fugle og de fleste er trækfugle, som enten overvintrer eller trækker igennem Danmark og man kan således være ganske heldige, hvis man lige spotter dem, når de flyver over. Man tænker at de, som bor tæt ved kysten/vand har større chance end de øvrige og det er rigtigt, men eksempel vis de 5 nederste i rovfugletabellen er alle spottet i Ikast-Brande kommune, Nørre Snede, altså lige på højderyggen og det er jo ganske interessant må man sige!

Listen over ænder viser at ikke så mange af deltagerne i det vestjyske har vandudsigt og den eneste art, som man har fornuftige muligheder for at iagttage, er Gråand. Gæssene er større og nogle af arterne overvintrer her og derfor har man mulighed for at spotte dem, når de især morgen/aften flyver fra der hvor de overnatter til fourageringsområderne, men det kan alligevel være lidt udfordrende at bestemme de enkelte arter, da man lige skal have dem i det rigtige lys for at se farver eller kunne kende dem på deres stemmer.


Her et par kommentarer til de øvrige iagttagne fuglearter i Vestjylland:

 • Kvækerfinke er set af 20
 • Gulspurv er set af 10
 • Grønsisken er set af 18
 • 15 har allerede noteret Gransanger på matriklen, den første blev spottet/hørt 17.3. og 13 af 15 var i marts, så en sanger der er tidligt på færde mange steder rundt i landsdelen.
 • Munk er registreret af 2

Øvrige spændende fuglearter i Vestjylland er set af kun 1 deltager, de 4 med blåt markerede er indtil videre kun set i vores landsdel:

 • Lille Præstekrave, Ringdrossel, Sortstrubet Bynkefugl, Silkehale, Isfugl, Sortspætte, Lomvie, Vandrikse, Landsvale, Digesvale og Steppehøg.


Deltagere

Her listen over vestjyske deltagere og deres fugle/matrikel observationer pr. 31.3.2024:

Deltagere

 Kommune

Antal

Jesper Friis Bjørn

Ringkøbing-Skjern

85

Morten DD Hansen

Ikast-Brande

83

Kristian Tikjøb Olsen

Lemvig

57

Martin Pedersen

Herning

53

Lars Holm Hansen

Ringkøbing-Skjern

52

Jonna Forsum

Herning

52

Peter Derdau

Holstebro

47

Ulla Blok Kristensen

Herning

44

Ane Margrethe Bjerre

Lemvig

42

Morten Swayne Storgaard

Ikast-Brande

42

Vagn Stenager

Ikast-Brande

41

Thomas Borup Svendsen

Lemvig

40

Flemming Swayne Storgaard

Ikast-Brande

39

Morten Christensen

Struer

39

Gert Thorhauge Andersen

Herning

37

Verner Jensen

Herning

37

Steen Mikkelsen

Ringkøbing-Skjern

34

Dagny Hededal Olesen

Holstebro

31

Bo Fabech

Ikast-Brande

26

Laurids Erik Andreassen

Ringkøbing-Skjern

26

Karsten Jensen

Ringkøbing-Skjern

22

Kirsten Drachmann

Herning

22

Lars Holm Hansen

Herning

13


Herunder formålene for ”Boligbirding” og du kan jo stadig nå at være med, måske har du nedskrevet ”dine matrikelarter” i DOF-basen, så det er jo fair at tage dem med her i ”Boligbirding”, hvis du fik lyst at deltage.

 • Udbrede kendskabet til fuglene omkring vores boliger.
 • Skabe interesse for fugleregistrering ikke bare i DOF, men også uden for DOFs egne rækker.
 • Belyse fuglearternes fordeling både tidsmæssigt og geografisk, dels ankomsten af vores trækfugle, dels forekomsten af vinterfugle.
 • Udbrede kendskabet vedrørende brug af distribueret databearbejdning og DOF’s registreringsværktøj – DOF-basen.
 • Skabe et solidt projektfundament til faunistiske undersøgelser i DOF i de enkelte Lokalafdelinger og meget gerne i de enkelte kommuner.
 • Give deltagerne mulighed for selv at vedligeholde deres årlige matrikelliste.
 • En simpel underholdende konkurrence for fuglefolket, der altid er friske på en dyst. Der er mulighed for mange former for konkurrence - både mellem personer og afdelinger (evt kommuner). Du må meget gerne udfordre dine venner, men du konkurrerer først og fremmest mod dig selv!

 

Der er næsten 3 måneder endnu i ”Boligbirding 2024 – forår” – Tilmeld dig her, så bliver du hjulpet i gang!


Go´ fornøjelse!

Lars HH,

Koordinator for Boligbirding I DOF-Vestjyllands område.