Tårnenes dag 2024 - Indbydelse

Så er der en god måned til der igen skal dystes i ”Taarnenes dag”, som bliver den 18. udgave i Danmark. Konkurrencen er som tidligere år en nordisk landskamp...

Så er det tid for ”Punkttælling af de tidlige ynglefugle”

Punkttælling – meget kort fortalt:I DOF har vi siden midt i 70´erne haft et punkttællingsprojektet. I mange år var der kun mulighed for at tælle vinterfugle...

Sortbrun And - ny art for Danmark - fundet i Skjern Enge

Ny art for Danmark, Sortbrun And, Skjern Enge 18/3-2024. Foto: Ole Amstrup. Af Ole Amstrup. Mogens Bak og jeg havde aftalt at gennemføre en NOVANA-optælling...

Nyt på DOF Vestjyllands hjemmeside – Årsrapporter 1978 til 2005

I årene 1978 til 2005 udgav det daværende DOF Ringkøbing Amt hvert år en rapport over årets fugleiagttagelser i Ringkøbing Amt. Disse årsrapporter er nu tilgængelige...

Natura 2000 arealer – høringsrunde - kommunerne

Miljøministeriets udarbejde Natura 2000 planer med målsætninger har været i høring indtil d. 25. maj 2022. Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023...

Hvordan giver vi mere plads til den vilde natur i Naturens Rige?

DOF-Vestjylland har fra DN-Ringkøbing-Skjern modtaget nedenstående invitation, til at deltage i et arrangement 6. marts, som foreningen har stablet på benene...

Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

I efteråret arrangerede Folkeuniversitet i Holstebro 2 foredrag om ”Status for biodiversitet i Holstebro området” på Holstebro bibliotek. De 2 foredrag var...

Solcellepark - Linde, Struer kommune - Høringssvar

...

Efterårstur til Sydlangeland

Lokalafdelingen arrangerer en 2- dages tur til Sydlangeland for DOF - Vestjyllands medlemmer og deres eventuelle ledsagere fra lørdag den 28. september til søndag...

Mølleplacering i Skjern enge er problematisk for den sjældne Pomeransfugl

Kort før jul lå der en ”lukket” indbydelse på Facebook til et informationsmøde om et forslag til opsætning af vindmøller midt i Skjern enge, nord for selve...
   1  2 ... 12