Natura 2000 arealer – høringsrunde - kommunerne

Miljøministeriets udarbejde Natura 2000 planer med målsætninger har været i høring indtil d. 25. maj 2022.

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige Natura 2000-planer. På baggrund af disse skal der for hvert Natura 2000-område udarbejdes en handleplan.

De vestjyske kommuner har sendt deres Natura 2000 høringer ud fra begyndelsen af januar med 8 ugers høringsfrist og derfor skal de første svar være fremme senest 28 februar, mens andre først skal være indsendt i begyndelsen af april.

I lokalafdelingen er vi nogle fra bestyrelsen + kommunekontakter + lokalitets caretakere, som kigger høringssvarene igennem og indsender eventuelle kommentarer. I første runde er det kommunale + private Natura 2000 områder, som der kan indsendes til og inden længe vil der komme en runde med de statslige arealer. Alle er velkomne til at indsende svar/kommentarer til planerne i de enkelte kommuner.


Herunder link til de enkelte kommuners høringer:

Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjerns høringsrunde er ovre og  derfor er linkene til deres høringer fjernet fra deres hjemmesider!

• Ikast-Brande kommune - der er udsendt et høringsbrev med link til 5 Natura 2000 områder i kommunen, der er ikke et link til en oversigt på kommunens hjemmeside. Har du interesse i områder i Ikast-Brande kommune, så send en E-mail og du vil få fremsendt høringsbrevet!

Lemvig kommune

• Struer kommune – har endnu ikke sendt nogen Natura 2000 plejeplaner i høring.Her kan du læse de høringssvar, som er sendt ind fra DOF-Vestjylland i forbindelse med Natura 2000 høringsrunden i 2024:


Borris hede 

Husby klit

Husby og Nørresø

Lønborg hede - Naturstyrelsen

Nissum fjord

Ringkøbing fjord

Ringkøbing fjord - Naturstyrelsen

Skjernå

Skjernå - Naturstyrelsen

Skovbjerg bakkeø - Idom å og Ormstrup hede

Stadil fjord og Vest Stadil fjord