Vestkyst-tælling af Sortgrå Ryle, Skærpiber, Sandløber og Stenvender - Vil du være med?

I DOF Nordvestjylland har de i to år talt fugle på høfder og kystsikringen fra Vigsø til færgelejet på Agger Tange. I år tælles der igen lørdag 13. januar. I DOF Vestjylland kunne vi godt tænke os samme dag at deltage på strækningen fra Thyborøn Østhavn og så sydover, i et omfang som vi kan skaffe tællere til.


Kristian Tikjøb Olsen har været med i tællingerne i Thy og siger ”Det har været en rigtig god oplevelse at være med i dette projekt, det giver ro i min sjæl når jeg går ved havet og så samtidig har et godt formål dermed.” Den glæde synes han det kunne være spændende at DOF´ere i Vestjylland også får.


Metoden er at opsøge samtlige moler og høfder og registrere de nævnte fugle. Det er fugle der er tillidsfulde og nemme at gå til, også for mindre rutinerede fuglekiggere. Der vil være nogle strækninger hvor der skal gås meget, men der vil også være strækninger, det er lettere at komme til og fra. Du kan tilmelde dig med ønske om en lang eller kort tur, så vil Kristian prøve at koordinere. Du behøver ikke at gå alene, tag gerne en ven med til at dele oplevelsen med.
Efter optællingen mødes vi et sted i Lemvig, hvor DOF Vestjylland står for forplejnngen og runder dagen af, og samler vores resultater. Mere herom senere.


Ud over de fugle vi har fokus på, så vil du kunne opleve Snespurv, Sortand, Rødstrubet Lom, Sule, Lomvie, Alk, Toppet skallesluger, og hvis du er heldig, Dværgmåge, Gråmåge, Islom eller sågar noget endnu vildere.
Hvis du er interesseret så tilmeld dig til Kristian Tikjøb. 


Drømmen er at vi kan dække området fra Thyborøn til høfde Q ved Fjaltring. Ønsk evt. en rute du gerne vil gå, men vi prioriterer ruter i den nordlige del af lokalområdet, for at resultaterne hænger sammen med tællingerne i DOF Nordvestjylland.

Artikel + Foto: Kristian Tikjøb Olsen, Lemvig

 
Her et par links til tidligere tællinger i Nordvestjylland:

"Sortgrå ryle i sigte: Havnemolernes skridsikre vadefugle skal tælles"

"Ny begivenhed - årlig optælling af Sortgrå ryle m.fl."