Ugler ses sjældent, men det er på denne tid af året, der er chance for at høre dem!

Uglegruppen i DOF havde fokus på ugler i uge 7 og 8, men i år var de ikke særlig gunstige, idet de var regnfyldte og blæsende og det er ikke godt lyttevejr.

I den seneste uge er vejrliget skiftet over til kølige og stille aftner og nætter og det giver en hel anden chance for at tage ud i skoven og prøve at lytte efter en rigtig spændende fuglegruppe, som man sjældent ser, men man i denne tid har en OK chance for at høre, hvis man tager til de rigtige lokaliteter, når mørket sænker sig.

 
Tre ugle arter i det vestjyske er vidt lydende og kan høres på nogen afstand:

 • Natuglen lægger hyppigst sine æg her i marts og er den ugle art, som lægger lyd til, når der er uglelyd i film: hu-hu-huu. Natuglen yngler spredt i Vestjylland og vil gerne gå i redekasser. Levested er løvskov og områder af parkagtig karakter og så kan den også være i vore plantager.

 • Stor Hornugle er uglernes konge og højden er mellem 60 og 75 cm, så det er en rigtig stor ugle, som siden genindvandringen i 1984 har indtaget det meste af Jylland og således også Vestjylland hvor der efterhånden er en ret pæn bestand. Stor Hornugle yngler gerne på jorden og på skrænter ved grusgrave, men også i forladte rovfuglereder i plantager. Stor Hornugle har et dybt ”ho-å” i faldende tonehøjde og når det er allermest optimalt i skumring og gry kan lyden høres ind til 5 km. væk. Ugle-TV i DOF regi er for en god uges tid siden genstartet og viser netop Stor Hornugle på en yngleplads i en grusgrav i det sydjyske.

 
Perleugle er en lille sjælden ugle, som yngler i ældre nåletræsplantager. Arten blev fundet i det midtjyske som ynglende i 2009 og efterfølgende har der været årlige registreringer her og på Bornholm. Lokalafdelingen har i samarbejde med skovdistrikterne ophængt en del Perleuglekasser, hvori der flere gange har været ynglesucces. Perleuglen sangen er 1 – 2 sek. lang velklingende fløjtetoner: bububu i tiltagende styrke og kan høres op til 3 km. væk og er mest lydaktiv her i februar / marts hvor hannerne forsøger at etablere ynglerevir.

 
Og så er der yderligere et par arter:

 
Skovhornuglen, som er den almindeligste ugle i det vestjyske. Den yngler oftest i gamle kragereder og som regel er det i små granlunde nær gode enge og ådale den holder til. Skovhornuglens lyd er svag og ikke nem at registrere, hvis man ikke er temmelig tæt på og er en art som er nemmest at have med at gøre om vinteren hvor de kan opholde sig i små kolonier, evt. i villahaver eller i juni måned hvor nyudfløjne unger sidder og skriger efter mad i mørkningen. Skovhornuglen lægger æg i april.


Sløruglen er en gårdugle og yngler stort set altid på landejendomme og oftest i specielle redekasser ophængt til arten. Sløruglen er derfor ikke nem at få at høre, da den ikke siger så meget og dens sang/lyd nærmest er langt hæst skrig. Sløruglen lægger æg fra cirka månedsskiftet marts / april.


 Hvis man får lyst til at tage en tur ”ud i mørket” for at ”lytte” efter ugler, så er der mange muligheder i vore skove og plantager og der er helt sikkert mulighed for at ”opdage” ugler på nye lokaliteter og hvis du skulle være så heldig at finde/høre ugler, så vil det være rigtig fint at indtaste dem i DOF-basen. 
På dette link til DOF-basen kan du se de sidste 30 dages observationer af ugler i det vestjyske.

I oversigten er også en del Mosehornugler, de yngler ganske fåtalligt i Danmark, men her i vinter/tidlig forår kan man være heldig at træffe den på adskillige specielt strandengslokaliteter langs Limfjorden og de øvrige vestjyske fjorde og det specielle ved den i forhold til de andre ugler er, at den er dagsaktiv.

 

God fornøjelse med uglerne!