To fugletårne i Skjern enge renoveres

Fra Naturstyrelsen Blåvandshuk har vi modtaget flg.:

 

Naturstyrelsen Blåvandshuk har fået mulighed for delvist at renovere to af fugletårnene i Skjern enge. Det drejer sig om tårnet ved Lønborggård og det store fugletårn ved landevejen ved Hestholm sø.

Ved Hestholmtårnet vil handicaprampen bliver totalt udskiftet, hvorfor der ikke vil være adgang til tårnet i en periode.

Ved Lønborggårdtårnet vil det eksisterende boardwalk blive udskiftet samtidig med at boardwalket forlænges ca. 100 meter ned gennem det gamle læhegn. Det er dermed vores forhåbning, at man tørskoet kan bruge tårnet hele året rundt uden at skulle forcere mudderhuller mv.

Vi starter først med tårnet ved Lønborggård fordi der her vil opstå udfordringer med vand først når vandstanden stiger i åen mv. Når det er færdigt rykkes videre til Hestholmtårnet.

Vi har en forventning om, at projekterne er færdige inden 15. december i år og gerne inden.

Der vil blive skiltet ved tårnet ved Lønborggård når projektet startes op!