Tårnenes dag 2023 - Nordisk landskamp fra "Fugletårne"

Hermed indbydes til den 17. udgave af den spændende konkurrence ”Tårnenes dag” i Danmark, et event som samme lørdag først i maj også afvikles som ”Torninen Taisto” i Finland og ”Fågeltornskampen” i Sverige og dermed en nordisk ”landskamp”, hvor det gælder om at se flest forskellige fuglearter fra det fugletårn og/eller i Danmark observationspunkt som man har valgt at deltage fra.

Tårnenes dag afholdes:

Lørdag d. 6. maj i tidsrummet fra kl. 5.00 – 13.00

Tilmelding på E-mailadresse til Tårnenes dag      

Opdateringer med mere vises på Tårnenes dags Facebook side

 

Hvad er Tårnenes dag?

 

Formålet med ”Tårnenes dag” er at udbrede kendskabet til fugle og invitere interesserede med til en spændende konkurrence hvor man hjælpes ad med at spotte flest mulige fuglearter fra sit valgte ”tårn”. Der er også god tid og mulighed på dagen for at snakke om trækfuglene, som netop først i maj trækker i stort tal gennem landende for at nå frem til deres ynglepladser.

Har man ikke deltaget i ”Tårnenes dag” eller tidligere hørt om konkurrencen, så kan det oplyses at det er et fugleevent, hvor en gruppe fugle interesserede, som ønsker at deltage i konkurrencen tilmelder et ”fugletårn” eller udkigspunkt og fra dette sted/punkt har man således 8 timer til at observere og nedskrive de forskellige fuglearter, som kommer forbi.

Konkurrencen er opfundet i Finland hvor første konkurrence afholdtes i 1994. I Danmark er konkurrencen afviklet årligt siden 2006. De første år frem til 2014 afholdtes i august måned, men fra 2015 blev det til en nordisk landskamp mod Finland og Sverige og derfor afholdes den nu i begyndelsen af maj i stedet.

I Finland er der normalt rigtig mange tårne med – ca. 300 og til 2023 konkurrencen er der allerede tilmeldt næsten 150. i Sverige er der normalt 80 – 90 tårne med, mens deltagerantallet her i Danmark typisk har ligget omkring cirka 20 tårne.

Hvis du har prøvet at deltage i ”Tårnenes dag”, vil du vide at det er en ret spændende konkurrence at deltage i. At konkurrencedagen ligger først i maj, hvilket vil sige midt i træktiden og i den periode hvor alle afrikatrækkerne returnerer er et bevidst valg, da det på dette tidspunkt er størst mulighed for mange arter og spændende oplevelser.

”Tårnenes dag” er:

• God måde at promovere fugle
• Sætter fokus på fugle og lokaliteter på en god måde
• Alle hjælper til i ”tårnet”
• Hyggelig og afslappet dag, hvor der også er tid til en snak med besøgende
• God mulighed for at fabrikere artikler og omtale på lokalafdelingernes hjemmesider.

 

2 fugletårne i DK har deltaget i samtlige "Tårnenes dag" siden 2006: Klydesøen og Smørmosen, København. Foto herover er fra Smørmosen 2022 og tilsendt af Jens Mortensen. 

 

Her et lille tilbageblik: ”Sådan gik ”Tårnenes dag 2022”

 

Alt i alt deltog 17 ”tårne” fra 9 af DOFs 13 lokalafdelinger i årets konkurrence og som de seneste par år var der flest i København med 4 deltagende tårne.

Lokalafdeling

Antal deltagere

København

4

Nordjylland

2

Nordsjælland

2

Storstrøm

2

Vestjylland

2

Østjylland

2

Fyn

1

Nordvestjylland

1

Vestsjælland

1

 

Vindertårnet blev ”Gulstav mose”, Fyn, som med 97 forskellige fuglearter i 2022 og var dermed for sjette år i træk det ”fugletårn ” i Danmark, som fik spottet flest fuglearter i ”Tårnenes dag” eventet. Det skal siges, at Gulstav har vundet konkurrencen de seneste 3 år, mens årene forinden fra 2015 – 2018 var det Verdens ende, Skagen som havde flest arter på listen, men de observerer fra en ”en klittop”.

I øvrigt har Verdens ende, Skagen, Nordjylland Danmarks rekorden for ”Tårnenes dag” med 109 forskellige fuglearter sat i 2018, mens Gulstav mose har rekorden for flest fugle spottet fra et fugletårn, den er på 103 og sat i 2021.

Verdens ende og Gulstav mose er de 2 lokaliteter, som har skiftes til at vinde siden arrangementet blev flyttet til maj måned og begge steder har de også været begunstiget af sjældne og spændende arter, eksempel vis sidste år hvor: Gulstav mose på deres fugleliste havde Sort Glente, Lærkefald, Rødtoppet Fuglekonge og Savisanger, mens man på Jyllands top også havde Sort Glente, Mallemuk og Ringdrossel, som de hotteste arter.

Hvordan lige vejret falder på ”Tårnenes dag” kan have ret stor betydning for antal fuglearter på de forskellige lokaliteter og der kan jo også nemt være store forskelle på hvordan det er rundt i Danmark og vi har jo både prøvet fint højtryksvejr, men også regn og rusk, samt sågar tårne i snevejr først i maj, men det er vilkårene og en del af charmen ved at deltage.

I 2022 blev Verdens ende, Nordjylland nummer 2 med 88 forskellige fuglearter, mens Hejrede sø, Storstrøm med 77 arter fik tredje pladsen og sjovt nok havde Hejrede sø ligesom nr. 1 og 2 i årets konkurrenc Sort Glente på deres artsliste tillige med bl.a. Nilgås og Lille Flagspætte.

De øvrige deltagende hold/antal arter var:

.Præstesø tårnet, København 71
.Smørmosen, København 42
.Sydtårnet, Klydesøen, København 75
.Utterslev mose, København 45

.Hirtshals fyr, Nordjylland 39

.Favrholms voldgravs fugletårn, Nordsjælland 61
.Holløse bredning, Nordsjælland ?

.Grynderup sø, Nordvestjylland 57

.Susåens udløb, Karrebæksminde, Storstrøm 60

.Vest Stadil fjord, Vestjylland 74
.Værnsande tårnet, Vestjylland 61

.Houvig, Vestsjælland 68

.Anholt, Østjylland 30
.Årslev engsø, Østjylland 43

Der obses fra Årslev Engsø - Foto: Stig Kristensen

 

Nordisk landskamp

 

I Sverige deltog 80 fugletårne i ”Fågeltornskampen” i 2022 og i Finland var der 305 ”hold” med i ”Torninen taisto”, så alt i alt deltog lige godt 400 tårne i dagens dyst.

Vinderen af hele eventet blev et tårn i Finland:

Virolahti Vilkkiläntura, som et nyt fugletårn tæt på den russiske grænse, her blev der spottet hele 113 forskellige fuglearter og Finland fik også anden og tredje pladsen med 112 og 111 arter og alt i alt var der yderligere 8 tårne med over 100 arter – imponerende.

I Sverige vandt Stockviken fågeltorn på Gotland med 109 arter efterfulgt af Hångersudde ved Hornborgasjon med 107 forskellige fuglearter.

 

Taarnenes dag 2023

 

DOF-Vestjylland er tovholder på arrangementet og håber at modtage mange tilmeldinger på Tårnenes dag - E.mail  og er der spørgsmål til konkurrencen, kan de også rettes dertil.

”Taarnenes dag – Facebook” er stedet hvor tilmeldinger, resultat, mv. formidles

Håber at lokalafdelingerne og tidligere deltagende ”Tårne” vil hjælpe med til at formidle arrangementet på hjemmesider og Facebook, lokalt rundt i landet, så vi kan få en god og spændende dag med mange deltagere.

 

Tårnenes dag i Vestjylland – Tilmeld et ”tårn” og deltag!

 

Samtlige år siden ”Tårnenes dag” startede i Danmark i 2006 har der været mellem 1 og 4 deltagende Tårne i DOF-Vestjyllands område og indtil videre er der 2 tilmeldte til 2023 udgaven:

• Værnsandetårnet er med igen i år efter debutåret i fjor, hvor der blev spottet 61 forskellige fuglearter fra det flotte nye fugletårn.

• Vest Stadil fjord var ikke med i ”Taarnenes dag” de to første år, men har så været med hvert år siden og derfor har vi halvrund jubilæum denne gang, idet det er den 15. gang vi deltager. Vest Stadil fjord er en ret god lokalitet for fugletræk, i 2022 så visåledes 74 arter, men vejret kan drille. Fugleantallet har ligget i intervallet fra 52 til 95 forskellige arter og gennemsnittet for de hidtil 14 gange er på 75 forskellige fuglearter. VSF har vundet landskonkurrencen en enkelt gang – 2010. Ialt har vi gennem årene spottet 147 forskellige fuglearter på "Tårnenes dag" ved Vest Stadil fjord.

 

Tårnenes dag 2022 - Vest Stadil fjord var lidt køligt, men alligevel 74 arter, bl.a. Fiskeørn, som fangede en fisk, fin Blåhals ved P-pladsen og Sule var nogle af arterne vi så.

 

Tidligere deltagende Tårne i Vestjylland (antal gange i parentes):

Geddal enge (12), Skjern enge (11), Felsted havn, Nissum fjord (1), Gørding tårnet (1)

 

 DOF-Vestjylland betaler forplejningen i ”tårnene” på konkurrencedagen til tårne i vores område. Vi arrangerer ligeledes en ringegruppe mellem de lokale tårne, og de som har lyst, er meget velkommen til at besøge de deltagende ”tårne” og hjælpe til eller blot se hvordan konkurrencen forløber.

 

Håber I får lyst at deltage i eventet ?

 

Med håbet om fint vejr og en god dyst!

 

God fornøjelse

Lars HH