Tårnenes dag 2021 - resultat

Tårnenes dag 2021


”Tårnenes dag” blev afviklet lørdag d. 8. maj og her kommer et referat af dagen, som siden 2015 er afholdt som en nordisk konkurrence, med deltagere i Finland, Sverige og Danmark, samt enkelte år også deltagende ”tårne” fra Letland og Litauen.

I 2020 blev arrangementet aflyst på grund af Corona og erstattet af en konkurrence, hvor man kiggede fugle hjemmefra i stedet og igen i år blev eventet aflyst i Finland og Sverige af samme årsag, mens vi besluttede at gennemføre her i Danmark.


I Finland, som opfandt konkurrencen tilbage i 1994 er deltagerantallet meget stort, idet mere end 300 ”tårne” normalt deltager i ”Torninen taisto” og i Sverige var der i 2019, 94 deltagende tårne med i ”Fågeltornskampen”, som arrangementerne bliver kaldt i de respektive lande.


I Danmark er der desværre ikke så mange deltagende ”tårne”, men der er en lille ”hård kerne”, som synes at det er rigtig spændende at være med og deltager derfor år efter år. I årets konkurrence deltog således 14 ”tårne” eller udsigtspunkter, som vi har valgt, også kan deltage i Danmark, men de hold, som ikke er tårne kan ikke vinde samlet i den nordiske konkurrence, da man er mere stringente i Finland og Sverige på, at man skal deltage fra et rigtigt ”fugletårn”. 2 ”tårne” i København ”Klydesøen” og ”Smørmosen” har deltaget alle 15 gange siden 2006, hvor der blev afholdt ”Tårnenes dag” i Danmark første gang.


                                                                                                                             Præstesøtårnet, som blev bedst af 4 "tårne" i Københavnsområdet -   Foto: Jarl Regner Andersen


Årets konkurrence blev afholdt på en lidt ”kølig dag”, men selvom vejret ikke viste sig fra sin allerbedste side, så blev det en god dag for deltagerne, som var fordelt rundt i 9 af DOFs i alt 13 lokalafdelinger.


Vinderen her i 2021 blev Gulstav mose, Fyn som med fra tårnet i Fugleværnsfondens reservat ”spottede” hele 103 arter på de 8 timer konkurrencen var i gang og dette er både lokal ”tårnrekord”, men også det højeste antal fuglearter, der endnu er spottet fra et rigtigt ”fugletårn” i forbindelse med ”Tårnenes dag” i de 15 år konkurrencen er afviklet i Danmark. Bedste arter her var Enkeltbekkasin, Sort Glente, Lærkefalk, og Havlit.


Andenpladsen gik til Verdens ende, Grenen, Nordjylland som fik set 95 fuglearter, hvilket også er et rigtig flot resultatet og selvom sjældneste fugleart ikke indgår i konkurrencen, så må dette ”tårn” i år godskrives for den mest sjældne art set i ”Tårnenes dags historie” i Danmark, idet Prærietranen, som i nogle måneder, har turneret rundt i Danmark netop denne dag trak ud ved Grenen. Islom, Mosehornugle, Vendehals og Græshoppesanger var andre gode arter på toppen af DK.


Hejrede sø, Storstrøm kom på tredjepladsen med ny ”tårnrekord” 87 arter.


Herunder resultaterne fra de øvrige tårne:

• Klydesøen, København – 77 arter
• Præstesø tårnet, København – 81 arter (rekord)
• Smørmosen, København – 49 arter
• Utterslev mose, København – 60 arter (rekord)

• Hellebæk avlsgaard – 71 (debutant)

• Grynderup engsø, Nordvestjylland – 67 arter (rekord)

• Hyllekrog, Storstrøm – 86 arter
• Susåens udløb, Storstrøm – 74 arter (rekord)

• Vest Stadil fjord, Vestjylland – 75 arter

• Borreby mose, Vestsjælland – 58 arter (debutant)

• Årslev engsø, Østjylland – 75 arter (rekord)


Og her et par kommentarer fra ”Tårndeltagerne” rundt i landet:


Præstesø tårnet:

Vi havde en rigtig fin dag - tak for at du arrangerer denne konkurrence
Hilsen Peter


Borreby mose: (debutant-tårn)

Sjov event.

Hilsen Jette


Smørmosen:

Vi forsvarede vores sædvanlige sidsteplads - med ære :-). For os betyder
det noget bare at deltage, og vi glæder os til næste år, hvor vi kan
invitere gæster til arrangementet. Vi synes, det er en god måde at
fortælle om vores mose og fuglene i den.

Hilsen Jens

                                                         Smørmosen                                                                                             Foto: Jens Mortensen


Der er ikke udarbejdet en samlet fugleliste over hvor mange arter, som er set rundt i Danmark, men den er uden tvivl et godt stykke over 150 fuglearter. Mellem 49 og 103 arter er der som skrevet set i de forskellige tårne. som jo ligger i forskellige naturtyper, hvilket gør at man kan se så mange arter blot ved at observere fra ”et bestemt punkt” i landskabet i 8 timer – det er da imponerende ?


Tårnenes dag - Vestjylland


I Vestjylland har op til 4 ”tårne” deltaget i konkurrencen, men de sidste par gange har det kun været holdet ved Vest Stadil fjord, som har deltaget i eventet og i år var trettende gang, som vi var med.

Vest Stadil fjord er bedst i godt vejr, da der jo ikke er meget læ, med åbne vidder til alle sider, men når man har været med adskillige år, så veksler det jo med hvordan vejret er, hvilket har stor indflydelse på antallet af arter som bliver set, men oftest bliver man alligevel overrasket over resultatet.

Der er udarbejdet en artsoversigt over alle år ved Vest Stadil fjord og den viser at antallet af spottede arter de enkelte år har ligget i intervallet mellem 52 i 2009 og 95 i 2017 og samlet er gennemsnittet for de 13 gange 76 arter pr. år, så det er da helt pænt. En enkelt gang - 2010 vandt vi landskonkurrencen og her blev 82 fuglearter set.

Nå, men hvordan gik det så i 2021?

Klokken nærmer sig og Jens Ballegaard byder officielt velkommen og præcis kl. 5.00 er de 5 deltagere som er mødt op Nancy og Bjørn Møller, Svend Erik Petersen og undertegnede helt klar til at gå i gang og de første 10 arter: Grågås, Gærdesmutte, Gransanger, Fiskehejre, Gråand, Vibe, Knopsvane, Blishøne, Rørspurv, Bramgås bliver hurtigt skrevet på listen, nr. 12 og 13 er Blåhals og Atlingand og sådan fortsætter det intenst den første time, hvor dagslyset også gør det nemmere at spotte fuglearterne. Også en stor flok Kronhjorte på 35 blev set ned mod Søndre dyb.

                                                       Vest Stadil fjord - få minutter over 5.00, det er stadig dunkelt


Klokken 6.00 er artslisten nået op på 42 fuglearter og bl.a. Sølvhejre, Havørn, Mudderklire, Trane og over klitterne er flere Rødstrubet lommer noteret og efter endnu en time kl. 7.00 er listen 55 og Stenpikker, Sortstrubet Bynkefugl, Gul Vipstjert og Gøg er også iagttaget. Vi ringer til Grynderup engsø i Salling, som deltager i Nordvestjylland og her er holdet i samme tidsrum nået 42 arter. Vi går så småt til kaffepause, men holder stadig udkig med fuglene og vi får også flere besøg fuglekiggere, som hjælper til med at finde nye arter. Sule bliver også set over klitterne langs Vesterhavet, Skestork, Sortkrage og Strandhjejle er andre, som kommer på fuglelisten, men de fleste fuglearter ses fra morgenen af og da det bliver ved at være lidt halvkøligt og blæsende, så bliver der efterhånden langt mellem nye arter, men tiden går alligevel ganske fint og ja, artsantallet var 75 denne gang, da vi fløjtede af kl. 13.00.


Vi fik ingen nye arter til ”Tårnenes dag” artslisten ved Vest Stadil fjord i 2021 og den er således stadig på 147. De sjældneste i forhold til listen var Sortstrubet Bynkefug og Allike, som begge blev set for anden gang, samt Skovskade, Sølvhejre, Strandhjejle og Stillits som blev set for tredje gang. 24 forskellige fuglearter er set på samtlige Tårndage.


Alt i alt var der besøg af 10 – 15 doffere i løbet af dagen og konkurrencens formålsparagraf 1, som siger ”at aktiviteten har til formål at udbrede interessen for fugle og natur og give deltagere og besøgende en spændende dag” passer helt sikkert på konkurrencen og har du endnu ikke prøvet at være med, så sæt allerede nu et X i kalenderen 7. maj 2022, hvor ”Tårnenes dag” igen går i luften.

 
Lars HH