Tårnenes dag 2021

Det er trukket ud med information om Tårnenes dag 2021, men årsagen er alle sandsynligvis klar over, da sidste års konkurrence blev aflyst og erstattet af en alternativ konkurrence ”Tårnenes dag - hjemmefra”, som var ganske fornøjelig, for de cirka 50 som deltog.


Både Finland og Sverige som vi plejer at konkurrere med, har også aflyst i år, da smittetallene i de 2 lande på det sidste er gået i den forkerte retning. Finland har dog planlagt et alternativ ligesom sidste år, dog en uge senere end den normale konkurrencedag, som er første lørdag i maj, dog ikke hvis den falder den 1. maj, som den netop gør her i 2021.

                                                   "Tårnenes dag - 2019" - Birkesø, Lille Vildmose                                                                            Foto: Hans Christophersen


....... men, for at komme til sagen, så har indtil flere af de tidligere deltagende tårne været i offensiven, for at høre om vi ikke godt kan afholde konkurrencen her i Danmark i år og det gør vi så, men med en opfordring til alle deltagere, at man et par dage inden konkurrencedagen får taget en test for Corona og dermed viser ansvarlighed i forhold til sine DOF-kollegaer i det ”tårn” man konkurrerer fra og ligeledes tænker over de gældende afstandskrav og sikrer sig, således at der ikke er for mange personer i tårnene.


Tårnenes dag afholdes derfor:

Lørdag d. 8. maj i tidsrummet fra kl. 5.00 – 13.00

Tilmelding på:
E-mailadresse: taarnenesdag@gmail.com


Hvad er Tårnenes dag?

Har man ikke deltaget i ”Tårnenes dag” eller tidligere hørt om konkurrencen, så kan det oplyses at det er et fugleevent, hvor en gruppe fugle interesserede, som ønsker at deltage i konkurrencen tilmelder et ”fugletårn” eller udkigspunkt og fra dette sted/punkt har man således 8 timer til at observere og nedskrive de forskellige fuglearter, som kommer forbi.

                                                      Resultatloversigt 2019, Birkesø, Lille Vildmose                                                              Foto: Hans Christophersen                                          


Konkurrencen er opfundet i Finland hvor første konkurrence afholdtes i 1994. I Danmark er konkurrencen afviklet årligt siden 2006. De første år frem til 2014 afholdtes den danske konkurrence i august, men fra 2015 blev det til en nordisk landskamp mod Finland og Sverige.


I Finland er der rigtig mange tårne med, når der ikke er Corona ?, mens her i Danmark har deltagerantallet typisk ligget omkring cirka 20 tårne, men det ville da være rigtig fint om vi kunne mønstre flere her i 2021, hvor mange andre aktiviteter står stille!


Hvis du
har du har prøvet at deltage i ”Tårnenes dag”, vil du vide at det er en ret spændende konkurrence at deltage i. At konkurrencedagen ligger først i maj, hvilket vil sige midt i træktiden og i den periode hvor alle afrikatrækkerne returnerer er et bevidst valg og derfor kan de allerbedst beliggende ”tårne” mønstre over 100 forskellige fuglearter, blot ved at stå på et punkt/tårn i de 8 timer konkurrencen varer – hvilket er imponerende. Når ordet konkurrence nævnes, så vil man tænke på at vinde, men på den måde er ”Tårnenes dag” ikke helt retfærdig som andre konkurrencer, da der er ulige vilkår for de enkelte "tårne", alt efter hvor det ”tårn/punkt” man deltager fra ligger, men ”Tårnenes dag” har også andre formål indbygget.

  • God måde at promovere fugle
  • Sætter fokus på fugle og lokaliteter på en god måde
  • Alle hjælper til i ”tårnet”
  • Hyggelig og afslappet dag, hvor der også er tid til en snak med besøgende
  • God mulighed for at fabrikere artikler og omtale på lokalafdelingernes hjemmesider


Hvis du ikke
tidligere har deltaget i Tårnenes dag, så se at få samlet et hold og find et tårn/udsigtspunkt og herefter få det tilmeldt konkurrencen!!!


DOF-Vestjylland er tovholder på arrangementet og håber at modtage mange tilmeldinger og er der spørgsmål til konkurrencen, kan de også rettes dertil.


Håber at lokalafdelingerne og tidligere deltagende ”Tårne” vil hjælpe med til at formidle arrangementet på hjemmesider og Facebook, lokalt rundt i landet, så vi kan få en god og spændende dag med mange deltagere, men husk nu at få taget en Coronatest inden du deltager!


Tårnenes dag i Vestjylland – Tilmeld et ”tårn” og deltag!
 

Samtlige år siden ”Tårnenes dag” startede i Danmark har der været deltagere i DOF-Vestjyllands område og de fleste år har der været 3 deltagende ”tårne”.

”Geddal enge” og ”Vest Stadil fjord” har deltaget 12 gange, mens ”Skjern enge” har kunnet mønstre et ”hold” 11 gange og herudover har 2 tårne ved Nissum fjord, Felsted havn og Gørding været deltagere et enkelt år hver.

         
                    "Tårnenes dag - 2019" - Vest Stadil fjord                     

DOF-Vestjylland betaler forplejningen i ”tårnene” på konkurrencedagen til tårne i vores område.  Vi arrangerer ligeledes en ringegruppe mellem de lokale tårne, og de som har lyst, er meget velkommen til at besøge de deltagende ”tårne” og hjælpe til eller blot se hvordan konkurrencen forløber.


Med håbet om fint vejr og en god dyst!


God fornøjelse :-)

Lars HH