Tæl Pibesvaner - i weekenden 17. og 18. december

 På DOF-basen opfordrer DCE til at tælle Pibesvaner i den kommende weekend!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DCE/Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet bidrager til den årlige opdatering af ynglesucces og bestandsstatus for Pibesvaner i Nordvesteuropa. I den forbindelse udføres der 17.-18. december 2022 (og i dagene op til) optælling med aldersbestemmelse af Pibesvaner, hvor data fra DOFbasen indgår. DOFbasens bidragydere opfordres derfor til at være omhyggelige med at registrere forekomster af pibesvane, gerne med præcise positioner.

Registrer: antal adulte og unger samt kuldstørrelser, hvis muligt. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Sondring: mellem fouragerende/rastende flokke og overnattende flokke er vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

Angiv meget gerne fuglenes habitatvalg i notefeltet: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak.
Preben Clausen ( eller tlf 2334 4767), Tony Fox og Bjarke Laubek

 

                                                                                                                                           

På fotoet 4 Pibesvaner og 2 Sangsvaner, sidstnævnte med mere gult på næbbet, længere hals og markant større krop.