Stoubæk Krat bliver fuglereservat

StoubkKrat 02 20190604 mosen st net
Stoubæk Krat - mosen. Foto: Ole Olesen

Endelig får Fugleværnsfonden et stort reservat i DOF Vestjyllands område. I dag d. 15. november 2023 overtager Fugleværnsfonden 70,8 ha af Stoubæk Krat ved Hodsager, det bliver fondens 25. reservat.
Stovbæk Krat blev fredet i 1975 på grund af områdets rige natur. Det fredede areal er totalt på mere end 200 ha., og det skæres igennem af Storåen. Fredningen giver offentligheden adgang til området ad afmærkede stier. Området som FVF har købt i Stoubæk Krat indeholder eng ned til den snoede Storå, skov, egekrat, hede med eg og enebær og mose. Altså et meget varieret område. De 70 ha er nok de bedste områder rent fuglemæssigt.

StoubkKrat 03 Matrikler 02 Stier
Kort over området. Blå viser Fugleværnsfondens område og gul markerer stier med offentlig adgang.

Der er i Stoubæk Krat registreret 137 forskellige fuglearter. I mosen yngler lille lappedykker, knopsvane, grågås, krikand, gråand, trane og vandrikse. På heden og i skoven yngler musvåge, duehøg, natugle, grønspætte, natravn, rødrygget tornskade og bynkefugl. Ved Storåen isfugl og bjergvipstjert. Desuden mange småfugle over hele området.

StoubkKrat 06 Trane 20210412
Trane i mosen. Foto: Ole Olesen

Rådyr og dådyr står fast i området og krondyr strejfer igennem. Bæver og odder færdes regelmæssigt ved Storåen og ulv er iagttaget en enkelt eller to gange. Hugorm træffes på heden. Mariehøneedderkop og mange arter af mere eller mindre sjældne guldsmede og sommerfugle ses ligesom flere sjældne urter og blomster. Alt i alt et område med stor biodiversitet.

StoubkKrat 05 Mariehneedderkop 20220419 CSJ
Mariehøneedderkop - Stoubæk Krat. Foto: Carl S. Johnsen

Det bliver spændende at følge FVFs arbejde med området. Der trænger i høj grad til pleje af ikke mindst hedeområderne og mosen, så i et godt samarbejde med Herning Kommune kan området blive til optimale levesteder for fugle og dyr.

Historisk set kan nævnes, at DOF og Fugleværnsfonden i 1992 hver arvede en del penge efter afdøde Ida Odgaard i Feldborg. Ida boede 4 km fra Stoubæk Krat og havde et ønske om, at DOF skulle beholde hendes lille gård og de 40 tønder land som et Fuglenes Hus i Jylland og et fristed for fuglene. FVF skulle bruge deres arv til køb af et område i Vestjylland. Bopælspligt og landbrugspligt på jorden umuliggjorde desværre at opfylde Idas ønske, og det lykkedes heller ikke i mange år Fugleværnsfonden at finde et egnet areal som kunne købes. Da man ikke kunne finde et passende område, blev det på et tidspunkt så bestemt, at arven kunne bruges på områder andre steder end i Vestjylland. Nu er det så endelig lykkes at købe et stort område i Vestjylland og med kun 4 km til Ida Odgaards lille gård, kan vi vel sige at Stoubæk Krat opfylder hendes ønske, om end med mange års forsinkelse.

Ole Olesen, Aulum

StoubkKrat 04 RdryggetTornskade 20200608
Rødrygget tornskade - han - Stoubæk Krat. Foto: Ole Olesen