Storkerede opsætning i Vestjylland - uge 15

DOF-Vestjyllands storkegruppe lancerede i en artikel i marts, at vi løbet af måneden ville opsætte 3 nye storkereder i Vestjylland, men det blev rykket lidt, da 3 blev til 4 og vi skulle have fat på endnu et rede stativ, som så skulle rigges til og køres ud.

Adskillige aftaler skulle ligeledes koordineres og falde på plads, men tirsdag d. 13. april blev så dagen vi havde set frem til, hvor rede projektet blev rullet ud. Første destination var Skærum mølle ved Vemb, hvor vi mødtes med Mogens fra Ringkøbing Amts Højspænding (RAH), som kom i en fin orange Unimog belæsset med 4 telefonpæle på 11 meter, hvor på storkerederne skulle anbringes og vi gik straks i gang.

      

Pælene skulle passes til for at rede stativet kunne gå ind over og boltet fast, men når første dette var gjort, så gik det faktiske tjep, med at få boret et 2 meter dybt hul og efterfølgende løftet masten der ned i.

Efter at den første rede var rejst gik turen til Nr. Vosborg, hvor endnu en mast og rede blev rejst. Nr. Vosborg havde tillige lejet en lift og derfor blev reden her umiddelbart efter påfyldt med halm og sphagnum og således blev den helt færdiglavet og efterfølgende fik Skærum mølle reden samme tur.

       

Herefter gik turen til Tim hvor endnu 2 pælereder kom i jorden på 2 landejendomme. I Tim har vi samarbejdet med den lokale borgerforening, som har sørget for kontakten til de 2 lodsejere og ligeledes sørget for at skaffe en lift, så vi lørdag d. 18. april kunne færdiggøre rederne med sphagnum og halm, samt renoveret den storkerede, som for nogle få år siden blev opsat nær Brugsen. 

       

Rede projektet gik derfor overraskende godt takket være rigtig god hjælp fra RAH, som stillede op med ”uundværligt værktøj” i form af Unimoggen, som klarede udfordringerne til UG, men det skyldes selvfølgelig også, at vi havde en meget rutineret chauffør med, som havde fuldstændig tjek på at håndtere grejet og derfor gik dagen over alt forventning.


Storkene.dk har i løbet af vinteren og foråret opsat ”en hel mur” af storkereder langs grænsen, hvilket skal forstås at man har gjort en ekstraordinær indsats i 2021 med opsætning og klargøring af cirka 50 storkereder i Sønderjylland med håb om at den stigende bestand i Slesvig-Holsten også kunne ”dryppe lidt af” her i Danmark.


Da vi i 2019 og 2020 har haft ét ynglepar i Vestjylland var det oplagt, at vi så også gjorde en indsats med reder og rede klargøring og må sige at i det vestjyske er der ligesom i Sønderjylland nu indbudt til nye storkepar, idet en sammentælling af de reder vi har kendskab til i storkegruppen, viser der også er gode muligheder her, da mindst 20 reder rundt i landsdelen er blevet opsat/renoveret igennem de sidste par måneder.

       

Storkene ynder højtryksvejr, så den kan svæve over lange afstande og derved spare på energien, men foråret 2021 har bestemt ikke været det allergunstigste storkevejr, idet det igennem hele april har været køligt, og vinde fra nord og nordøstlige retninger, bortset fra 2 – 3 gode dage.


De øst trækkende storke har haft en drøj tur op gennem i Europa, men der ankommer stadig storke i de Slesvig-Holstenske reder, så lad os håbe det snart bliver lunere vejr, som kan bære storken helt herop og i hvert fald ”Yvonne”, som er ventet af Kjeld i Flynder i verdens nordvestligst beboede storkerede.


Hvid Stork skal gerne etablere sig inden 10. maj, så der er da endnu små 3 uger hvor vi kan håbe og drømme om, at et ungt storkepar vil finde en af de gode reder, som nu står klar her i det vestjyske.


Vil her til sidst TAKKE alle, som har hjulpet med at få storkeredeprojektet kørt i hus her i 2021, de som hjalp med rederenovering i Skjern området, RAH, Tim Borgerforening, Nr. Vosborg og de øvrige nye storkeredeværter, som alle synes det bliver rigtig spændende at følge om rederne bliver beboet/besøgt.


…. Og Ja, så havde var der jo også et par lokale dagblade, som har dækket projektet, samt TV-Midt vest, som var tilstede ved Skærum mølle og Nr. Vosborg og viste et indslag om storkerede-projektet i aftenens nyhedsudsendelse!’


Vi krydser fingrer og håber nogle af rederne får besøg af storke inden længe!