Store oplevelser på Borris Hede

Store oplevelser på Borris Hede

Borris hede er en fantastisk lokalitet og giver ofte store oplevelser, når den besøges. Siden jul har mange fået fine observationer af bl.a. 10 rovfuglearter, men også af Danmarks toprovdyr – ulven.
En kongeørn blev søndag den 3. januar set af flere observatører. Fuglen blev set fint i lang tid såvel rastende som flyvende. Den blev på DOFbasen beskrevet med gyldent hoved, ensfarvet mørkebrun overside, intet hvidt i vingerne, hvid hale med mørk streg i midten og bestemt til en +5K fugl. Måske den samme fugl som blev set i området i foråret 2020.
Kongern BorrisHede 20200108 EO 1
Kongeørn, Borris Hede, 8. januar 2021. Foto: Egon Østergaard

Fundet af kongeørnen fik mange til at besøge Borris hede fra fredag d. 8. til søndag d. 10. januar, hvor der igen var skydefri og dermed adgang. Kongeørnen er sjældent stationær i Vestjylland og mange benyttede lejligheden til et nyt årskryds. Fredag var Egon Østergaard og undertegnede i området og sammen med et par andre fik vi set kongeørnen fint flere gange og bl.a. i selskab med 3 havørne. Lørdag dukkede endnu flere op og mange så kongeørnen, men den største oplevelse for de fleste var nok en ulv.

Ulven blev opdaget på en bakketop i den centrale del heden og set gennem lang tid. Meget af tiden kunne blot hovedet ses, men efter et stykke tid blev den lidt aktiv og mange fik en fantastisk oplevelse. Ulven har været i området i længere tid og på ulveatlas er området angivet som et fast revir. Ifølge mine oplysninger er den jævnlig set i området, i hvert fald siden februar 2020, og det skulle være en af ungerne fra Ulfborgparrets 2019-kuld. Også søndag blev området besøgt af mange og kongeørnen lod sig igen se. Ulven viste sig også, men vist desværre ikke så godt som lørdag.

Ulv BorrisHede 20210109 KG 1Ulv, Borris Hede, 9. januar 2021. Foto: Karin Gustausen

Ud over kongeørnen er der i weekenden set mange andre rovfugle. Følgende max-tal er registreret i DOFbasen i perioden fra 23. december til 10. januar: Rød glente 1, havørn 6, blå kærhøg 5, spurvehøg 1, musvåge 6, fjeldvåge 1, tårnfalk 3, dværgfalk 1, vandrefalk 2.

Borris hede er et unikt område i Danmark Det er militært skydeområde og der skydes omkring 300 dage om året. På disse dage er området lukket og adgang er strengt forbudt. Er man i området er det også forbudt at forlade vejene og det kan være forbundet med livsfare pga. mulige forsagere. Hvornår der er skydefri og åbent for offentligheden kan ses her: Adgang Borris Hede

Ole Olesen, Aulum

Ulv BorrisHede 20210109 KG 2Ulv, Borris Hede, 9. januar 2020. Foto: Karin Gustausen