Stationær kongeørn på Borris hede

D. 3. januar 2021 var en flok ornitologer på Borris hede. Her spottede de en adult kongeørn, en fugl der er mindst 5-6 år. Der er ikke altid adgang på Borris hede, men der har været en del skydefrie dage i 2021 og indtil her slut februar, er kongeørnen set hver gang der har været besøg på heden. Fuglen vurderes til at være min. 6 år gammel.
Kongern BorrisHede 20210227 3 OA
Kongeørn, Borris hede, 27. februar 2021. Foto: Ole Amstrup

Ole Amstrup, som har set fuglen flere gang i år, fortæller: ’Jeg vil mene fuglen er adult (6K+). På undervingen er der små lyse pletter, men det skulle ifølge Dick Forsmanns bog: Flight identification of raptors of Europe, North Africa and the Middle East ikke være et problem for en 6K+.’
I 2020 blev der også observeret kongeørn på Borris hede og om denne fugl fortæller Ole Amstrup: ’En kongeørn gæstede Borris hede flere gange i perioden jan-april 2020. I begyndelsen af april var jeg med til at se fuglen på lang afstand. Vi bestemte fuglen til 4K+. Vi synes, vi kunne ane noget lyst på undervingen. Sandsynligvis samme fugl blev set på Kallesmærsk hede (nord for Blåvand) og Vind hede. Og det er nok samme fugl som er på Borris hede nu.’
Kongeørnen er ikke en almindelig fugl i det vestjyske. I DOFbasen er der til 27/2-21 i alt 235 observationer i DOF-Vestjyllands område – og mange af disse observationer er gengangere, så vi taler måske kun om 10-15 forskellige fugle. Første obs i DOFbasen er fra 1980, men de fleste obs. kommer efter 2010.  78% af lokalafdelingens observationerne er ikke overraskende gjort på de store hedearealer, nemlig Borris hede 124 obs, Ovstrup hede 38 obs og Harrild hede/Nørlund plantage 22 obs. I 2012-2013 var der f.eks. 34 obs på Ovstrup hede og Harrild hede/Nørlund plantage af en fugl der blev bestemt til 2K+/3K og som sikkert var den samme fugl.

Kan kongeørnen yngle på Borris hede?
Ynglende kongeørne i Danmark hører Nordjylland til, hvor der er 5-6 par. En lille men stabil bestand. Borris hede er som område sikkert egnet til kongeørnen. Havørnen yngler med succes, selv om der skydes meget og er en del uro. Områdets størrelse og fødegrundlaget bør være i orden. Der er dog nok to forhindringer. Først skal der tiltrækkes en mage, og det er nok for sent i år, dernæst skal der findes et godt redetræ. Her kniber det nok gevaldig, der er ikke mange store løvtræer eller andre egnede træer i området. Det har også udfordret havørnen, hvis rede flere gange er faldet ned.
Se observationerne af kongeørn i DOF-Vestjyllands område her: DOFbasen
Læs mere om kongeørnen hos DOF: Kongeørn
Læs om DOFs Projekt Ørn her.

Tekst: Ole Olesen. Fotos: Ole Amstrup

Kongern BorrisHede 20210227 4 OA
Kongeørn og ravn. Borris hede. 27. februar 2021. Foto: Ole Amstrup