Silkehejre ved Holstebro

Silkehejre MunkbroDambrug 20210222 1 E
Silkehejre, Munkbro Dambrug, 21/2-2021. Foto: Egon Østergaard

En silkehejre har slået sig ned ved Munkbro Dambrug ved Vegen Å syd for Holstebro. Ifølge ejeren har fuglen været i området fra omkring d. 16. februar. Fuglen fouragerer i fiskesøen og i Vegen å, den er sky og flyver en del omkring.
Den observeres bedst fra Munkbrovej, hvor man kan overskue området med dambrug, fiskesø og å.
Ifølge Fugleåret 2019 ses der gennemsnitlig omkring 30 silkehejrer i Danmark pr. år, heraf som regel kun 2-3 stykker i DOF-Vestjyllands område.
Silkehejren er godt og vel halv størrelse af sølvhejre. Den har sort næb og sorte ben med karakteristiske gule fødder.
Sølvhejre er også set i området – endda 2 fugle samtidig. Isfugl er sikker ved dambruget og svaleklire ses. Trane, spurvehøg og musvåge er regelmæssigt overflyvende.
Læs mere om silkehejre hos DOF her: Silkehejre
Se observationer af silkehejre ved Munkbro i DOFbasen her: DOFbasen

 Silkehejre MunkbroDambrug 20210222 3 E
Silkehejre, Munkbro Dambrug, 21/2-2021. Foto: Egon Østergaard

Tekst: Ole Olesen