Renovering af storkereder ved Skjern å

Onsdag d. 24. marts havde Mogens Lange Petersen fra storkene.dk planlagt at restaurere nogle af storkerederne ved Skjern å og havde derfor spurgt DOF-Vestjylland om vi evt. kunne finde et par stykker til at hjælpe med arbejdet og det kunne vi heldigvis og derfor mødtes ”storkerede-renoveringsholdet” ved Tarm apotek kl. 9.30, tillige med en lejet bil med lift, så holdet kunne kom op til rederne.

                 

Første projekt var netop reden på det tidligere Tarm apotek, som var beboet frem til 1977 og storkeparret her var det sidste ynglepar i Skjern-å området af den oprindelig bestand. Der var dog ingen ynglesucces de tre sidste år parret kom tilbage til reden, men ellers havde den været beboet samtlige år siden ihvertfald 1938 og mere end 60 unger fløj fra reden i den periode.
 
                 

Herefter blev reden på Tømmergården også flettet med grene og efterfølgende fyldt med halm og sphagnum.

Næste projekt var på stationen i Skjern, som er den senest beboede rede i Skjern-å området, idet der her var et storkepar i 1990 uden at yngle og året efter i 1991 var der en enkelt stork, som holdt til i reden.

                                         

 Reden i Lønborg, som står på Bakkevej ikke så langt fra kirken fik som den sidste et tjek, denne rede blev renoveret i 2020, men vind og vejr ”fjerner” bundmaterialet, så der var brug for påfyldning af nyt halm og sphagnum her.


Så alt i alt en fin dag for ”rede-holdet” langs Skjern-å, nu er der i hvert fald fine ”lejligheder” klar, hvis der i år skulle komme et boligløst storkepar forbi området, som antagelig har det bedste potentiale for at huse storke i Vestjylland. Foruden de 4 reder, som blev renoveret på dagen, har vi kendskab til i hvert fald yderligere en ny opsat rede i nærheden af Borris, som også er storkeklar.


Tak til Storkerede-holdet for indsatsen, samt tilsendte foto fra Bøje Rauff (Skjern station) og Ole Amstrup (Tarm gl. apotek og Tømmergaarden)


PS! og som et lille kuriosum kan det oplyses, at mens denne artikel var ved at blive skrevet, så er den første stork i Flynder ved Bækmarksbro landet i reden her søndag d. 28.3. kl. 9.53  :-) og det er antagelig "Kjeld" - TV-midtvest har kamera på reden, hvorfra man kan følge storkenes liv!