Projekt – Flere storke i Vestjylland

Hvid Stork er en meget sjælden ynglefugl i Danmark og som de fleste ved, så har den været på nippet til at forsvinde helt.

Siden 1998 og frem til 2019 har der ingen år været over 3 ynglepar i landet og i Vestjylland, som eksempel vis i 1950´erne alene havde over 30 ynglepar, havde storken i næsten 30 år ikke beboet nogen reder overhovedet. Sidste ynglepar med succes var i Lemvig i 1981, hvor 2 unger fløj fra reden på Vasegaarden og efterfølgende boede der i samme rede 1 stork i 1982 + 1983, samt der var et par i reden på Skjern station i 1990 + en enkelt stork i 1991.

…. men så skete der jo en sensation i 2019, da et helt nyt storkepar slog sig ned i en rede i Flynder lidt uden for Bækmarksbro og fik en unge på vingerne.

          


…  og i 2020 kom parret igen tilbage og ynglede og 3 fine unger fløj derfra i august. I Vestjylland skal vi helt tilbage til 1974 for at finde et år, hvor et storkepar har kunnet mønstre 3 unger.


Storkegruppen – Vestjylland


Storkene.dk har gjort en rigtig stor indsats for storkene i Flynder og derfor var vi et par stykker i DOF-Vestjyllands bestyrelse, som i efteråret 2019 besluttede at danne ”Storkegruppen Vestjylland”, for at støtte op om arbejdet i vores landsdel omkring den populære fugl og derfor kontaktede vi storkene.dk


Da Storkeungerne i Flynder blev ringmærket i begyndelsen af juli i fjor, mødtes vi med storkene.dk og fik en snak om, hvad vores rolle kunne være. Vi blev enige om at vi til sæsonen 2021, skulle finde 3 gode steder til placeringer af storkereder og få dem opsat. Ideen her, er at det er bedre at tænke lidt over hvor der er potentiale for, at et evt. storkepar vil kunne finde føde nok til at yngle og finde mad nok til ungerne, fremfor som det ofte sker, når et storkepar lander i en by, at lokale hurtigt får opsat en storkerede/mast i bedste mening, men oftest bliver de sat steder, som ikke er optimal for storke og derfor efter få dage drager de videre.


Vi har så været ude at finde steder i det vestjyske til rede placeringer og her kiggede vi først og fremmest på, hvor det var storkene tidligere ynglede i Vestjylland og her er det helt tydeligt, at det er de yderste kilometer frem mod udløbet fra de større åer hvor Hvid Stork har haft deres kerneområder, når man ser på de oversigtskort som er udarbejdet i 50´ og 60` erne.


Da Hvid Stork holdt længst ud i den nordvestligste del af Vestjylland – Lemvig, da de forsvandt i 1980´erne og det nye par så slog sig ned ved Flynder, Bækmarksbro har vi taget udgangspunkt i placeringer i den retning, da etablerede Storkepar har en tendens til at tiltrække nye par, selvom ”vores” par har langt til naboer ;-)


Nye storkereder i Vestjylland


Vi fandt 3 placeringer, som er ved Skærum mølle, Vemb, samt Tim og nær ved Stadil og efterfølgende har vi konfereret med storkene.dk om vore forslag, som de synes var rigtig fine. Herefter har vi taget kontakt til de respektive nye ”storkerede” ejere, som alle har syntes at projektet kunne være spændende, at være en del af. I Tim ringede vi til den lokale borgerforening, som har knyttet kontakten og efterfølgende er med i samarbejdet om at få rede masterne op. Storkerederne er planlagt til at blive rejst her i løbet af marts måned.


Vi fletter rede-stativerne mens de endnu står på jorden og herefter skrues de på ”en telefonpæl” inden den bliver rejst op. Herefter skal der bruges en lift, idet der skal fyldes halm og ca. 150 liter sphagnum i reden, så den er forret godt og virke tiltrækkende, hvis der skulle komme et storkepar forbi.

           


De tre valgte områder ligger alle, som beskrevet ikke langt fra områder, som i tidligere tider har haft storkepar, således har Skærum mølle en helt speciel historie, idet der findes en brevveksling mellem ejeren på Skærum mølle og opfinderen af ringmærkning Hans Christian C. Mortensen fra Viborg omkring en Hvid Stork, som boede på Skærum mølles tag i perioden 1918 – 1920. Skærum ligger forholdsvis tæt ved Vemb, som havde et storkepar frem til 1969. I Tim var der en beboet storkerede i hvert fald til 1964 og måske yderligere i et par år. Foruden de reder vi opsætter er der i Tim en rede midt i byen tæt på banen opsat for nogle få år siden og den vil også blive renoveret her i 2021.


De aktive i Storkene.dk har været særdeles flittige i de seneste måneder, idet de har opsat adskillige nye reder og renoveret en hel del eksisterende specielt i Sønderjylland, da storkebestanden i disse år går rimeligt meget frem bl.a. i Slesvig-Holsten hvor bestanden i 2020 steg med ikke mindre end 50 par og året forinden med 25 par og derfor håber vi også, at der kun blive nogle nye par i Danmark, hvor bestanden jo sidste år steg fra 3 par til 7 par. Storkene.dk har også renoveret nogle af rederne  i Sydvestjylland, som tidligere har været beboet.


I Vestjylland var Skjern-å området inden afvandingen i 60´erne det bedste sted for storke i Vestjylland. Eksempelvis i 1954, som var et godt storke-år ynglede 6 par storke, som tilsammen fik 17 unger på vingerne, alene i Skjern by, mens der var 2 par i Tarm, som fik 4 unger og 1 par i Vostrup og 1 par i Lønborg med henholdsvis 3 og 2 unger. Egentlig lidt underligt at der ikke har opholdt sig flere storke end der har i Skjern enge i de seneste snart 20 år siden naturopretningen og genslyngning. Der er stadig redestativer både i Skjern og Tarm, samt Lønborg og disse steder vil her medio marts også blive renoveret.


I ”Storkegruppen Vestjylland” har vi skrevet nogle af de ting ned herunder, som vi har tænkt os at arbejde med i årene fremover:

  • Lokalviden og kontakter
  • Opsætning af nye storkereder på gunstige placeringer
  • Registrering af rede stativer i Vestjylland
  • Renovering af reder i Vestjylland
  • Kontakt og samarbejde med storkene.dk
  • Udbrede kendskabet til Hvid Stork og evt. ad den vej kunne gøre opmærksom på at forbedre naturindholdet i ådale og agerland.
  • Foranledige samarbejde med andre organisationer, kommuner og enkeltpersoner i det vestjyske, som har interesse i storken.
  • Aktivere flere lokale DOF-medlemmer i projektet!


Vil du være med?

Vi er foreløbig 2 mand fra bestyrelsen, som arbejder for ”Storkegruppen Vestjylland”, men hvis der er nogen bl.a. vore medlemmer her i det vestjyske, der kunne tænke sig at være med i gruppen og har lyst til at hjælpe med det spændende arbejde, hvor målet er at få flere ynglende storke til at slå sig ned i Vestjylland er I meget velkomne. Allerede i næste uge kunne vi godt bruge hjælpende hænder, når rederne i Skjern-området skal klargøres! Send en E-mail til Lars HH hvis du har lyst at være en del af storkegruppen og vi vil også gerne have oplysninger/adresser på hvor der står rede-stativer, som vi måske ikke kender rundt i landsdelen.

           


Storkerederne i Flynder er klargjort og TV-Midtvests web-camera sat til. I Haderup har storkene.dk renoveret/udskiftet en gammel rede på en Transformatorstation og i Sdr. Nissum bliver den gamle rede-mast/storkerede udskiftet med en ny her i slutningen af marts og antagelig får vi også sat en storkerede op på Nr. Vosborg, så spændende om nogle af disse reder bliver besøgt i år og hvis du er så heldig at træffe storken, så vil vi også opfordre til at få observationerne lagt ind i DOF-basen.


Storkegruppen Vestjylland vil opfordre til, at hvis I kender storkereder rundt omkring i Vestjylland, så er det inden for den næste månedstid, at vi vil opfordre jer til at kontakte rede ejerne og  melde, at det vil være en rigtig god ide at få dem klargjort her til foråret 2021, for skulle der komme et ungt boligløs storkepar forbi, så er det måske i år det lykkes.


Vi Håber på storken og glæder os til den kommende ”storkesæson”?


Storkegruppen - Vestjylland


        
                             Yvonne-Kjeld - Flynder - 5.7.2020 - Vi  håber med indsatsen, at dette syn kan blive mere almindeligt i DK