Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

I efteråret arrangerede Folkeuniversitet i Holstebro 2 foredrag om ”Status for biodiversitet i Holstebro området” på Holstebro bibliotek. De 2 foredrag var rigtig godt besøgt og nu kommer så endnu et spændende foredrag "Odderen en succeshistorie i dansk naturforvaltning", som er en art der igen er blevet en del af den vestjyske natur, for det kunne godt have gået helt anderledes:


” Fra at være på randen af udryddelse i begyndelsen af 1980`erme er odderbestanden i Danmark nu igen udbredt i det meste af landet. Odderens positive bestandsudvikling bliver i dag betegnet som en succeshistorie i dansk naturforvaltning. Foredraget vil sammenfatte den nyeste viden om odderens biologi, udbredelse. de nødvendige samarbejdsrelationer. hvordan man finder spor efter oddere, samt de forvaltningsmæssige tiltag der blev taget i anvendelse.


Foredragsholderen er Aksel Bo Madsen, som har arbejdet med Odder i rigtig mange år i Danmark. Han blev midt i 80´erne ansat til at lede ”Projekt Odder” og med forskning, forskellige tiltag, viden indsamling mv. fik man vendt bestandsudviklingen og hele succeshistorien har han fortalt om i en ny bog ”Odderen”, som blev udgivet i oktober 2023.


Forelæser:
Aksel Bo Madsen

Tid: 28. februar kl. 19.00 – 21.00

Sted: Fordragssalen, Holstebro Bibliotek

Entré: Der er gratis adgang for storkunder og studerende samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening og DOF. Øvrige 50 kr. – Billetter kan bestilles på nedenstående link.

Tilmelding her! 

Her link til Holstebro Folkeuniversitet