Nyt punkttællingsprogram 2.0 - Bliv Punkttæller!

Med endnu et indlæg om DOF´s punkttællingsaktivitet skal lokalforeningen kort orientere om ”punkttælling 2”


Aktiviteten er en videreførelse af punkttællingsprogrammet fra 1975, som via en 4 års bevilling fra Åge W. Jensens fonde nu fremstår i en opdateret og udvidet udgave.


Samlet set er det, såvel for DOF, som for de øvrige aktører inden for naturforvaltning et stærk dokumentations- og styringsværktøj for naturens tilstand, idet den tidsmæssige lange, ubrudte og ensartede optælling giver for hver art og naturtilstand et billede af udviklingen.
At aktiviteten er værdsat viser vores årlige tilskud fra Miljøministeriet alt om. Tællingerne indgår i såvel nationale som internationale programmer, som et udtryk for naturtilstanden og for biodiversiteten som et styringsredskab.


Punkttællingsprogrammet har netop afholdt et punkttællingsseminar, hvor foredragsholdere fra Miljøstyrelsen og fra Bioscience, Aarhus Universitet i høje vendinger roste eksistensen og anvendelsen af de trends, som kan aflæses fra de statistisk bearbejdede konklusioner fra programmet.


Med det fokus, som naturtilstande, biodiversitet og bestandsreduktioner i stigende grad har i den offentlige debat bliver det måske endnu vigtigere fremover at videreføre og udvikle aktiviteten. I punkttælling 2 er denne tilført en tidlig ynglefugletælling, en nattælling samt til foråret, når indtastningsmodulet er udviklet, en spontantælling. Se de sidste numre af ”Fugle og natur”
DOF BirdLife - Publikationsserie.

  


Vi har tidligere på vores hjemmeside i DOF Vestjylland beskrevet indsatsen og de få forudsætninger, som kræves for at deltage. Se Punkttællinger på DOF.dk

Vores ærinde her er, at få flere af især vores yngre medlemmer her i DOF Vestjylland til at overveje at blive punkttæller på et eller andet niveau.
Et minimum er en punkttællerute på 10 punkter en gang pr. år. Det ultimative er 20 punkter 4 gange årligt (vinter, tidlig ynglefugle, sen ynglefugle og nattælling) – alt herimellem kan til vælges efter tid og lyst, blot er det ultimativt, at det valgte gennemføres ensartet og systematisk fremefter efter reglerne for punkttælling.


Demografien er imod fortsættelse som det ser ud nu og derfor er det nødvendig med nye punkttællere og helst af yngre årgange. Indsatsen opvejes rigeligt af oplevelsen på ruterne. Og tvivler nogen på den nødvendig duelighed er det erfaringen, at en punkttæller hurtigt opnår den nødvendige dygtighed og rutine.

I tillæg tilsendes en årlig punkttællingsrapport, som dygtige folk og statistikere i fuglenes hus udarbejder.

Hvis du gerne vil udføre en punkttælling, men ikke har været med til det før, skal du blot sende en mail til Michael Fink 

Søger du råd og vejledning lokalt så kontakt din lokalkoordinator Agner Svenstrup på enten  eller på mobil 41317700.


Dette kunne være din mest nyttige og mest anvendelige aktivitet i dit medlemskab af Dansk Ornitologisk Forening.


Vinterfuglene tælles i perioden 20. december - 20. januar, så juledagene er ideelle!


God fornøjelse!

Agner Svenstrup