Nyt om ’Tidlige yngletidspunkttællinger’

Hvis man er punkttæller i DOFs punkttællingsprojekt, har man fornylig modtaget materiale fra Fuglenes Hus, som beskriver det nye tiltag ’Tidlige yngletidspunkttællinger’. Projektet er sat i gang og tællere opfordres til også at få en tidlig yngletidspunkttælling ind i deres årlige fuglerutiner.
Bestyrelsesmedlem i DOF Vestjylland – Agner Svenstrup – er lokalafdelingens punkttælleransvarlig og vejleder, og han fortæller: 'Perioden hvor denne nye type punkttælling kan fortages er 15. marts til 30. april, så startdatoen er rundet for i år. Man vælger et antal punkter på en ny rute med en ny ruteplan eller man genbruger den man kører i forvejen og overfører tællepunkter fra denne.'
Formålet med yngletidspunkttællinger er at få et større kendskab til tidligt ynglende standfugle, samt de raste- og trækfugle, som passerer Danmark i de tidlige forårsmåneder og selv om det hedder tidlige yngletidspunkter skal man notere alle fugle som ses eller høres. Indtastningsmodulet i DOF-basen er udvidet og fuld funktionsdygtigt. I 2021 vil projektet blive yderlig udvidet/forbedret med en nattællinger og spontantællinger. Det kan man læse om her: Punkttællinger og i ’Fugle og Natur’ fra 21. maj 2020.

Fuglekonge OvstrupHede 20161028 CSJ
Fuglekonge. Foto: Carl S. Johnsen

’Punkttællinger er vigtig og vi opfordrer alle, som endnu ikke har en rute, til at komme i gang,’ siger Agner Svenstrup ’det er ganske fornøjeligt og nyttigt. Vi vil i DOF Vestjylland følge op på dette vigtige projekt og gøre en indsats for at få flere med på en tælling til glæde for fuglene og ikke mindst tælleren selv. Det er en fornøjelse med en yderlig dimension på fugleturen.’
Forudsætningen for at deltage er enkel: at kunne identificere fugle samt lidt administration med udvælgelse af rute samt indtastning i DOFbasen efter tællingen. Som tak for indsatsen får punkttælleren tilsendt resultatet ’Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark’. En vejledning om tællingerne kan læses her: Punkttælling vejledning.
’Hvis nogen syntes det lyder lidt kompliceret eller uoverskueligt, vil lokalafdelingen gerne være behjælpelig. Jeg kan kontaktes på mobil 41317700 eller på mail svebra@webspeed.dk. Jeg giver gerne gode råd og ligger inde med materiale, som kan sætte jer i gang. DOF Vestjylland er i forvejen godt repræsenteret i projektet, hvor vi har 40 ynglefugletællere og 30 vinterfugletællere, hvilket er OK på landsplan.' slutter Agner.

Punkttllingskort 2019