Mon nogen har fundet en fjer fra Kongeørn?

På det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde i DOF var der et spændende indslag med Anders Tøttrup fra KU/Statens Naturhistoriske Museum, som fortalte om et forskningsprojekt omhandlende den lille Kongeørne bestand i Danmark, hvor fokus er/har været at tilvejebringe viden om de danske ørne og hvordan det går deres unger, da man gerne ville have mere viden om, hvor specielt de unge Kongeørne forsvinder hen eller om det er dem, som også bliver ynglefugle i Danmark og hvad det er, der gør at bestanden ikke vokser yderligere?


Kongeørnen indvandrede overraskende i 1998, som ny ynglefugl i Danmark og bestanden steg lidt og er nu stabil med et max. på 5 ynglepar de seneste år, alle i det nordjyske. Alt i alt har de ynglet i syv forskellige territorier igennem årene, hvor kerneområderne har været Tofte skov og Høstemarke skov i Lille Vildmose og Hals Nørre- og Sønderskov, samt Store Vildmose og ved Mariager fjord.


Projektet opstartedes i 2015 med påsætning af en ”gps sender” på to ørneunger, én han fra Høstemarke skov og en én hun fra Tofte skov, som jo er de 2 par/reder/territorier der har været beboet i en længere årrække i Lille Vildmose i Himmerland.


Efterfølgende har yderligere 5 unge Kongeørne fået påsat ”gps sender” og man har har derved, kunnet følge deres færden i landskabet og bl.a. påvist at arten ynder skove og åbne naturområder i højere grad end eksempel vis vådområder og landbrugsområder. Og ligeså kan man kan sige, at det står noget i kontrast til Havørnene, som fødesøger meget i vådområder og har haft en kolossal fremgang i Danmark i nogenlunde samme åremål.


I projektet som varetages af KU/Statens Naturhistoriske Museum, kan man på deres hjemmeside læse meget mere: Følg de danske Kongeørne , samt på Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside: Projekt Kongeørn 


I 2019 fik man mulighed for at afprøve DNA teknologi på indsamlede fjer fra Kongeørn og dette har efterfølgende også kunnet give rigtig interessant viden om slægtskab mellem de danske Kongeørne og det er her, at vi i det vestjyske måske kan give et bidrag??


Find en fjer - Efterlysning

På Borris hede har der de senere år holdt en Kongeørn til og hvis man kigger i DOF-basen jf. alder, så er den noteret i 2021 af mange som 5K+/imm og her i 2022 som adult fugl, så man må formode at det er den samme fugl, som ligesom har taget lokaliteten til sig som sit territorium og venter på en mage. I juli 2022 var der tillige et par dage med iagttagelse af en 2K fugl på heden.


En del ornitologer og andre naturinteresserede kommer ofte på Borris hede, når der er pause i de mange skydninger der foregår i det militære område og derfor denne efterlysning, hvis du tilfældigt finder en tabt fjer derude:


Det ville være utroligt spændende hvis vi kan til veje bringe en ”Kongeørne fjer” fra fuglen på Borris hede, da man antagelig så vil kunne bestemme dens DNA-profil og dermed finde ud af om det måske er en dansk unge fra en af de få ynglepar i det nordjyske?

 
Måske er der allerede nogen som har fundet en og taget med hjem?

Her kan ses hvordan Kongeørne fjer ser ud?

Hvis du evt. har en sådan fjer liggende eller måske finder en tilfældigt ved et besøg i Borris hede området og kunne tænke dig at forære den væk, så send en E-mail til Lars HH.

 
Jeg vil så sørge for at den bliver fremsendt til Statens Naturhistoriske Museums ”Kongeørne projekt” og efterfølgende måske får at vide om man kan finde ud af dens afstemning? - Resultatet skal så nok blive formidlet her på lokalafdelingens hjemmeside.

Lars HH               Her omtalte Kongeørn på Borris hede taget i februar 2021 af Ole Amstrup