Minikursus i bestemmelse af vadefugle 2021

I begyndelsen af efteråret 2021 tilbydes kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af vadefugle. Kurset strækker sig fra august til primo september og indbefatter 4 mødeaftener á 2 timer på tirsdage samt 2 ture á ca. 3,5 timer på lørdage. På kurset vil vi gennemgå de mest almindelige vadefugle, så du er godt rustet til efteråret. Mødeaftener bliver på Videbæk Skole kl. 19-21 og ekskursionslokaliteterne bliver aftalt nærmere den første aften.


Prisen:
for deltagelse er 450 kr. Max 22 deltagere og kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

Tilmelding:  sker efter først-til-mølle-princippet til Ole Amstrup på E-mail.

Kursusleder: Ole Amstrup

Dato for mødeaftener:  tirsdage: 17/8, 24/8, 31/8 og 6/9

Sted: På Videbæk Skole: Bredgade 120, 6920 Videbæk

Dato for ekskursioner: lørdage: 21/8 og 4/9