"Min side" opdateret i DOF - "Den er blevet rigtig god!"

I Fuglenes Hus har de endelig fået opgraderet det, der hedder ”Min side”. For nogle år siden blev vi tilbudt at oprette en sådan. Det har efter min mening aldrig rigtig virket før nu. Jeg er virkelig overrasket over alt det, man kan fordybe sig i her. I får lige en hurtig gennemgang af, hvad man kan bruge ”siden” til:

 

Først bliver man budt velkommen til Min Side, Her står hvem jeg er og hvor jeg bor (meget rart, hvis man skulle gå hen og glemme det). Mit medlemsnummer og hvornår jeg blev indmeldt i DOF og i hvilken lokalforening. Her kan jeg sætte flueben ud for de nyhedsbreve og blade, som jeg ønsker at modtage.

Næste overskrift hedder ”magasiner”. Her kan man læse ”Fugle og Natur” digitalt (måske skulle man overveje det?) Her er de nyeste udgivelser, som man kan downloade, og man kan vælge, hvilke magasiner man ønsker at modtage med posten.

Under næste fane ”tilbud” kan man bl.a. klikke sig ind på DOFbasen, Naturbutikken, Dofs publikationsdatabase, Ørneklubben, ØrneTV og ikke mindst Danmarks fugle. Prøv lige og klik på den. Den er intet mindre end fantastisk! Her er en beskrivelse af mere end 300 fuglearter med flotte fotos, som er hentet fra DOFbasen. Om f.eks dompappen er der en beskrivelse af udseende og en lille historie:

”tidligere var dompappen en almindelig burfugl, ikke mindst fordi hannerne kunne synge de melodier, som man fløjtede til dem under opfostringen. Navnet kommer af det tyske ”Dompape”, domprovst, hvis festdragt ligner dompappens. At navnet sidenhen er blevet synonym med ”dumrian” skyldes formentlig den sproglige lighed med ordene ”dum” og ”paphoved”.

Vidste I det? Derefter er der lydoptagelse af en dompaps sang, en masse fakta (vingefang, længde, vægt osv), levested, kort over global udbredelse, føde, bestandsudvikling, beskyttelse, obs fra Dofbasen + meget mere, og til sidst en masse links, hvor man kan finde yderligere oplysninger om dompappen.

 

For at finde ”Min side” skal du først ind på www.dof.dk . I bjælken til venstre skal du klikke på ”Om DOF”, og øverst står der ”min side”. Herefter bliver du vejledt, indtil du kommer ind på din helt egen side. Det er altså værd lige at overstå denne første hurdle. Der er meget at kigge på og læsestof til resten af livet ( i hvert fald for nogle af os). Du kan starte med Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift 1. årgang nr 1 fra 1906-1907!

 

Kirsten Henriksen
Medlemsnummer 31234 i lokalforening DOF Vestjylland og indmeldt 06-04-1995