Indtastning i DOFbasen - et par gode råd

Der indtastes årligt godt 2 mil. observationer i DOFbasen, heraf 140.000 i DOF-Vestjyllands område. Foråret nærmer sig hastigt og snart skal vi igen indtaste de tusindvis af observationer.
De indtastede data kan bruges i mange situationer: fra opgørelser til dig selv over dine iagttagelser, til rapporter fra enkelte lokaliteter eller om enkelte arter og til DOFs årlige udgivelse ’Fugleåret’. Desuden anvendes data også af foreningen og myndigheder i forbindelse med f.eks. planlægning af pleje eller beskyttelse af arter og naturområder.
Mange taster kun lokalitet, art, antal og adfærd. Med nogle få flere tast kan du gøre dine observationer meget mere værdifulde, end hvis du nøjes med ovennævnte data. Herunder nogle oplysninger som er vigtige at få tastet ind og nogle eksempler på, hvorfor disse oplysninger er vigtige.

TIDSPUNKT: Indtast tidspunkt for dine observationer. Hvornår starter din tur på lokaliteten og hvornår slutter den. Hvornår har du set den enkelte art.
NOTER: Indtast relevante oplysninger om turen og de enkelte arter. Under turen kan det f.eks. være hvilken rute man har gået eller oplysning om hvorfra observationerne er lavet. Under arten kan f.eks. oplyses hvor på lokaliteten arten er set, uddybning af adfærd eller andet relevant. Feltet kan udvides så det er nemmere at skrive mere tekst.
GEOREFERERING: Afmærk den nøjagtige position af dine iagttagelser. Alle lokaliteter er som udgangspunkt oprettet med et sted, som regel midt i lokaliteten, hvor koordinaterne er sat. Især for større lokaliteter er det vigtigt at afmærke, hvor man har set den enkelte art. Man zoomer ind på kortet over lokaliteten, som kommer frem når man har tastet lokaliteten, og her sætter man så punktet, hvor fuglen/fuglene er set. Punktet skal altid sættes, hvor fuglen opholder sig, og IKKE hvorfra man står og ser fuglen. Dette kan også være en hjælp til andre som måske gerne vil se en syngende Blåhals.

Artiklen fortsætter under foto.

DOFbasen 01 Indtastning
Eksempel på skærmbillede ved indtastning i DOFbasen med rød ring omkring de nævnte felter.

EKSEMPLER PÅ BRUG AF DATA:

Hvor mange Kongeørne er der på Borris Hede? En eller to?
Ti ornitologer er på heden en lørdag. Alle er så heldige at se Kongeørn og alle indtaster 1 rastende fugl uden yderligere oplysninger. Er der så 10 Kongeørne? - nok ikke - men der kunne jo godt være to. Hvis alle observationer var georefereret og med tidspunkt, så kunne man finde ud af om det var samme fugl alle havde set, eller hvis en observation f.eks. var: 1 rastende på gammel tank fra kl. 10.25 til kl. 10.45 og georefereret, og en anden observation var: 1 overflyvende Østbroen kl. 10.35 også georefereret, ja så vidste man at der var to fugle i området. Ved en art som Kongeørn er det naturligvis også vigtigt at opgive alder på fuglen, hvis man ved det, dette kan også være med til at skelne fuglene fra hinanden.

Hvor mange Stor Tornskade overvintrer på Borris Hede? Er der færre nu end tidligere?
Tre observatører har været på Borris Hede en søndag. Den ene har indtastet 1 rastende fugl, de to andre har hver indtastet 3 rastende fugle, altså i alt syv fugle. Betyder det så, at der er syv Stor Tornskader på Borris Hede? Næppe. Hvis der ikke er indtastet yderligere oplysninger kan man ikke ud fra disse indtastninger udlede, hvor mange tornskader der er. MEN hvis alle observationer derimod var indtastet med tidspunkt, georefereret og måske med en note, så kunne man ved at sammenligne indtastningerne finde ud af, at disse observationer måske kun drejer sig om 3 forskellige fugle, da observatørerne har angivet flere sammenfaldende observationssteder for deres fugle.

Hvor mange Hedelærker yngler på Ovstrup Hede?
Jeg har gennem foråret observeret syngende Hedelærker flere gange og flere steder under besøg på lokaliteten og ved at sammenholde mine georefererede observationer konkluderet at der er 4 ynglepar. Andre observatører har også været på Ovstrup og registreret syngende Hedelærker. Hvis disse andre observationer også er georefereret og med angivet tidspunkt og noter, kan jeg sammenligne disse observationer med mine egne og måske finde ud af, at jeg har overset et par eller konstatere at min antagelse om 4 ynglepar også kan bekræftes af andre.

Artiklen fortsætter under foto

DOFbasen 02 Indtastning
Eksempel hvor georefererede observationer er indsat i Google Map. Her syngende/ynglende Hedelærke på Ovstrup Hede i 2021

Ud over de nævnte felter, kan man selvfølgelig udfylde mange andre felter: medobservatør, metode, sekundær adfærd, alder, dragt og andre. Jo flere oplysninger, jo mere kan oplysningerne bruges til.

Det er selvfølgelig ikke alle fugle man behøver at taste alle oplysninger om. Fem solsorte ved Bølling Sø er en god oplysning om at arten er tilstede, men hvis ikke man for sin egen skyld gerne vil kunne gå tilbage og se, hvor man så dem, kan man sagtens undlade at georeferere en sådan observation.

Håber ovenstående har givet lyst til at indtaste flere oplysninger om sine observationer og måske til at fremsøge data i DOFbasen. Man kan virkelig få meget viden ud af basen – og jo mere detaljeret man indtaster, jo mere kan man få ud.

Ole Olesen, Aulum.