Indbydelse til Punkttællingskursus inkl. den nye Spontantælling

Punktællingsprogrammet, som har kørt i mere end 45 år er en af de vigtigste opgaver DOF har, idet det er det bedste værktøj til at få god viden om, hvordan det går bestandene af de almindelige fuglearter.

De senere år er der kommet flere forskellige muligheder for at arbejde med punkttælling til, idet den tidlige yngletælling + nattælling nu har kørt et par sæsoner og netop her fra 1. marts 2023 er Spontantællinger introduceret og derved blevet en mulighed for at ”punkttælle” hele året rundt. Der er udarbejdet en ny app, beregnet til at registrere den ny ”tællemåde” i og den vil vi selvfølgelig også komme ind på kurset.

I Vestjylland har vi i mange af vores medlemmer været gode til at tage ”punkttællingsruter”, men der vil altid være et vist frafald og derfor er det vigtigt at der ”løbende” kommer nye tællere til og derfor er det nu tid for igen af afholde et kursus omkring emnet og derfor denne indbydelse til punkttællingskursus på Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad - torsdag d. 30. marts kl. 18.30.

 

  

                               Her fra sidste gang DOF-Vestjylland afholdt punkttællingskursus

 Aftenens programpunkter:

  • Kort introduktion til hvordan man laver punkter på sin punkttællingsrute og herefter afprøves det i praksis i felten.
  • Information og historien om punkttællingsprogrammet
  • De forskellige typer af punkttællinger
  • Forberedelse til en ny punkttællingsrute
  • Efterfølgende registrering i DOF-basen
  • Kaffe og kage

 

Kurset er for alle, men vores ærinde her er i særdeleshed, at få vores yngre medlemmer af DOF Vestjylland aktiveret i denne for DOF så vigtige aktivitet og for den enkelte at få en gentagen årlig oplevelse, men naturligvis også for jer som tæller i forvejen, men gerne vil høre om de nye ”punkttællingsmuligheder”, ikke mindst den nye ”Spontantælling”, hvor der netop er oplagt en artikel om på DOF.dk "Fem minutter lange tællinger giver ny fugleviden"

 

 

Af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding til kurset:

Tilmelding/Spørgsmål til:

Punkttællingskoordinator: Agner Svenstrup på E-mail:  / tlf. 41 31 77 00

Vi håber på en rigtig god aften, som selvfølgelig er gratis at deltage i ?

 

En anden god ting ved at være punkttæller er også, at man hvert år får tilsendt en fin årsrapport, hvor man kan læse om interessante resultater og analyser, som kommer ud af de mange frivillige dofferes bidrag med punkttællingsruterne rundt i Danmark.

 

MVH
Agner Svenstrup og Lars HH