Hugstplaner - Registrér rovfuglereder og spættehuller i statsskovene

DOF-Vestjylland og DOFs øvrige lokalafdelinger har for ikke så længe siden, fået mulighed for at følge med i, hvornår de enkelte parceller med træer i statsskovene bliver fældet eller tyndet og derfor har vi brug for din hjælp!


Rovfuglereder og sårbare fuglearter, samt såkaldte spættetræer, hvilket vil sige træer hvor spætter har været i gang med at udhugge huller bliver registreret i statsskovenes ”pas på kort” system og derved bliver der taget hensyn til disse, når der skal udføres skovningsarbejde og det er derfor særdeles vigtigt at vi i DOF hjælper med til at fremskaffe de værdifulde oplysninger ved at ”tjekke” skovparterne hvis vi har mulighed for det og det er her, vi gerne hører fra medlemmer rundt i det vestjyske, som gerne vil hjælpe med til dette arbejde.


Her kan du læse Naturstyrelsens ”redetræspolitik”, hvor der også er en oversigt over de særligt sårbare, sjældne og følsomme fuglearter, som vi skal være opmærksomme i forbindelse med skovningsplanerne.


Måske kommer du allerede ofte i en bestemt skov. eller du bor i nærheden af en af statens skove. DOF-Vestjylland samarbejder med alle 3 skovdistrikter i vores område.NST-Vestjylland
med base i Klosterheden har deres arealer i kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, samt den nordlige del af Ringkøbing-Skjern, hvilket vil sige, at der er ganske mange områder/lokaliteter i det ret store område!

 • Klosterheden
 • Øst f. Amstrupsøerne
 • Husby klitplantage
 • Stråsø, Fejsø, Ølgryde mv.
 • Hoverdal
 • Arealer i Struer kommune
 • Arealer – i gl. Vinderup kommune
 • Borbjerg / Nordre Feldborg plantage
 • Søndre Feldborg plantage
 • Herning – nord for Løvbakkerne
 • Haunstrup brunkulsleje
 • Søby området nordvest for Fasterholt
 • Østerkær øst for Ringkøbing

Og derforuden har Naturstyrelsen Vestjylland også ansvar for Harboøre tange, Arealer på Nissum fjord tanger, Stadil / Vest Stadil fjord og Sdr. Lem vig, som er åbenlandsområder uden skove.


NST-Søhøjlandet varetager skove og lokaliteter i Ikast-Brande kommune og har base i Silkeborg.

De primære skovområder i DOF-Vestjyllands område ligger her:

 • Bøllingsø området
 • Harrild hede og Nørlund plantage
 • Gludsted plantage
 • Hampen sø – Langbjerg plantage - Palsgaard

 
NST-Blåvand varetager den sydlige del af Ringkøbing-Skjern kommune, hvoraf de fleste er åbenlands-lokaliteter og derfor er der ikke så mange skove her, hovedkontoret ligger i Blåvand:

 • Områder ved Nørre Vium og Troldhede
 • Lønborg hede
 • Tirsbjerg plantage

Øster Lem hede, Skjern enge, Tipperne og Holmsland klit hører også ind under Blåvand, men disse områder er uden deciderede skove med hugstplaner!


Alle kan være med!


Vi håber der blandt vores medlemmer, er nogle som kommer i nogen af de nævnte områder eller bor i nærheden deraf, som kunne have lyst til at hjælpe til med opgaven, som er at registrere rederne og derved være med til at sikre bl.a. rovfuglereder/ rede træer og ”spættetræer”.


Det er jo en lidt anden måde at kigge fugle på, men en af de vigtige, idet man på denne måde med ”overvågning” giver et bidrag til at sikre ynglepladser og så kan opgaven jo også være spændende, når man sådan skal finde frem til et bestemt område i skoven/plantagen, som man måske ikke har besøgt før og registrere om der er vigtige redesteder.


Skriv gerne en E-mail til Lars Holm Hansen, hvis du gerne vil deltage eller må spørges om "du vil kigge på en paracel i et givent område" og hvilke områder du så evt. gerne vil være med til at dække!