Grågæssene tælles i weekenden 6. - 7. august

I weekenden 6.-7. august gennemføres en landsdækkende tælling af grågås, for at opgøre sommerbestanden af denne. I Danmark optælles en lang række områder af et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Men da mange af grågæssene befinder sig uden for de faste optællingsområder opfordres alle DOFs tællere til at bidrage ved at indtaste detaljerede informationer om arten i DOFbasen.
Her kan du se hvor der er talt grågæs i Vestjylland , den seneste måned jvf. DOFbasen

Du kan læse en artikel "Sommertælling af Grågås i Danmark" på Aarhus Universites hjemmeside om baggrund mv.

 


Kontaktpersoner:
Henning Heldbjerg hh@ecos.au.dk 2427 3250
Preben Clausen pc@ecos.au.dk 2334 4767
Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet