Fuglenes Dag 2021 – 3 tilbud fra DOF-Vestjylland

Kom og vær med søndag d. 30. maj kl. 7.00

 
I løbet af maj kulminerer foråret, og den sidste søndag i måneden markerer Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at nu er alle fugle kommet - sommeren står for døren.
I år har foråret været køligt og ind i mellem nærmest fraværende. Men nu er vi kommet til sidste halvdel af maj, og det tegner lyst.

        
                Grå Fluesnapper


*De første forårstoner blev sunget af sangdroslen og naturligvis den, af alle kendte solsort.
Allerede i starten af marts kom gransangerne fra deres vinterophold på den nordlige side af Middelhavet. Siden kom dens fætter løvsangeren, som tog turen fra Nordafrika. I løbet af april kom svalerne. De havde en noget længere tur fra områder syd for Sahara. De har ikke vejrudsigter til at planlægge efter, så det må blive dagslængde og lys, der styrer deres afrejsetid. Derefter blev munken meget hørlig i haver og hegn med sine klare strofer.


Den første søndag i maj var gærdesangeren på plads i haver og skove. Herefter er sangfuglene kommet til landet i en stille strøm. Fra midt i maj har man kunnet høre gulbug, havesanger og nattergal. Den sidste er en noget sjælden i Vestjylland. Til gengæld er blåhals og græshoppesanger ikke længere helt ualmindelige at møde.                                              

 Oplistningen af fugle er langt fra komplet. Der er flere sangfugle at møde, men der er også andre trækfugle, som ikke benytter sig så meget af sangen. De kan - i modsætning til sangerne - være større og mere farverige. Alt i alt, så er der en meget lang liste af spændende fugle, som netop nu kan opleves derude i naturen.


Lokalt har der været tradition for at DOF laver guidede ture i Vestjylland og her i 2021 tilbyder vi 3 ture søndag d. 30. maj på ”Fuglenes dag” rundt i lokalafdelingens område, alle med start kl. 7.00 – Fuglenes dag er gratis for alle!

 

Hjerl hede

 

En gruppe af lokale ornitologer står klar til at vise rundt og fortælle. Hjerl Hede har lovet fri adgang denne morgen!

I et fugleperspektiv er Hjerl Hede ganske unik. Området består, foruden af hede, af dyrkede marker, løv- og granskove, en mose samt den nærliggende Flynder Sø. Landsbyens bygninger består af gamle materialer og opført efter gammel byggeskik. Det betyder mulighed for langt flere ynglesteder for fuglene end i forbindelse med nutidigt byggeri. Som eksempel kan nævnes bindingsværkets mange knasthuller. Disse er musvitter og blåmejser meget glade for til redebrug.


                           
                                              

For fugleinteresserede er Hjerl Hede og nærmeste omegn således en lille ornitologisk perle.

Interesserede kan møde op søndag den 30. maj kl. 7.00 ved Hjerl Hedes hovedindgang.
Er vejret til det, så tag en kande kaffe eller te med. Så kan man afslutte turen med en god fuglesnak.
 

Kontakt: Poul Krag, tlf. 22 36 02 36

 

Nørre Vosborg

 
Fuglemæssigt er Nr. Vosborg en rigtig god lokalitet, idet parkområdet med voldgrave, små søer og mange gamle træer giver fine betingelser for et bredt spekter af specielt sangere, mejser og andre småfugle og på de tidligere arrangementer her, har antallet af forskellige fuglearter set på en sådan morgentur været på omkring 50. At der i dette herregårdsmiljø tillige er mange gamle fine bygninger og åbne områder i form af plæner mv. gør at fuglene er nemmere at se, når de sidder frit, frem for at spotte dem i en lukket skov.


          


Mødested er P-pladsen ved Nr. Vosborg kl. 7.00 og forventes at vare godt et par timer. Tag kaffe/the brød med så vil vi afslutte turen med det og en fuglesnak etc.

Kontakt: Lars Holm Hansen, tlf. 22 96 1317

 

Skjern enge – Lønborggård


I år holdes Fuglenes Dag i Skjern Enge omkring Lønborggård. Vi mødes kl 7 på Lønborggårds p-plads, hvorfra vi går en tur gennem den lille ”bøgeskov” og parken for at lytte til de mange sangfugle, hvor hannerne netop nu synger, for at opmuntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Fra diget omkring Lønborggård kan vi se og høre fuglene i engene. På den lille p-plads ved Lønborggård Fugletårnet holder vi kaffepause. Vi sørger for en bolle, så husk endelig at medbringe en termokande kaffe eller te. Bagefter går vi ud til Lønborggårdtårnet og ser efter fugle i Præstholm og vandområderne nord for Lønborggård. Måske er vi heldige at se skestork, havørn og rørhøg. Pga coronaen er der kun muligt at kigge i egen kikkert og teleskop.
Turen slutter kl 10.30 – 11.


Mødested er Lønborgårds P-plads, Lønborggårdsvej 2, Lønborg og starter kl. 7.00 og dette arrangement er et samarbejde med DN Ringkøbing Skjern.

 
Kontakt: Marianne Linnemann tlf. 20 14 50 10
 

                                                                         Stillits