Fanø - uge 41 - Sådan gik det!

Igen tid til Fanø turen, der som vanligt bød på mange fugle.


Lørdag, i huset :
LTR TBA KTO BNM BVHK JTK

Vi mødtes lørdag eftermiddag og obsede fra Børsen i Sønderho. Mængden af fugle var stor, specielt pibeænderne var repræsenteret i stor tal. Havørnene er meget synlige på Fanø, og vi så ikke mindre end 5 forskellige individer på de par timer vi var der. Højdepunktet var nok den vandrefalk der satte panik i de 1500 pibeænder der rastede på Keldsand. Den slog, efter et par forsøg, en pibeand og satte sig skjult for at fortære den.


Søndag, i huset : LTR TBA KTO BVHK JTK

Vi skulle på Grønningen, selvom der blev meldt regn. Jeg tror vi alle fik testet regntøj og støvler, for det regnede faktisk det meste af formiddagen – og alle blev gennemblødte. Vejret havde den fordel at det holdt fuglene helt tæt på, og almindelig ryle kunne ses på 2 – 3 mtrs afstand. På trods af regnen, en god tur med masser af fugle.
Hjem og frokost på bordet, det gjorde godt. Vi havde meget tøj at tørre, så det er ret handy med en sauna, der med 2 tørrestativer klarede opgaven.
Ud på eftermiddagen, obsede vi fra Norddiget hvor vi igen så havørne og kærhøge.

Mandag, i huset : LTR TBA KTO BNM BD JØO JS AKV EBJ BVHK JTK

Turen gik til Sønderho fuglekøje, der har en udmærket udstilling der beskriver hvad køjen blev brugt til. Fuglefangsten stoppede i 1930, men senere brugte Kalø vildtbiologiske station køjen til ringmærkning af gråænder. Der var mange småfugle, og på vejen mod køjen sås også sortstrubet bynkefugl. Der var et rimeligt træk over os, og som sædvanligt havørn i luften.
Eftermiddagen blev brugt på Norddiget, og vi var ikke mere end landet inden steppehøgen viste sig over Kalvekrog. Den rastede ret foran os, og var flot i det klare lys. Vi så også vandrefalk, dværgfalk og rigtigt mange kærhøge. Havørnene så vi også, ikke mindre end 5 sørgede for at holde mange fugle i luften.
Mandag aften havde vi besøg af Marco Brodde, der fortalte om arbejdet i Wadden Sea. Han havde, til alles store fornøjelse, taget et par af sine fine billeder med. 


Tirsdag, i huset
: KTO BNM BD JØO JS AKV EBJ BVHK JTK

Så kom vi på toppen, nærmere morgen obs på Høneklitten. Masser af fugle der trak, en meget flot morgen med knortegæs, kærhøge, falke og masser af småfugle. Fra Høneklitten kan man skue ud over vadehavet med Mandø og Rømø mod syd, og det er et fantastisk skue
Eftermiddagen var blot en gentagelse af mandag, og steppehøgen viste sig igen på bedste vis
Rovfugle var der mange af, specielt kærhøge og rørhøge var der mange af.
Tirsdag aften havde vi besøg af Kim Fischer, der skulle lære os en smule om måger. Han viste os hvad der skulle kigges efter på mågerne, og jeg tror alle fik godt udbytte af billederne.
Du kan se Kim Fischers Youtube kanal her.


Onsdag, i huset : KTO BNM BD JØO JS AKV EBJ LRH LRJ HS PD KM HT BVHK JTK

Det var store skiftedag, mange skulle hjem og mange andre kom til huset. Mylderet gjorde det nødvendigt at indtage frokosten i 2 hold. Morgenen blev brugt ved Sønderho sydstrand, hvor Kim Fischer var guide. Der var et massivt træk af finker henover stranden, og et sted mellem 20000 og 30000 trak henover os denne morgen. Der blev ikke fundet sjældne fugle, men derimod fandt vi en Strand-Hornskulpe, ikke en fugl, derimod en ret sjælden plante der gjorde KTO meget glad. Vi kom forbi Høneengen, hvor der blev lettet enkeltbekkasiner og dobbeltbekkasiner - til alles fornøjelse.
Eftermiddagen var blot en gentagelse af mandag og tirsdag, hvor steppehøgen igen viste sig på bedste vis. Sølvhejrerne synes godt om fanø, der blev set ikke mindre end 6 fugle, efter sigende skulle der have været 10 – 12 stk da der var flest.


Torsdag, i huset : KTO PD BNM LRH LRJ HS KM HT BVHK JTK

Denne dag viste Grønningen sig fra sin bedste side i fantastisk vejr. Vejret var nok mere til at bade, som der ikke var nogen der ville. Det var en flot tur udover nordenden af Fanø, ikke mange fugle men derimod en flot høj himmel.
Eftermiddagen blev brugt på stranden, hvor vi fandt bjerglærkerne. Der var flere store flokke, så et forsigtigt gæt på antallet lander nok på 150 – 200 fugle. De er meget sky og flytter sig ved den mindste forstyrrelse, og med det gode vejr, var der mange mennesker på stranden.
Vi kiggede også ind i fugleskjulet ved Sønderho strandsø, og der var ikke mindre end 5 lille lappedykkere. Torsdag eftermiddag finder LRJ 2 røde glenter over sommerhuset, flot setFredag, i huset : KTO PD LRH LRJ HS KM HT BVHK JTK

Morgenen startede ud ved nedkørslen til Sønderho strand. Vi gik så helt ud til Hønespidsen, hvor der som sædvanligt var en flok tornirisk på ca 150 fugle. De var meget fotogene, og sammen med bjerglærkerne, bog / kvækerfinkerne og en enkelt blå kærhøg, var det en ganske god morgen. Vi fandt 3 døde lomvier på stranden, alle tilsyneladende 1K fugle, så det viser hvor barskt det kan være når det blæser og højtrykkene råder.
Hjem til frokost, hvor vi finder ud af at rovfugletrækket kører henover huset. Vandrefalk, dværgfalk, rød glente og ikke mindst en fiskeørn. Der var koncentreret obs i et par timer, meget belejligt tæt på kaffemaskinen.
Dagen sluttede på Børsen, hvor vi blandt meget andet igen så steppehøg. Der har nok været 2 forskellige individer, såvidt vi kan bedømme udfra fotos der er taget. En flot eftermiddag sluttede turne for denne gang, og vi fik også lige lidt hvid sol, da tusinder af vadefugle viste sig frem over vadehavet.


Lørdag, i huset : KTO PD LRH LRJ HS KM HT BVHK JTK
Store pakkedag, hvor huset skulle rømmes. Det har været en stor fornøjelse at være turleder på Fanø, alle deltagere har bidraget til den positive stemning og der var et stort engagement hos alle, så tusind tak for det.


Med venlig hilsen
John Toft Kristensen