Endelig medlemstur igen - Turen til Mandø

Endelig! Endelig var Coronaen så meget på retur at vi kunne tage på tur med DOF Vestjylland.


Så søndag den 10. oktober tog vi afsted til Mandø. Vejret var stille og koldt, 4 gr. Bussen startede i Holstebro kl. 07,05. Opsamling ved Brejningkrydset 07,30 og i Skjern 08,00. Så var vi 43 medlemmer afsted. Poul Krag bød velkommen og uddelte et skema med fuglenavne til afkrydsning samt et sangark. Alle kunne skrive et tal om hvor mange fugle vi ville observere i løbet af dagen. Derefter Fortalte Marianne Linnemann meget spændende om Mandøs historie, om oversvømmelser, flytning af bl.a. kirken, forbedring af diger og endelig om Den Danske Naturfonds, Esbjerg Komunnes og Nationalpark vadehavets arbejde med opkøb af jord og genetablering af et stort område på øen, i et samarbejde med Naturstyrelsen og lodsejerne på Mandø.


På en rasteplads nord for Ribe, var der kaffe, basser og en lille en til halsen, hvorefter vi kørte til Vadehavscenteret og Mandøbussen  = traktor med vogn. Der var 45 minutters kørsel til Øen, en lidt kold tur men med mange fugle på vaden, så der blev kigget ivrigt. Velankommet til Mandø, gik vi ned til Stormflodssøjlen og igen blev der kigget efter de mange fugle, som fouragerede langs kysten, Mange Hjejler, Ryler, nogle Rødben og Kobbersnepper.Vi spiste vore medbragte madpakker og gik en tur langs kysten, en havørn blev spottet, lavt flyvende over vandet. Det fik en del fugle på vingerne.


Kl 14,00 var alle tilbage i Mandø by, og vi fik Kaffe og dejlig kringle på Restaurant Vadehavet Mandø. Herefter opbrud og ombordstigning i Mandøbussen, denne gang i en dobbeltdækkerbus, med åbent tag, Vejret var fint, med sol og lidt blæst, så mange valgte at sidde ovenpå, med god udsigt til fuglene på vaden.


Så var det tid til at besøge Vadehavscenteret, og alle gik rundt på egen hånd, og så den fine udstilling.


Kl 16,45 var der atter samling i bussen og turen gik til Damhus syd for Ribe å. Her ventede vi pænt på, at stærene skulle ankomme til overnatning, og ved 18 tiden kom de første flokke. Vi så rigtig mange stære og også nogen dans, men ingen rovfugl til at holde dem på vingerne, så de gik ret hurtig ned i rørene til hvile for natten.
Vi kørte til et sidste stop ved samme rasteplads som vi benyttede om morgenen. Her blev sidste del af madpakken fortæret og så gik det hjemad igen. Vi så 70 arter på turen, men ingen kom tæt på i konkurrencen, så der blev ikke uddelt præmie denne gang. På hjemturen læste Steen Brunebjerg en fortælling af Benny Andersen om Pip og Pap, meget passende. Og regnen begyndte ved Korskro, god timing.


På vegne af turudvalget, Jonna Forsom.


Fugleliste:
Skarv, Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Knortegås, Gravand, Pibeand, Gråand, Toppet skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Spurvehøg, Musvåge, Tårnfalk, Vandrefalk, Fasan, Strandskade, Hjejle, Strandhjejle, Vibe, Islandsk Ryle, Sandløber, Alm. Ryle, Dobbelt Bekkasin, Lille Kobbersneppe, Storspove, Rødben, Hvidklire, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Huldue, Ringdue, Tyrkerdue, Mosehornugle, Sanglærke, Engpiber, Hvid Vipstjert, Gærdesmutte, Jernspurv, Rødhals, Sortstrubet Bynkefugl, Ringdrossel, Solsort, Sjagger, Munk, Gransanger, Fuglekonge, Sumpmejse, Blåmejse, Musvit, Skovskade, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Sortkrage, Stær, Gråspurv, Skovspurv, Bogfinke, Kvækerfinke, Grønirisk, Grønsisken, Rørspurv