Efterårstur til Sydlangeland

Lokalafdelingen arrangerer en 2- dages tur til Sydlangeland for DOF - Vestjyllands medlemmer og deres eventuelle ledsagere fra lørdag den 28. september til søndag den 29. september 2024.

Nu er der tilmelding til lokalafdelingens medlemstur til Langeland den 28.- 29. september. Se mere om tilmelding længere nede i teksten.

Sydlangeland er et af de hotteste steder i Danmark, hvis man vil se det store fugletræk. Om efteråret trækker tusindvis af fugle hen over Langelands sydspids på vej fra nord til overvintringsområderne i det sydlige Europa og Afrika. I slutningen af september ses store mængder af forskellige rovfugle som f.eks glenter, spurvehøge, blå kærhøge, rørhøge, musvåger, og meget store mængder af småfugle som bogfinker, kvækerfinker, engpiber, grønsisken og svaler. Langs vandet trækker masser af mørkbuget knortegåæs, edderfugle, toppet skalleslugere, svømmeænder, hjejler. Fra Flakkebjerg og Dovns Klit kan trækket følges ud over Østersøen.
Udover fugletrækket over og langs Langelands sydspids, skal vi opleve Tåsinge Vejle og Fugleværnfondens flotte fugleområder Tryggelev Nor og Gulstav Mose.


Overnatningen finder sted på Rudkøbing Skudehavn incl en 3-retters menu, aftenskaffe og morgenbuffet. Anfør ved tilmeldingen om du ønsker vegetarmenu.


Prisen for de to dage er 1450 kr/ prs i delt dobbeltværelse og 1600 kr/ prs i enkelt værelse (et mindre antal enkeltværelser er til rådighed).


Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding finder sted efter ”først til mølle” princippet.


Tilmelding senest den 1. marts til Marianne Linnneman kun på mail 
Ved tilmeldingen skriv navn, adresse, mobilnummer. Anfør også om man ønsker enkeltværelse.


Samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 750 Kr pr. person på kontonummer 7650-0004163817. Angiv Langeland, navn(e), mailadresse eller telefonnummer i rubrikken ”meddelelse til modtager”.
Du vil, kort tid efter at tilmelding og depositum er modtaget, på mail modtage bekræftelse på, at du er tilmeldt turen. Du modtager information om betaling af slutbeløb, program mv. i løbet af april.


Ved afbud:

- I perioden efter indbetaling af depositum og indtil sidste frist for betaling af restbeløbet 24. maj, tilbagebetales depositum
- Efter fristen for restbetaling for turen 24. maj kan den samlede tilbagebetales, hvis en anden person kan overtage pladsen.
- Såfremt der ikke er en person til at overtage pladsen, kan beløbet for overnatning og forplejning på 895 kr tilbagebetales, hvis afbuddet er os i hænde senest den 7. september 2024.


Med venlig hilsen
Turudvalget v/ Marianne, Bo og Poul